Ienākumu analīze

Jēkabpilī dzīvo ģimene, kurā ir māte, tēvs, 2bērni (skolēni), viņi mitinās 4 istabu dzīvoklī.
Tēvs ir elektroinženieris, bet māte strādā veikalā, viņu kopējie ienākumi sastāda 800 LVL.
Mūsdienās inflācijas līmenis ir ļoti augsts, tādejādi ģimene ikdienā iegādājas tikai pašu nepieciešamāko, tomēr pat tādā veidā patērē aptuveni 33% no kopīgajiem ienākumiem.
Komunālie maksājumi no šīs ģimenes ienākumiem sastāda tieši 25%.
Ģimenei arī pieder automašīna, ar kuru viņi pārvietojas nepieciešamības gadījumā, protams, ikdienā viņi izmanto arī sabiedrisko transportu pakalpojumus, tādejādi šiem nolūkiem ģimene patērē 144 LVL.
Kā jau katrā ģimenē, arī šajā gadās neparedzēti izdevumi, kurus var veidot gan bērnu, gan pieaugušo vēlmju un vajadzību apmierināšanai, šādiem neparedzētiem vai paredzētiem izdevumiem ģimene tērē aptuveni 15%.
Kopā rēķinot ģimenei pāri paliek aptuveni 96 LVL, kurus ģimene glabā mājās, lai varētu iegādāties ko lielāku, par cik mūsdienās ņemot kredītu ir jāpārmaksā preces vērtība, kā arī ģimene nevēlas paļauties un patreiz esošajām darba vietām, par cik laikam ritot visādi var gadīties. Ģimene pagaidām naudu neiegulda bankā, krāj to mājās gaidot mirkli, kad naudas būs vairāk, un tad liks to bankā, jo kā jau zināms ieguldot bankā lielāku naudas summu ģimene saņems lielākus procentus.
Manuprāt, Engela likums darbojas, jo pieaugot ģimenes ienākumiem būtu arī novērojama lielāka naudas summas patērēšana pārtikā, drēbēs u.c. precēs, kaut gan no kopīgajiem ienākumiem šī patērētā naudas summa sastādītu tikpat lielu procentuālo attiecību kā iepriekš, kad ienākumi bija mazāki un patērētā naudas summa arī bija mazāka.
Pēc manām domām, ģimene ir turīga, jo paliek arī kaut kāda nauda citām vajadzībām, kā arī ienākums uz vienu cilvēku ir lielāks par iztikas minimumu, taču ģimene nebūt nav bagāta, jo ir jāpiedomā, ko pirkt, ko nepirkt, lai nesanāktu tā, ka kaut kas tiek samaksāts par pēdējiem līdzekļiem.
Es ieteiktu lieliem attālumiem izmantot sabiedrisko transportu, nevis automašīnu, jo tieši benzīnam mūsdienās strauji aug cenas.
daudz smagāki apstākļi, jo tur viss ir daudz dārgāks.
Var secināt, ka šī ir labi dzīvojoša Latvijas ģimene, kurai uz šo brīdi nav nepieciešamības pēc papildus ienākumiem vai aizņēmuma bankā. Tomēr, ņemot vērā augošo inflāciju, ja ieņēmumi nepalielinās, ģimenei var rasties finansiālas problēmas, kā dēļ varētu būt nepieciešami papildus ienākumi.
Valstij varētu ieteikt risināt problēmas valstī ar augošo inflāciju, lai ģimenes saglabātu savu statusu un neiekļūtu finansiālās problēmās.