Kanādas iedzīvotāji

Saturs:

1.tabula. Iedzīvotāju skaita dinamika 3.lpp.

2.tabula. Dzimumstruktūra 4.lpp.

3.tabula. Vecumstruktūra 5.lpp.

4.tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība 6.lpp.

5.tabula. Iedzīvotāju mehāniskā kustība 7.lpp.

6.tabula. Iedzīvotāju mehāniskā kustība 8.lpp.

7.tabula. Etniskais sastāvs 9.lpp.

8.tabula. Vecumstruktūra 10.lpp.

9.tabula. Reliģiskais sastāvs 11.lpp.

10. tabula. Iedzīvotāju izvietojums 12.lpp.

Secinājumi 13.lpp.

Literatūras saraksts 17.lpp.

1.tabula. Iedzīvotāju skaita dinamika.

gads Iedzīvotāju sk. gads Iedzīvotāju sk.

1911 7206643 1983 25456300

1921 8787949 1984 25701800

1931 10376786 1985 25941600

1941 11506655 1986 26203800

1951 14009429 1987 26549700

1956 16080791 1988 26894800

1961 18238247 1989 27379300

1966 20014880 1990 27790600

1971 21568311 1991 28120100

1975 23209200 1992 28542200

1976 23517500 1993 28946800

1977 23796400 1994 29255600

1978 24036300 1995 29353900

1979 24276900 1996 29671900

1980 24593300 1997 29987200

1981 24900000 1998 30246900

1982 25201900 1999 30491300

2.tabula. Dzimumstruktūra.

vecums vīrieši sievietes

0-4 937993 891126

5-9 1004928 1004928

10-14 1040682 985901

15-19 1058431 1003455

20-24 1052217 1007545

25-29 1069589 1043620

30-34 1181600 1156999

35-39 1361775 1341708

40-44 1283695 1283179

45-49 1123385 1128130

50-54 976317 982734

55-59 739735 755491

60-64 604068 629636

65-69 548383 592830

70-74 446314 542871

75-79 325860 462647

80-84 177236 299341

85-89 86524 181679

90- 32872 94063

3.tabula. Vecumstruktūra.

vecums abi dzimumi

0-4 1829119

5-9 2061663

10-14 2026583

15-19 2061886

20-24 2059762

25-29 2113209

30-34 2338599

35-39 2703483

40-44 2566874

45-49 2251515

50-54 1959051

55-59 1495226

60-64 1233704

65-69 1141213

70-74 989185

75-79 788507

80-84 476577

85-89 268203

90- 126935

4.tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība.

Gads 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999

Dzimušie 381994 372444 357313 345710 340891

Mirušie 209388 209746 217220 217986 222425

5.tabula. Iedzīvotāju mehāniskā kustība.

Gads 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999

Āfrikas 14598 14862 14218 14448 14346

Āzijas 135509 133912 148188 117089 100146

Austrālijas 969 1173 1219 1350 829

Eiropas 41110 41166 37523 39865 37931

Amerikas + R.indiāņi 15397 15465 13895 12304 11229

Pārējās Z.,C. Amērikas 3212 3070 3457 3165 2681

D.Amērikas 8279 6534 5567 5534 5038

Pārējās valstis 1049 806 714 696 793

Kopējie imigranti 220123 261988 224881 194451 173011

6.tabula. Iedzīvotāju mehāniskā kustība.

Iedzīvotāju skaits (tūkst.)

Metropoles Imigranti Emigranti

Saskatoon 34.215 34.11

Calgary 135.775 92.515

Edmunton 103.465 101.88

Vancouver 338.295 145.095

Victoria 56.865 38.765

Windsor 28.05 17.47

Sudbury 14.67 16.21

Thunder Bay 10.115 12.745

Winnipeg 61.405 26.48

Toronto 514.825 264.695

Hamilton 66.125 49.96

St.Atharines-Niagara 30.135 24.58

Kitchener 53.225 40.05

London 50.505 44.355

Sherbooke 18.42 17.355

Trois-Rivires 14.055 12.6

Montral 254.54 183.785

Ottawa-Hull 128.48 89.595

Oshawa 44.775 28.775

St.Johnōs 16.195 18.58

Halifax 44.655 42.41

Saint John 8.78 9.87

Chicoutimi-Jonquire 10.98 14.17

Qubec 58.17 49.34

7.tabula. Etniskais sastāvs.

