Jēdzieni (aizvēsture, senie laiki)

Aizvēsture – vēstures periods no 1.cilvēku parādīšanas brīža līdz pirmo civilizāciju un rakstības izveidošanas brīdim.

Akmens laikmets – laika periods, kad cilvēki darbarīkus gatavoja galvenokārt no akmens. Izmantoja arī koku, kaulu u.c. materiālus.

Senais akmens laikmets – jeb Paleolīts, ilga līdz 8.g.t. p.m.ē. Tā laikā cilvēki sāka izmantot pirmos akmens darbarīkus.

Jaunais Akmens laikmets – jeb Neolīts, tā sākums saistās ar lauksaimniecības sākumu.Zikurāts – kulta celtne senajā Mezopotāmijā.

Ķīļraksts – pirmā rakstu zīme (uz mala plaksnītēm)

Impērija – valsts forma, kurā vienam cilvēkam (imperatoram) pieder pilnīga vara

Politeisms – daudzdievība

Hammurapi likumi – Babilonijas likumu krājums (a

a
aptvēra apmēram 300 šumeru un akadiešu likumus)