Jāzeps Vītols

Jāzeps Vītols ir latviešu kora mūzikas dižmeistars. Viņa daiļradē, arī kordziesmās ir iedziļinājušies gan kritiķi, gan kordiriģenti. Komponista mūzikas valodas izteiksmes līdzekļu un formu analīzes vienmēr ir pavadījuši vispārākā pakāpē izteikti cildinājumi. Jēkabs Vītoliņš, piemēram, teicis, ka J. Vītols reprezentē pašus augstākos mūzikas mākslas sasniegumus. Jēkabs Graubiņš, kas atstājis nopietnu pētījumu par Vītola kordziesmām, saka, ka „Vītola kordziesmu pūrs ir bagātākais un greznākais, kāds latviešos atrodams”. Diriģents Ernests Brusubārda uzskatījis, ka „Vītols komponējis tādus meistardarbus, kas nekad nenozudīs no mūsu ko

o
ora dzelzs repertuāra”. Vītols Pēterpils konservatorijas laika audzēknis un viņa vadītā Latviešu dziedāšanas biedrības kora dalībnieks, ievērojamās „Dziesmuvaras” diriģents.

Leave a Comment