konfliktologjija

Intuīcijas izmantošana jaunu iespēju atklāšanai.

Alternatīvu un risinājumu izstrādāšana.

Kad jūs esat apzinājis savu problēmu ,jūs gribat izstrādāt vairākus alternatīvus risinājumus.Viena no metodēm kā to izdarīt ir “Domu lavīna’’.Šī metode palīdzēs jums ieskatīties sevī ,un griezties pie savas iekšēās balss pēc padoma.Tā palīdzēs jums maksimāli palielināt savu radošo potenciālu un izmantot to savu problēmu risināšanai. Šī metode jums palīdzēs arī izvēlēties starp vairākiem variantiem,no kuriem vajag izvelēties optimālo. To var izmantot arī jau esošu hipotēžu apstiprināšanai vai noraidīšanai.

Domu lavīna.
Kad jūs izmantojiet šo metodi ,mēģiniet izveidot pēc iespējas vairāk risinājuma variantus , necenšoties dot tiem vērtējumu. Vērtējot jūs bremzēsiet radošo procesu. Protams , jūs gribēsiet reāli novērtēt šīs idejas . Tā ir nākošā stadija , pirmajā stadijā vajag maksimāli atbrīvot savu zemapziņu.
Šajā stadijā vajag radīt izejmateriālu , kuru vēlāk vērtēt.

Metodes izmantošana pašu spēkiem.
Ja jūs izmantojat šo metodi patstāvīgi , paņemiet papīra lapu , un aptuveni 10 min. pildiet pirmo stadiju Pēc tam, kādā klusā vietā,kur nav traucējošu faktoru , koncentrējiet uzmanību uz jūsu problēmu un pēc iespējas ātrāk pierakstiet visus iespējamos variantus , kuri jums ienāk prātā .
Pierakstiet domu uzreiz , nedodot sev laiku to novērtēt . Atcerieties , ka atsijāšanas process būs nākošajā stadijā.
Ja sākumā idejas nerodas , turpiniet koncentrēties . Koncentrācija palīdzēs radīt pirmo ideju,kura radīs ideju straumi. Ja jūs esat pārliecināts , ka izvirzīšanas process beidzies, apskatiet savus pierakstus.
Novērtējiet savas idejas ar atzīmi no 1 līdz 5 ,ar 1 atzīmējot labākās , bet ar 5 sliktākās idejas . Pēc tam jūs varat izvēlēties optimālo risinājumu.
Var gadīties , ka metodes pielietošana pašu spēkiem nedod rezultātus. Dažreiz pati problēma var tik ļoti novērst jūsu uzmanību , ka jums neizdodas atbrīvoties . Tādā gadījumā mēģiniet darīt to pašu ar citu cilvēku palīdzību.

Grupas Domu lavīna.
Dažreiz darbs ar grupu var radīt risinājumu tad , kad paša idejas ir izsīkušas. Šādos gadījumos jūs varat izveidot grupu no 6-8 cilvēkiem.
Jums vajag papīra lapu un zīmuli . Ja ir tāfele , kuru var redzēt visi , labāk izmantot to. Būtu labi , ja jūs sēdētu vienlīdzīgā stāvoklī , piemēram aplī .
Pēc tam aprakstiet savu konfliktu . Ja tas ir ērti , stāstiet pirmajā personā. Centieties būt pēc iespējas objektīvāks un neitrālāks . Pirms jūs sākat izvirzīt idejas ,dodat iespēju klātesošajiem uzdot jautājumus .

Kad konflikta būtībā ir skaidra visiem , jūs varat sākt risināšanu. To var darīt 3 veidos:1) Ļaujiet katram individuāli veikt Domu lavīnu, pierakstiet idejas un klusējiet. 2)jūs pirmais sākat šo procesu ,pārējie klausās .3)Domu lavīnu veic visi reizē . Jūs varat paeksperimentēt , kurš variants jums der labāk .

Domu lavīnas piemēri .

