ko es labu varu pateikt par krieviem?

Ko es labu varu pateikt par krieviem?

Mēs katrs vispirms esam piederīgi sev un tikai pēc tam tautībai. Runājot par krieviem, mēs runājam par tādiem pašiem cilvēkiem kā mēs. Visvairāk cilvēku raksturo vide, kur indivīds vai grupa dzīvo un uzturas. Daudzi pret krievu tautības cilvēkiem izjūt nepatiku tikai tāpēc, ka šie cilvēki ir Krievijas sastāvdaļa, bet tomēr šādās situācijās ir noderīgi atcerēties, ka cilvēks veido valsti, nevis valsts-cilvēku. Krievija var lepoties ar daudziem izciliem krieviem. Krievi ir gan talantīgi sportisti, gan izcili mākslinieki un aizrautīgi zinātnieki.
Krievu tautības cilvēki jau pēc dabas ir stipri. Ir nepieciešams attīstīts izdzīvošanas instinkts, lai varētu iekļauties Krievijas skarbajā vidē starp tik daudz līdzpilsoņiem. Olimpiskajās spēlēs lielāko skaitu zelta medaļu saņem tieši spēcīgie krievu atlēti, kuri spēj gan pielāgoties situācijai, gan pielāgot situāciju savām vajadzībām. Krievu sportisti ir izturīgi un mērķtiecīgi.
Visus Krievijas attīstības periodus caurvij virtuozi mākslinieki, kuri ir apsteiguši savu laiku un pārsteiguši ar savu talantu. Tādi bijuši gan Puškins, gan Tolstojs, gan Jesēņins, Majakovskis un arī Šiškins, Čaikovskis. Ikvienā cilvēkā mīt mākslinieks un galu galā ir nepieciešams tikai gribasspēks, lai kļūtu par lietpratēju. Krievu tautības cilvēki, ikdienā dzīvojot tik lielā valstī kā Krievijā ir iemācījušies apsteigt savus konkurentus un ar savu noturīgo vēlmi izvirzīties priekšgalā, jo bez tās cilvēks vienkārši tiktu pieskaitīts viduvējībām un aizmirsts.
Ne visiem cilvēkiem ir tā sauktais „zinātnieka gēns”, tomēr tas sastopams diezgan bieži krievu tautības cilvēkiem. Panākumus zinātnē noteikti nodrošina arī vēlme izzināt un atklāt pasaules patiesību. Solžeņicins un Popvs tiecās pretim saviem mērķiem un beigās tos arī sasniedza. Visu nosaka attieksme.
Ikviens indivīds ir savas valsts potenciāls. Krieviem ir stiprs izdzīvošanas instinkts, kas nodrošina pārspēku gan fiziskajā, gan mentālajā ziņā. Bieži vien cilvēkā slēpjas daudz vairāk nekā varētu iedomāties, tomēr pat netiek dota iespēja izvērsties. Krievi izmanto izdevības, ko dod dzīve un tādēļ arī gūst atzinību. Tāda ir šī īpašā lielvalsts izdzīvošanas mentalitāte, kas nosaka indivīda rīcību izšķirošās situācijās. Ja, piemēram, jau no pašas bērnības tev ir bijis jāizceļas, lai nepazustu pūlī un iegūtu savu vietu uz lielās Krievijas skatuves, tu iegūsti šo dzīvinošo spēku, kurš tevi dzen uz priekšu, visu tavu dzīvi, līdz tu sasniedz savu mērķi.