Etniskā grupa Iedzīvotāju skaits (tūkst.)

Kanādieši 14530

Angļi 19435

Vācieši 13750

Skoti 12025

Īri 9435

Franči 5370

Holandieši 4980

Ukraiņi 4085

Poļi 2885

Norvēģi 2810

Itāļi 1970

Z.Amerikas indiāņi 1945

Ķīnieši 1590

Japāņi 1560

Amerikāņi

1450

8.tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība.

iedzīvotāju vecums 0-14 14-64 64-

vīrieši 3035410 10450812 1617189

sievietes 2881955 10332497 2173431

9.tabula. Reliģiskais sastāvs.

Reliģija Iedzīvotāju skaits (tūkst.)

Katoļi 12335.2

Protestanti 9780.7

Orientēti ne uz kristietību 747.5

Pareizticīgie 387.4

Ebreji 318.1

Reliģiskās grupas 28.2

Reliģijai nepiederošie 3386.4

Citas reliģijas 10.6

10.tabula. Iedzīvotāju iz

z
zvietojums.

Iedzīvotāju skaits ( tūkst.)

Štatsgads 1995 1996 1997 1998 1999

Newfoundland 568 560.6 554.1 545.4 541

Prince Edward Island 134.8 136.2 136.9 137 138

Nova Scotia 927.7 931.2 934.5 936.1 939.8

New Brunswick 751.8 753 754.2 753.5 755

Quebec 7241.4 7274 7302.6 7323 7345.4

Ontario 10964.9 11100.9 11249.5 11384.4 11513.8

Manitoba 1129.8 1134.3 1136.6 1138 1143.5

Saskatchewan 1014.2 1019.5 1022 1025.2 1027.8

Alberta 2739.9 2780.6 2837.2 2906.9 2964.7

British Columbia 3784 3882 3959.7 3998.3 4023.1

Yukon 30.9 31.9 32.2 31.6 30.6

Nortwest Territories ? 41.8 41.8 41.1 41.6

Nunavut ? 25.7 25.9 26.4 27

Secinājumi.[13,14]

Šajā projektā es iepazinos un izanalizēju iegūtos datus par Kanādas iedzīvotājiem – par viņu reliģisko, etnisko sastāvu, par dabisko un mehānisko kustību 

1.tabulā, kurā ir attēlota Kanādas iedzīvotāju dinamika, ir redzams, ka katru gadu ir neliels iedzīvotāju skaita pieaugums, tas ir saistīts ar to, ka Kanāda ir ekonomiski attīstīta valsts ar augstu dzīves līmeni. Tas sevī ietver: mazs bezdarba līmenis, lielu uzmanību pievērš vispārējam veselības stāvoklim, pievērš uzmanību ekoloģiskajiem jautājumiem t.i. dabas piesārņojumam, ie

e
epakojumu otreizējai pārstrādāšanai, tiek risināti sociālajiem jautājumi, tai skaitā sociālās garantijas, kuras dot iespēju bērnam veidot nodrošinātu nākoti pievērš uzmanību civēka drošībai, gan darba vietā, gan uz ielas, gan sabiedriskajos pasākumos.

2.tabulā, kurā ir attēlota Kanādas iedzīvotāju dzimumstruktūra, ir redzams, ka si
i
ievietes dzīvo ilgāk par vīriešim un, ka ir tendence vīriešu skaita samazināšanās pēc 45 gadu vecuma sasniegšanas. Tas ir saistīts ar to vīrieši tradicionāli ir naudas pelnītāji, bet sievietes mājsaimnieces. Tas uzliek vīriešiem lielu atbildību par ģimeni un tās nākotni. Bailes zaudēt darbu vai ciest neveiksmi biznesā noved pie pastāvīga stresa. Veselības aprūpe vīriešiem paliek otrā vietā pēc darba. Tā nereti slimība tiek ielaista un ārstešanās tiek uzsākta par vēlu. Bet tai pašā laikā sievietēm lielākoties tas nav jāpiedzīvo. Un tas viss kopā arī ir iemesls tam, ka vīriešu dzīves ilgums ir īsāks par sievietes dzīves ilgumu.

