Kādus pasākumus valdība veic, lai piesaistītu vietējos iedzīvotājus Latvijas darba tirgum?

Daudzi Latvijas iedzīvotāji dodas darba meklējumos uz ārzemēm, zemo algu dēļ. Bet tai pašā laikā uz Latviju brauc strādāt „lētais darbaspēks”. Tāpēc arī Latvijas valdība ir spiesta veikt dažādus pasākumus, lai cilvēkus atturētu braukt strādāt ārzemēs.
Latvijā iedzīvotājiem ir zemas algas un līdz ar to tas veicina viņu došanos strādāt uz ārzemēm. Tāpēc valdība veic dažādus pasākumus, lai piesaistītu iedzīvotājus Latvijas darba tirgum. Valdība sāk domāt par algu palielināšanu, kas noteikti atstās iespaidu uz iedzīvotājiem. Iedzīvotāji vairs nebrauks uz ārzemēm, bet gan paliks Latvijā un strādās tās darba tirgū. Būs arī mazāk vajadzība iebraukt „lētajam darbaspēkam”, piemēram, no Baltkrievijas, jo nebūs tik daudz iespēju, kur strādāt. Valdība plāno palielināt minimālo algu uz 160 latiem, jo pašreiz tā ir tikai 120 Ls. Iedzīvotājus tas varētu apturēt braukt uz ārzemēm, jo tā tomēr ir diezgan liela. Kaut gan citur tā ir lielāka, iedzīvotāji, manuprāt, vēlēsies palikt savā dzimtenē – Latvijā. Minimālā alga Latvijā iedzīvotājiem ir ļoti svarīga, jo citi iedzīvotāji dzīvo tikai no tās. Bet, ja palielinās minimālo algu Latvijā līdz 160 latiem, tad ir ļoti liela iespējamība, ka uz Latviju brauks strādāt iedzīvotāji no ārzemēm, piemēram, no Baltkrievijas, jo tur ir ļoti zema minimālā alga, tikai 80 Ls. Valdība vēl plāno pazemināt nodokļus, kas arī varētu būt kā iemesls iedzīvotāju palikšanai Latvijā un strādāt tās darba tirgū. Nodokļiem ir liela nozīme, jo, ja iedzīvotājam ir jāmaksā lielāki nodokļi, jo viņam no algas atvelk lielāku summu. Bet, protams, ir jau arī tādi cilvēki, kas tos nemaksā. Turpretī, ja pazeminās nodokļus, tad valstij vajadzēs no sava budžeta atmakstāt pensionāru pensijas, skolotāju algas un citu strādājošo algas. Bet es īpaši neticu, ka valdība varētu pazemināt nodokļus, jo nodokļi ir valsts galvenais naudas līdzekļu avots.
Tas ir pašsaprotami, ka iedzīvotāji brauc tur, kur ir lielākas algas, bet vajadzētu atcerēties, ka pašu valsts arī nav sliktāka. Bet, ja skatās uz šī brīža situāciju, tad valstij pēc iespējas ātrāk vajadzētu sakārtot valdību, un tikai pēc tam pieņemt lēmumus, kas attiecas uz Latvijas valsti.