Java Script

JavaScript valodu galvenokārt lieto interaktīvu, dinamisku WWW lapu veidošanā. To saprot un izpilda pārlūkprogrammas Microsoft Internet Explorer un Netscape Navigator. JavaScript valoda ir saistīta arī ar CSS ( Cascading Style Sheets – stilu lapām) un DHTML(Dynamic HTML) tehnoloģiju. Valodu JavaScript radīja firma Netscape sadarbībā ar firmu Sun, arī firma Microsoft aktīvi piedalījusies šīs valodas izstrādē un ir bijusi JavaScript standarta ECMAScript izstrādes iniciatore. HTML valoda dod iespēju attēlot tekstus un attēlus www lappusēs. Lai lapa ar lietotāju “sadarbotos”, tiek lietota skriptu valoda, kuras kodus var rakstīt starp HTML tegiem(komandām) vai arī atsevišķos gadījumos tieši tegos. Skriptu kodi nevar darboties patstāvīgi, tos izpilda kāda no skriptus interpretējošām pārlūkprogrammām – Microsoft Internet Explorer vai Netscape Navigator. Skripti tiek izmantoti, lai attēlotu dialoglogus lapās, pārbaudītu lietotāja ievadītos datus formās un nosūtītu tos uz serveri, mainītu lapas saturu, atkarībā no lietotāja veiktām darbībām u.c. Ar JavaScript var kodēt arī spēles, kurām nav nepieciešams sarežģīts grafiskais interfeiss.