3.tabulā, kurā ir attēlota Kanādas iedzīvotāju vecumstruktūra, kura ir iedalīta ik pa četriem gadiem, un tas ļauj vieglāk izdarīt secinājumus, ir redzams, ka Kanādas iedzīvotāji dz
z
zīvo diezgan ilgi, pat ilgāk par 90 gadiem, tas ir saistīts ar to, ka Kanādā ir augsts medicīnas līmenis un pareiza medicīniskās apdrošināšanas kārtība un sakārtots ir pensiju fonds, kas nesagādā raizes par vecumdienu pavadišanu normālos apstākļos, kad pat vecs iedzīvotājs var atļauties apmeklēt ārstu, bez īpašām rūpēm, ka naudas nepietiks pārtikai vai sadzīves precēm. Bet ne jau tikai medicina nodrošina garu mūžu. Kanādā lielu uzmanību pievērš drošībai uz ceļa, darbā. Operatīvi darbojas ugunsdzēsēji, policija un ātrā palīdzība. Skolās lielu uzmanību pi
i
ievērš bērna fiziskajai attīstībai un izglītošanai par kaitīgajiem ieradumiem (narkotikām, smēķēšanu, alkoholu utt.), kas var novest pie nāves. Pievērš uzmanību ekoloģiskajiem jautājumiem t.i. dabas piesārņojumam, iesaiņojumu otreizējai paārstrādāšanai, ūdens attīrīšanai, ķīmisko vielu uzglabāšanai u.c. Tas viss var likties nebūtiski, bet, ja viss iepriekš minētais tiek viekts, tad rodas ļoti laba atmosfēra, kurā var nodzīvot patiešām garu un brīnišķīgu mūžu.

4.tabulā, kurā ir attēlota Kanādas iedzīvotāju dabiskā kustība, ir redzams, ka ir tendence palielināties iedzīvotāju mirstībai, un samazināties iedzīvotāju dzimstībai, tas ir saistīts ar to, ka parasti attīstītās valstīs, tai skaitā arī Kanādā, jaunieši necenšas ātri nodibināt ģimeni, jo tas uzliek papildus slodzi un tādejādi nevar turpināt mācības un veidot karjeru, kas parasti ir ļoti svarīgi dzīvē, ja vēlas sasniegt iecerēto. Ja tomēr ir jau izveidota ģimene, tad parasti mācības tiek pamestas, jo tas nav iespējams – vienlaicīgi mācīties un strādāt, lai nodrošinātu ģimenei iztiku. Un, ja mācības tiek pamestas, tad nav vairs iepēja viedot labu karjeru. Mirstība Kanādā palielinās, jo ir palielinājies iedzīvotāju skaits valstī. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc samazinās dzimstība un palielinās mirstība Kanādā.

5. tabulā, kurā ir attēlota iedzīvotāju mehāniskā kustība, ir redzams, ka vissvairāk migranti uz Kanādu pārceļas uz dzīvi no Āzijas valstīm. Tas ir sastīts ar to, ka Āzijā ir slikti dzīves apstākļi, kas Āzijas iedzīvotājiem rada vēlēšanos pārcelties uz dzīvi citā valstī, kur dzīves apstākļi ir labāki un augstāki. Viena no šādām valstīm, kura uzņem migrantus ir Kanāda t.i. Kanādā nav tik lielas problēmas iegūt pavalstniecību kā citās valstīs, piemēram, Spānijā. Bet ir tendence samazināties imigrantu skaitam no Āzijas valstīm, un tas ir saistīts ar to ka Āzijas valstis sāk nostabilizēties, un uzpalaukt saimnieciskā ražošana, kas paaugstina dzīves līmeni. Un tas ir arī tāpēc, ka Kanāda sāk rūpīgāk izvērtēt katru iesniegumu par pavalstniecības iegūšanu, kas arī samazina vispārējo migrāciju uz Kanādu no pārējām pasaules daļām.

