kriminalmeklesana

46. Operatīvi nozīmīgu faktu un personu noskaidrošanu veic ar operatīvajām darbībām (pasākumiem). Operatīvie pasākumi ir: operatīvā izzināšana; operatīvā novērošana (izsekošana); operatīvā apskate; operatīvā paraugu iegūšana un operatīvā izpēte; personas operatīvā aplūkošana; operatīvā iekļūšana; operatīvais eksperiments; operatīvā detektīvdarbība; operatīvā korespondences kontrole; operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem; operatīvā sarunu noklausīšanās.

47. Dokumentēšanu veido divi elementi – pirmkārt, sākotnējo ziņu ieguve, to atbilstības īstenībai noskaidrošana un attiecināmības uz konkrēto lietu noteikšana, otrkārt, iegūto ziņu tālākās izmantošanas izmeklēšanā nodrošināšana. Šo elementu īpatnības izpaužas dokumentēšanas virzienos:

personu, kuras var bū

ū
ūt liecinieki krimināllietā, noskaidrošana;

priekšmetu un dokumentu, kuri var būt pierādījumi krimināllietā noskaidrošana;

pārbaudes un izstrādes objektu noziedzīgo darbību fiksācija ar tehniskiem līdzekļiem.

50. Operatīvās darbības pasākumi veicami vispārējā veidā, ja to veikšanas paņēmieni, forma un apjoms būtiski neaizskar personu konstitucionālās tiesības. Šos pasākumus amatpersona uzsāk tās tiešā vadītāja vai viņa vietnieka akceptu.

Operatīvās darbības pasākumi, kuru gaitā tiek būtiski aizskartas personu konstitucionālās tiesības, veicami sevišķajā veidā – izpaužas tādējādi, ka to var darīt tikai ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša ak

k
kceptu.

Atļauju veikt šos operatīvās darbības pasākumus var izsniegt uz laiku līdz trim mēnešiem un pamatotas nepieciešamības gadījumā to var pagarināt, taču tikai uz to laiku, kamēr attiecībā uz personu tiek veikta operatīvā izstrāde.

Visiem jautājumiem atb. Neatradu – ceru ka vismaz ši

i
ie ir pareizi, jo nebija īsti materiāli no kā izvilkt atbildes