Kas ir sports!

Sports

Sports ir fiziskas aktivitātes, kas tiek veiktas saskaņā ar publiski pieņemtiem noteikumiem atpūtas nolūkā: sacensībai, pašpriekam, lai gūtu atzinību, spēju izkopšanai.
Sports ir visu veidu individuālās vai organizētās aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.
Ir ļoti daudz sporta veidu, un cilvēki tam tērē daudz laika un naudas, ja ne kā dalībnieki, tad kā skatītāji.
Definīcija

Lai arī tas šķiet vienkārši, ir diezgan sarežģīti definēt, kas īsti ir sports. Definīcija šim jēdzienam ir mainīga, jo nāk klāt arvien jaunas cilvēka dzīves nozares, kas tiek uzskatītas par sportiskām. Ludvigs Vitgenšteins uzskata, ka sports nav raksturojams vis kā kaut kādu pazīmju kopums, bet gan kā darbības, kas ir saistītas ar jau eksistējošām sporta nozarēm, bet kopumā tās var arī nekas ievērības cienīgs nesasaistīt.
Tomēr ir iespējams sportu definēt ar veselu definīciju ciklu:
• Sports ir darbības, kas saistītas ar fizisku aktivitāti, iesaistot tādus parametrus kā spēku, ātrumu, izveicību un izturību.
• Sportiskām darbībām piemīt īpaši likumi, kas ir zināmi visiem spēlētājiem.
• Sportam piemīt sacenšanās raksturs, vai nu starp spēlētājiem, vai arī cenšoties savākt kādu mērāmu punktu daudzumu.
• Gan sportisko aktivitāšu dalībnieki, gan to skatītāji labprāt izbauda šīs aktivitātes.
• Sports ir fiziska vai mentāla aktivitāte, kas izpaužas, spēlējot individuāli vai komandā ar vai bez pretinieka, vai kāda mērķa sasniegšanā (alpīnisms), vai fiziskās formas un labsajūtas uzturēšanā (peldēšana).
Svešvārdu vārdnīca (R., Liesma, 1978.) vārdu “sports” skaidro šādi: “fiziski vingrinājumi un rotaļas (galvenokārt zem klajas debess), kuru mērķis ir attīstīt un nostiprināt organismu, ieaudzināt stingru gribu un izturību”.
Sports (sport < desport – spēle, izklaidēšanās) ir mācību, treniņa nodarbību, sacensību un pašdarbības organizācijas sistēma. Sporta mērķis līdz ar veselības nostiprināšanu un vispusīgu cilvēka fizisko attīstību ir augstu rezultātu un uzvaru sasniegšana sacensībās.
Sports ir fiziskās kultūras sastāvdaļa, fiziskās audzināšanas līdzeklis un metode (Latvijas Padomju enciklopēdija, 2. sējums. R., Galvenā enciklop. redakcija, 1987. 204 lpp.).
“Sports” nozīmē visu formu fizisko aktivitāti, kura caur neparedzētu vai organizētu piedalīšanos par mērķi izvirza fiziskās veselības vai garīgās labsajūtas izteikšanu vai uzlabošanu, sociālo attiecību formēšanu vai rezultāta sasniegšanu visu līmeņu sacensībās” (citāts no Latvijas Sporta pārvaldes informatīvā biļetena Nr 5, LSP, Rīga, 1996.).
Sporta novirzieni
Sporta nozarē vairums pasaules sporta zinātnieku saskata piecas apakšnozares. Pie mums Latvijā pieņemts sportu iedalīt šādi:
• augstu sasniegumu sports – sports nacionālo un starptautisko sacensību līmenī, ieskaitot treniņu procesu, lai tām sagatavotos.
• sacensību sports – nodarbošanās ar sportu kā pamatprofesiju, saņemot par to nolīgto samaksu un atbilstošas sociālās garantijas, kā arī nepieciešamībai pēc sporta karjeras beigšanas pārkvalificēties vai pensionēties atbilstošas garantijas.
• sports visiem (tautas, masu sports) – dažādas fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā arī atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami labākus apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām.
• veselības sports – fiziskās aktivitātes ar mērķi uzlabot un nostiprināt garīgo labsajūtu un fizisko veselību.
• handikapa (invalīdu) sports – pielāgotas fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti. Invalīdu sports sekmē šo cilvēku pārliecību par savām spējām un ir viens no sociālās rehabilitācijas līdzekļiem.