Cik efektīva ir šī metode ? Šeit ir doti vairāki ilustratīvi piemēri , kuri parāda ,kā daži cilvēki risina savas problēmas ar šīs metodes palīdzību .
Vienā gadījumā sieviete ļoti uztraucās par darbu ,kuru gribēja dabūt.Pēc viņas vārdiem :”Tas ir sapnis ne darbs “.Viņa lieliski atbilstot šim darbam .Taču viņu uztrauca tas , ka tā ir jauna joma priekš viņas ,un ka par veco karjeru jāaizmirst.Divi cilvēki , ar kuriem kopā viņa veica Domu lavīnu,izvirzīja daudz dažādus variantus. Tā kā viņai pašai ideju nebija ,viņa tikai klausījas. Lūk daži no variantiem :
 Aizmirst par bailēm ,riskēt, pāriet uz jauno darbavietu.
 Domāt par to ,cik labi būs jaunajā darbā.
 Neuzskatīt š o darbu par pēdejo iespēju.
 Atcerēties par citām reizēm ,kurās vajadzēja izdarīt izvēli un pārliecināt sevi , ka arī šoreiz izdosies ar godu iziet no situācijas.
 Vizualizēt pāreju uz jauno darbavietu.
 Domāt par tām īpašībām , kuras dara jūs pievilcīgu kā darbinieku .

Domu lavinas pozitīvais rezultāts.

Šīs metodes galvenā priekšrocība ir tas , ka tā ļauj paskatīties uz savu problēmu no cita rakursa. Pēc semināra dalībnieku domām , dažreiz atgriešanās pie problēmas ar grupu palīdz pārdomāt vecās idejas un ieraudzīt tās jaunā , realizējamā rakursā.

Domu lavīnas izmantošanas iespējas .
 Vēršanās pie iekšējās balss .
 Vizualizācija .
Atbildes iegūšana .
Jūs varat iegūt atbildi uz paša uzstādītu jautājumu ar iepriekš aprakstītajām metodēm dažādās formās . Daži cilvēki var iegūt atbildes vārdiskā formā – kā padomu. Citiem atbilde atnāks kā tēls vai bilde ,kuriem vajag interpretāciju. Var būt viens padomnieks , var būt vairāki .Tālākais palīdzēs izdarīt jums piemērotā varianta izvēli .

Tiešas atbildes iegūšana .
Visbiežāk atbildi var iegūt tieša padoma formā .Tā bija ar sievieti ,kura gribēja zināt, vai viņa pietiekoši daudz ir nodarbojusies ar pašatīstību un pilnveidošanos ,lai izvirzītos mākslā . Saistībā ar viņas aprakstu ,viņa saņēma šādu atbildi :
’’ Es gāju pa taciņu un satiku sievieti ,kura ļoti praktiski un apdomīgi runāja ar mani par to , ko vajag darīt . Es pajautāju ,vai es esmu darījusi pietiekoši daudz , lai nodrošinātu savu karjeru ?

Viņa atbildēja :’’Neuztraucies par to . Tu darīji visu ko spēji .Galvenā problēma ir tā , ka tu pārāk daudz uztraucies . Neuztraucies !’’ Šis padoms skanējis ļoti pārliecinoši .

Simbolu interpretācija .
Ja atbilde nāk simbola vai bildes formā ,tad jums tā jāātšifrē . Pie tam ,nav svarīgi, tieši kādi simboli vai attēli . Galvenais ir tas ,ko viņi nozīmē konkrēti priekš jums . Tiem var būt vispārpieņemtā nozīme , jo jūs vienmēr ietekmējaties no apkārtējās kultūrvides . Piemēram ,jūs varat ieraudzīt sarkanas rozes kā mīlestības vai šampānieti kā uzvaras simbolu .

Atbildes iegūšana no vairākiem padomniekiem .
Dažos gadījumos iztēlē var rasties vairāki padomnieki . Tas liecina , ka viņu kopējais padoms ir pareizs , it kā vairāki ārsti būtu uzstādījuši vienādu diagnozi .

Jūsu konfliktu pārvēršana par blakusiespējām .

