Izvēlies Latvijas preci

Izvēlies Latvijas preci

Pēdējā laikā daudzviet medijos ir izskanējuši aicinājumi pirkt Latvijā ražoto pārtiku un citas preces. Es atbalstu šo ideju, tāpēc, ka Latvijā ražotās preces ir tikpat kvalitatīvas kā citviet ražotās, bet pērkot vietējo ražotāju produkciju, mēs palīdzam tiem attīstīties un nodrošinām savu bērnu nākotnes darba iespējas tepat Latvijā.
Sākot apskatīt šo tēmu, manuprāt, būtu jārunā par Latvijas preču kvalitātes standartiem. Kā vēsta Eiropas Komisijas progresa ziņojums par Latviju, aptuveni 90% Latvijā ražotās produkcijas atbilst ES standartiem, kas parāda mūsu valsts augstos sasniegumus, jo salīdzinājumā ar citām postpadomju valstīm, kuras nesen iestājušās Eiropas Savienībā, Latvijas preču kvalitāte ir daudz augstāka.
Latvijā ražotās preces ir dārgākas, salīdzinot ar importa precēm Taču ražotāji to skaidro tieši ar mazo pieprasījumu, kas liek pārdot preces par augstāku cenu, lai gūtu vismaz kaut kādu peļņu. Nodrošinot Latvijā ražotajām precēm pieprasījumu un izveidojoties pastāvīgam pircēju skaitam, preču cenas būtu iespējams samazināt, jo varētu rēķināties ar pietiekoši augstu stabilo pircēju daudzumu.
Runājot par Latvijas uzņēmumiem, nedrīkst nepieminēt to, ka, tos atbalstot, mēs veicinātu uzņēmumu izaugsmi. Uzņēmumiem attīstoties, tiktu izveidotas jaunas darbavietas un palielinātos jauno speciālistu pieprasījums. Tādējādi jāsecina, ka atbalstot vietējos ražotājus un dodot tiem iespējas attīstīties mēs palīdzam paši sev un saviem bērniem, nodrošinot to nākotnes iespējas tepat Latvijā.
Izdarot kopsavilkumu, jāsecina, ka izvēloties Latvijas preci mēs iegūstam kvalitatīvu produktu, kura cena ir atkarīga no Latvijas iedzīvotāju ieinteresētības. Pie tam, izvēloties no plašā preču klāsta tieši Latvijas uzņēmumu ražoto produkciju, mēs dodam savu artavu mūsu bērnu nākotnei tepat, Latvijā. Es uzskatu, ka mums ir jāizvēlas vietējo ražotāju produkti, jo tas ir izdevīgi ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Scroll to Top