6. tabulā, kurā ir attēlota Kanādas iedzīvotāju mehāniskā kustība, ir redzams, ka Kanādā ir vairāk migrantu nekā emigrantu, un tas liecina par to, ka Kanādas pastāvīgie iedzīvotāji ir apmierināti ar savu vispārējo stāvokli. Liela daļa migrantu meklē vieglu iespēju nopelnīt, bet kad saprot, ka Kanādā nevar tikt pie vieglas naudas, tad dodas uz citu valsti meklēt laimi tur. Bet ir daļa migrantu, kuri paliek Kanādā, jo ir apmierināti ar savu pašreizējo stāvokli. Tiem emigrantiem, kas izbrauc no Kanādas, varētu būt arī personiski iemesli – radi dzīvo ārzemēs, darbu piedāvā citā valstī utt.–, vēsturiskie, kad citā valstī ir viņu senču saknes.

7. tabulā, kurā ir attēlots Kanādas iedzīvotāju entniskais sastāvs, ir redzams, ka lielākā daļa no Kanādas iedzīvotājiem pēc izcelsmes ir angļi, un kāpēc Kanādā tik maz dzīvo tās pirmiedzīvotāji – indiāņi. Tas ir saistīts ar vēsturisko faktoru. Pēc tam, kad Kristofers Kolumbs atklāja eiropiešiem ceļu uz Ameriku, turp masviedā sāka doties izceļotāji un kolonisti no Eiropas. Angļi Ziemelameriku sāka kolonizēt vēlāk par citām tautām, tomēr ātri tās apsteidza. Viņi nemeklēja zeltu kā spāņi vai tirgošanšās iespējas kā holandieši. Angļu zemniekus visvairāk interesēja brīvas zemes apstrādāšana, jo tās trūka Anglijā. Pirmās angļu kolonijas izveidojās 17. gs. sākumā Atlantijas okeāna piekrastē. 1607. gadā Virdžīnijā ieradās angļu kuģis ar kolonistiem un nodibināja apmetni Džeimstaunu. Otra angļu apmešanās vieta bija uz ziemeļiem no Virdžīnijas – Jaunanglija. Tur 1620. gadā ieradās puritāņi, cerot izglābties no savas ticības vajāšanas Anglijā, un puritāņus nekas netraucēja savu ticību sludināt tālāk Ziemeļamerikā. Pakāpeniski visu Atlantijas piekrasti sāka apdzīvot angļu kolonisti. Ziemeļamerikas kolonizācija noritēja, kolonistiem karojot pret Amerikas vietējiem iedzīvotājiem indiāņiem. Sarkanādaino indiāņu un balto iebraucēju mierīga sadzīvošana izrādījās neiespējama. Baltie alka zemes, bet to apdzīvoja indiāņi. Šo karu rezultātā notika indiāņu iznīcināšana vai atspiešana uz neauglīgiem kalnu rajoniem.

8. tabulā, kurā ir attēlota Kanādas iedzīvotāju vecumstruktūra, kura ir iedalīta pēc iedzīvotāju spējas strādāt, ir redzams, ka darbspējīgie iedzīvotāju skaits Kanādā ir apmēram vienāds abos dzimumos, bet vīrieši ir vairāk līdz 14 gadiem nekā sievietes, bet sievietes ir vairāk pēc 64 gadiem nekā vīrieši. Tas, ka vīriešu ir vairāk nekā sieviešu līdz 14 gadiem, ir saistīts ar bioloģisko faktoru. Tas, ka gan sievietes, gan vīrieši ir apmēram vienādā skaitā no 14-64 gadiem, un, ka sievietes ir vairāk nekā vīrieši pensijas gados, ir saistīts ar to, kas jau ir pieminēts 2. un 3. tabulas secinājumos. t.i. ka vīrieši ir ģimenes nodrošilnātājs, bet sieveites mājsaimniece. Tas ka vīriešiem ir jānodrošina ģmenes labklājība, viņiem uzliek papildus slodzi un stresu, kas arī ir galvenais iemesls vīriešu īsajam mūžam (pārējos iemeslus skatīt sīkāk 2. un 3. punkta secinājumos).

