Kā atrast vietu dzīvē?

Kā atrast savu vietu dzīvē

Ikviens šai pasaulē ir radīts kādam mērķim, ar iepriekšēju nodomu! Šo uzdevumu varētu saukt par katra cilvēka dzīves smagāko nastu. Ja šī nasta tiek atrasta un nesta pareizi, pareizā virzienā, ar labiem nodomiem, dzīvei būtu jābūt patīkamākai kā iepriekš! Savukārt, atrast sevi sava paša dzīvē ir pietiekami grūti!
Cilvēcei ir zināmi gadījumi, kad cilvēki Sevis meklējumos rokas senos radurakstos, grāmatās, dzīves pamācībās un plūstošajās valodās! Bet patiesībā, mums būtu jāklausa mazajiem mums, tur iekšā mūsu sirdīs.Ja kādam patīk rakstīt, lai raksta, ja patīk dziedāt, lai dzied, ja-dejot, lai dejo! Savs sapnis ir jāizkopj, tas jāvērš kā ieradums, jo no tiem grūti tikt vaļā, bet kas labs, lai dara mūsu dzīvi labāku!
Kāds vienmēr apstāsies, ja redz, ka kādam citam kaut kas padodas labāk un skaistāk, nedrīkst apstāties! Ne jau vienmēr cilvēki mīlēs to skaistāko un to labāko, jo visas nepilnības padara mūsu dzīvi labāku! Bet apstājoties pirmo, otro vai trešo reizi mēs nezināsim ko nozīmē cīnīties par to kas mēs esam. Tie, kas jums traucē tagad, dara kaut ko par jums labāk, viņi nebūs iemācījušies cīnītie, bet mūsu pasaulē ir gandrīz neiespējami izdzīvot, ja neproti tikt kādam pāri! Un galu galā, mūsu dzīvē vienmēr būs kāds, kas traucē!
Cilvēki būdami jauni, ne vienmēr uzklausa ko saka citi, gados vecāki ļaudis vai tādi, kas uz jums skatās no malas. Ne jau jādara tas, ko viņi saka, tas ir jāapdomā, jāizsecina, un tad jārada gala iznākums. Visi vārdi, labi un ļauni, ko nācies dzirdēt dzīvē, ir radušies no lieliem vai maziem darbiem, tas norāda, ka katra kritika ir pelnījusi, lai to uzklausa, par to nav jādusmojas, tā jāizsver.
Sevi var atrast cīnoties, mīlot savu sapni, izkopjot to, klausoties un izsverot visu svarīgo ko nākas dzirdēt! Cīnieties un jūs atradīsiet Sevi!