Krustvārdu mīkla par naudu

KRUSTVĀRDU MĪKLA

1. Visu naudas līdzekļu kopums, kas pieder valstij, uzņēmumam vai atsevišķai personai. (finanses)
2. Naudas vai preču aizdevums, kas noteiktā laikā jāatmaksā ar procentiem. (kredīts)
3. Kādas valsts nauda ir … (valūta)
4. Populāra finanšu iestāde. (banka)
5. Preču un pakalpojumu daudzums, ko piedāvā pārdošanai par noteiktu cenu noteiktā laikā. (piedāvājums)
6. Preču eksports par ļoti zemām cenām, kā rezultātā firma cieš zaudējumus. (dempings)
7. Savas profesionālās darbības virziens. ( karjeras plāns)
8. Importa ierobežojumu var panākt ar .. palīdzību, nosakot ievedamo preču daudzumu. (kvotu)
9. … tirgū pārdevēji var novērot viens otra rīcību un to būtiski ietekmēt. (oligopola)
10. Obligāti maksājumi, ko valsts iekasē no pilsoņiem. (nodokļi)
11. Ja masveidā tiek slēgtas daudzas firmas un uz ilgu laiku, tad iestājas …
(ekonomiskā krīze)
12. Tirgus piedāvājuma pusē ir viens dalībnieks. (monopols)
13. Atkritumu savākšana un apstrāde. (utilizācija)
14. Tirgū bieži iestājas … (konkurence)
15. Dabisko ūdens krājumu ne sakoptība, netīrības ienešana ar saimniecības, lauksaimniecības un sadzīves atkritumiem. (piesārņošana)