Neskatoties uz to , ka ideālā variantā attiecībās starp cilvēkiem jāvalda harmonijai ,konflikti ir neizbēgami . To risināšanā var izmantot dažādas pieejas .Taču tajā pašā laikā jūs varat izmantot konfliktu kā dzīves pieredzes , pašaudzināšanas un pašmācības avotu .

1. Paskaties ko tu vari iemācīties .

Konfliktus var pārvērst par lielisku mācību materiālu , ja pēc tam jūs izanalizējiet konfliktu . Tā jūs vairāk uzzināsiet par sevi , par konfliktā iesaistītajiem cilvēkiem vai par apstākļiem , kuri veicināja konflikta raššanos . Tas var palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu nākotnē un izvairīties no konflikta . Jūs varat pārdomāt konfliktu rašanās iemeslus un izskatīt pārmaiņu vajadzību savā rīcībā .

2 . Ieskatīties pēc konflikta sevī .

Viens no veidiem kā iegūt derīgo no konflikta ir izjautāt sevi par šo konfliktu . Ja tas jums palīdz , jūs šim mērķim varat izmantot vizualizācijas metodi . Atrodoties neitrālā , atslābinātā stāvoklī , jūs varēsiet uz notikušo paskatīties no malas . Jūs varēsiet no tā mācīties , izanalizēt iemeslus un iztēloties savu nākotnes rīcību .Priekš tā jums jāgriežas pie savas zemapziņas ar šādiem jautājumiem :’’ Ko man var iemācīt notikušais ? ’’ , ’’ Kāds bija tā iemesls ? ’’ , ’’ Ko darīt , lai tas neatkārtojās ? ’’ Pēc tam skatieties uz ’’ekrānu’’ un gaidiet atbildi . Jūs varat ieraudzīt attēlu vai ainu , vārdisku atbildi ,varat sadzirdēt balsi . Atbildes forma atkarīga no tā , kurš kanāls cilvēkam dominē -audiālais ,vizuālais vai kinestētiskais .

3 . Neņem konfliktus pārāk tuvu pie sirds .

Dažreiz konfliktā radušās negatīvās emocijas var pārņemt jūs tik tālu , ka konflikts tiek stipri pārspīlēts ,tas var jūs dezorientēt vai pat samazināt jūsu pašcieņu .

Ja jūs paskatīsieties uz konfliktu kā uz sīku savas dzīves daļu , jūs varēsiet to analizēt un gūt no tā labumu .

4 . Negatīvo emociju pārvarēšana .
Konflikti bieži rada emocionālo stāvokli ,kurā grūti racionāli domāt , secināt un mācīties no paša kļūdām . Ar laiku šis stāvoklis pāriet . Taču , lai paātrinātu šo procesu sekojiet šiem padomiem :
 Piedodiet sev . Mocot sevi , jūs savu stāvokli tikai pasliktināsiet .
 Sākat kontrolēt savas emocijas .
 Uz brīdi pārslēdziet savu uzmanību .

5 . Neļaujiet citu cilvēku domām sevi atturēt .
Viens no šķēršļiem , kas var neļaut jums radoši pieiet konfliktam , ir apkārtējo cilvēku attieksme . Cilvēkos var būt aizspriedumi attiecībā uz jūsu paveikto . Šādiem gadījumiem ir ļoti ilga ietekme un dēļ tiem jūs varat uz ilgu laiku iestrēgt savā attīstībā . Lai tas nenotiktu , sekojiet šiem padomiem :
 Izvairieties no negatīvi tendētiem cilvēkiem , vairāk kotaktējaties ar tādiem , kas pret jums noskaņoti labvēlīgi .
 Netērējiet spēkus , lai pārliecinātu skeptiķus .

6 . Pārrunājiet konfliktu ar otru pusi .
Parasti pēc konflikta abām tā pusēm paliek negatīvas emocijas . Pirms sāk risināt kofliktu ,no šīm emocijām jātiek vaļā .
Lai to izdarītu , jābūt gatavam aprunāties ar citiem cilvēkiem , kuros notikušais atstājis negatīvas emocijas . To labāk darīt kādu brīdi pēc konflikta ,kad norimušas emocijas . Tad ir daudz vieglāk atrast saskaņu .

Scroll to Top