Kas ir brīvība?

Nav viegli izprast brīvības būtību, ja dzīves laikā nākas saskarties ar vairākām tās formām – personas, valsts, gribas, izvēles brīvību…Lai nu kā, domāju, ka ir pavisam divas visaugstākā līmeņa brīvības – personas, t.i., mana kā cilvēka, kā dzīvas būtnes brīvība pirmkārt jau uz lemtspēju attiecībā uz sevi pašu un savu darbību; un tad vēl valsts brīvība kā veselas sabiedrības, vienotas domas un vienotu nākotnes mērķu brīvība.