Kā es varētu pelnīt ar akcijām

Kā es varētu pelnīt ar akcijām?

Latviešu iespējas Latvijā pelnīt ar akcijām ir stipri vien mazākas nekā citās valstīs, kas ir ekonomiski attīstītākas par mūsējo. Tomēr arvien vairāk parādās jaunas iespējas, kur varam ieguldīt naudu, tas ir, fondu birža Rīgā, kas ir vienīgā Latvijā, tāpat arī pērkot citu valstu akcijas . Tomēr akciju pirkšana un pārdošana ir viltīgs process, kurā ir iespēja, ka saņemsu daudz, bet ir tikpat liela iespēja, ka nesaņemsi neko. Tāpēc, manuprāt, šis tas cilvēkam ir jāzina, lai pareizi ieguldītu naudu un kaut ko par to saņemtu.
1993. gada 7.decembrī tika dibināta Rīgas Fondu birža ar Kārli Cerbuli kā pirmo prezidentu. Rīgas Fondu birža ir vienīgā licencētā fondu birža Latvijā. Rīgas Fondu biržas galvenais uzdevums ir nodrošināt iespēju tirdzniecībai ar publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem, kā arī gādāt par to, lai tirgus būtu atklāts un caurspīdīgs, lai visiem ieguldītājiem tirgus informācija būtu vienādi pieejama. Birža saved kopā ieguldītājus, kuriem ir brīvi līdzekļi un vēlme gūt peļņu, uzņēmumus, kuri vēlas piesaistīt papildus kapitālu un biržas biedrus – bankas un brokeru sabiedrības, kuri darbojas kā starpnieki ieguldītāju vārdā un izpilda vērtspapīru rīkojumus, izmantojot elektronisku tirdzniecības sistēmu. Rīgas Fondu biržā kotētos vērtspapīrus var pirkt vai pārdot tikai ar Rīgas Fondu biržas biedru – licencētu banku vai brokeru – starpniecību. Tāpat arī Rīgas Fondu biržas darbību licenzē un uzrauga Finanšu un Kapitāla tirgus komisija. Lai uzsāktu tirdzniecību ar Rīgas Fondu biržā kotētajiem vērtspapīriem – akcijām, parādzīmēm, ķīlu zīmēm, obligācijām, ieguldījumu fondu apliecībām – ieguldītājam vispirms jādodas pie kāda no biržas biedriem – bankas vai brokeru sabiedrības – un jāatver vērtspapīru konts, kā arī jābūt atvērtam naudas kontam bankā.
Ir divas iespējas, lai pirktu un pārdotu akcijas. Piemēram, ja vēlaties ieguldīt līdzekļus uz ilgu laiku un/vai piedalīties uzņēmuma nākotnes veidošanā kā akcionārs, tad izdevīgi izvēlēties starpnieku, kas piedāvā nelielas vērtspapīru konta atvēršanas un uzturēšanas maksas. Tomēr ir arī otra iespēja – Ja vēlaties aktīvi darboties tirgū jeb spekulēt, pērkot un pārdodot vērtspapīrus, izdevīgi izvēlēties starpnieku, kas piedāvā nelielas komisijas maksas par katru veikto darījumu jūsu vārdā. (Izvēloties savu starpnieku, nozīme ir cenai, bet svarīga ir arī apkalpošanas kvalitāte. Ja ieguldīšanas lēmumu pieņemšanu vēlaties uzticēt brokerim, svarīga ir izvēlētā brokera profesionalitāte un labs kontakts ar brokeri.) Akciju cenu biržā nosaka to piedāvājums un pieprasījums. Jo vairāk cilvēku gribēs pirkt, jo augstāka būs šīs akcijas cena. Tā kā dividendes ir vienīgais reālais ienākums no akcijām, ja tās netiek pārdotas, tad svarīgs rādītājs ir dividenžu izmaksas koeficients. Tas norāda un proporciju, kāda no kopējās uzņēmumu peļņas tiek izmaksāta dividendēs. Pirms akciju iegādes ir vērts pievērst uzmanību tam, vai Tevi interesējošs uzņēmums ir maksājis dividendes, un cik lielas tās ir bijušas attiecībā pret akciju cenu biržā. Pastāvīga uzņēmuma dividenžu politika – dividendes tiek maksātas katru gadu un dividenžu izmaksas vērtības nepiedzīvo izmaksas svārstības – liecina arī par uzņēmuma darbības un finansiālo stabilitāti.
Lielāks vai mazāks risks vērtspapīru tirgū pastāv vienmēr. Akcijas ir pakļautas dažādiem riskiem:
• Tirgus riskam – tas ir vienāds visiem uzņēmējdarbības veidiem un nav atkarīgs no konkrētā uzņēmuma darbības. Tirgus risku rada pieprasījuma līmenis valsts ekonomikā, procentu likmes, inflācijas līmenis, vidējais darba algu līmenis utt.
• Uzņēmuma riskam – tas ir atkarīgs no paša uzņēmuma politikas un pieņemtajiem lēmumiem.
Lai nebūtu pakļauti vienam lielam riskam, arī uzņēmēji cenšas dažādot savu darbību. Arī ieguldītājiem, lai nepaliktu zaudētājos, ir jādažādo sava darbība. Jebkurš ieguldījums ir pakļauts arī inflācijai. Inflācija ir makroekonomikas rādītājs, kurš parāda vispārējo cenu līmeņa kāpumu un attiecīgi arī pirktspējas samazināšanos laika gaitā. Inflācija ir viens no lielākiem riskiem, kas var būtiski ietekmēt ieguldījumus un to vērtību nākotnē. Ir svarīgi sekot līdzi ieugldījumu ienesīgumam, lai tas regulāri un ilgtermiņā pārsniegtu inflāciju. Lai izvairītos no riska, naudu vajag ieguldīt dažādās akcijās. Ja vienas akcijas cena kritīsies, citām tā varbūt pieaugs, un pieaugums vai kritums savstarpēji izlīdzināsies, tāpat arī obligāti ir jāseko līdzi visai informācijai, kas var ietekmēt tavā īpašumā esošo akciju cenu.
Esmu nonākusi pie secinājuma, ka, ja cilvēkiem ir brīvie līdzekļi, viņi var ieguldīt tos, nopērkot akcijas, tomēr to nevar darīt bezatbildīgi. Lielā mērā ir jāzin šī uzņēmuma pagātne, lai saprastu nākotni, kā arī jāzin, kā pareizi rīkoties ar jauniegūtajiem vērtspapīriem.