Kādēļ preces pārdevējam ir jāzin, vai piprasījums pēc preces ir elastīgs vai neelastīgs.

Kādēļ, preces pārdevējam ir jāzina vai pieprasījums pēc preces elastīgs vai neelastīgs.

Ekonomikā ar pieprasījumu saprot cilvēku vēlēšanos un gatavību iegūt savā lietošanā noteiktu preci vai pakalpojumu. Cilvēku vēlmes pārvēršas pieprasījumā tikai tad, kad viņiem ir nauda, ar ko samaksāt par vēlamo preci. Pieprasījums un piedāvājums ir tirgus svarīgas sastāvdaļas, kuru svārstības regulē tirgu un nosaka ražotājam ko ražot, kā ražot, cik ražot, kam ražot. Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbībā funkcionē svarīgs elements kā cena. No tās svārstībām ir atkarīga pieprasījuma un piedāvājuma elastība.
Arī piedāvājumam pastāv virkne faktoru, kas maina to, piemēram, jaunu tehnoloģiju ieviešana, ražošanas izmaksu līmenis, nodokļi, muitas noteikumi u.c. Ja pieprasījums ir elastīgs, tad, lai palielinātu kopējos ienākumus, cena ir jāpazemina, bet, ja pieprasījums ir neelastīgs, cenu pazeminot, kopējie ienākumi samazināsies. Tātad, lai pareizi veidotu cenu politiku, uzņēmējam ir jāzina, vai pieprasījums ir elastīgs vai neelastīgs.
Elastība ir viena mainīga lieluma reakcijas mērs uz cita mainīga lieluma izmaiņām. Pieprasījuma elastība atkarībā no cenas ir pārdoto preču apjoma relatīvas izmaiņas atkarībā no cenas relatīvajām izmaiņām.
Pieprasījums ir elastīgs, ja dotās procentuālās cenas izmaiņas rada lielākas procentuālas pieprasījuma izmaiņas. Piemēram, ja cena samazinās par 4%, bet pieprasījums pieaug par 8%. Pieprasījums ir neelastīgs, ja dotās procentuālās cenas izmaiņas rada
mazākas procentuālās pieprasījuma izmaiņas. Piemēram, ja cena samazinās par 4%,
bet pieprasījums pieaug tikai par 1%.
Nobeigumā varu secināt, ka
 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība ir atkarīga no cenas.
 Ja pieprasījums ir elastīgs, lai palielinātu kopējos ienākumus ir jāpazemina cena.
 Ja pieprasījums ir neelastīgs, lai palielinātu kopējos ienākumus cena ir jāpalielina.
 Lai pareizi veidotu cenu politiku uzņēmējam ir jāzina vai pieprasījums pēc preces ir elastīgs vai neelastīgs.