9. tabulā, kurā ir attēlota Kanādas iedzīvotāju iedalījums pēc reliģijas, ir redzams, ka lielākā daļa kanādiešu ir katoļi, kas ir saistīts ar vēsturisko faktoru, kad angļi iebrauca Ziemeļamerikā, viņi sev līdzi atveda arī reliģiju (katoļu), kura bija jaunās dzīves neatņemama sastāvdaļa. Otrā lielākā reliģija Kanādā ir protestantisms, kas arī ir saistīts ar vēsturisko faktoru. Cilvēkiem pasaules uzskats 17.gs. vēl nebija pilnībā saistīts ar reliģiju, tāpēc jauninājumi ideoloģijā un morālē Anglijā izpaudās reliģijas formās – puritānismā (protestantisma novirziens). Puritānisms stipri atšķīrās no oficiālās Anglikāņu baznīcas. Puritānisma mācību neatbalstīja karalis un, tāpēc tā tika vajāta, un tad, kad puritānisma piekritējiem radās iespēja brīvi izpaust savas idejas Ziemeļamerikā, viņi to izmantoja.

10. tabulā, kurā ir attēlota Kanādas iedzīvotāju izvietojums, ir redzams, ka lielākā daļa Kanādas iedzīvotāju dzīvo Kvebekas (Quebec) un Ontārio (Ontario) štatā tas ir saistīts ar dabas, vēsturiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem – atroda līdzenumā un pie ūdens, un Ontario atrodas Kanādas galvaspilsēta, kurā arī dzīvo liela daļa Kanādas iedzīvotāju, jo tur ir attīstīta industrija, ir ostas, līdzenums, galvaspilsētā parasti ir lielākas iespējas atrast darbu nekā laukos, nomalē, augstāks dzīves līmenis. Vēl daļa Kanādas iedzīvotāju dzīvo Britu Kolumbijā (British Columbia), un tas ir saistīts ar ekonomisko apstākli – tur atrodas Vankūvera, kura ir galvenā Kanādas osta pie Klusā okeāna, un tas nozīmē, ka tur ir iespēja atrast darbu. Maz iedzīvotāju dzīvo Kanādas ziemeļos, jo tur laikaapstākļi ir ļoti skarbi, zeme tur nav laba, tātad tur nevar nodarboties ar lauksaimniecību vai zemkopību, un aiz polārā loka ir polārās naktis. Jukonas teritorijā (Yukon) ir vismazākais iedzīvotāju skaits, tas saistīts ar dabas apstākļiem – ta atrodas tālu ziemeļos pie polārā loka, tur ir skarbi laikaapstākļi, aukstas un garas ziemas, bet vasarā laiks kļūst silts un sasniedz 16 grādus pēc Celsija, bet tā ir bagāta ar derīgiem izrakteņiem: sudrabu, zeltu, cinku un svina rūdu. Jukonas teritorija piedzīvoja uzplaukumu 19.gs. 90. gados, kad tur valdīja zelta drudzis.

Šajos secinājumos es esmu izanalizējusi Kanādas iedzīvotāju dzīves apstākļus un faktorus, kuri tos ir ietekmējuši.

Literatūras saraksts.

Interneta adreses:

1.http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Population/demo31a.htm

2.http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Population/demo10a.htm

3. http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Population/demo32.htm

4. http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Population/demo08.htm

5. http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Population/demo42d.htm

6. http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Popula.htmori

7. http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Population/demo07a.htm

8. http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Population/demo02.htm

9. http://www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Popula.htm

10. http://www.cihi.ca/facts/heappenc.htm

11. http://www.city.lethbridge.ab.ca/profile/pop_02htm01

12. http://www.bcstats.gov.bc.ca/data/cen96/c96bc.htm

Grāmatas:

13. Lielā ilustrētā enciklopēdija/Rīga.ZvaigzneABC.1996.

14.Jauno laiku vēsture 17.-19.gs./I.Greitjānis, J.Staburova, A.Varslavāns, I.Zelmene, I.Zemīte/Rīga.ZvaigzneABC.1997.

Leave a comment