Krusta Kari

tirdzniecibas celi kuri jau no seniem laikiem caur Latvijas teritoriju saistija rietumus ar austrumiem, vilinajadazadu zemju tirgotajus. attistiitaa lauksaimnieciba, ka ari mezu bagatibas vilinaja gan gan austurumu gan rietumu feodalus un garidznikus. Jau 5. un 6. gs Latvijs iedzivotajus meginaja paklaut skandinavu sirotaji. 9. gs pie Daugavas un Gaujas tirdzniecibas celjiem nostiprinajas krieuvu feodali, kas ievaca no latgaljiem meslus. Darbojas ari pareizticigo baznica. 12.gs beigas uz Baltijas zemem tiecas vacu iekarotaji. Tirgotaji gribeja parvaldit tirdzniecibas celus, garidzienieki cereja vairot baznicas ienakmus, pieversot vietejos ie

e
edzivotajus -“paganus” kristietibai. Feodalus vilinaja augligas zemes un stradigie zemkopji, kurus vini cereja padarit par saviem vergiem. Romas pavests izsludinaja pret Baltijas tautam krusta karu. a varu un viltu iekarotaji paklava vispirms livus, tad ari lataglus. Kursi aicinaja visus Latvijas iedzivotajus apvienoties kopigais cinai pret iebrucejiem, tacu pec ilgam cinam ari Kursu iekaroja vaciesi. Gandriiz simts gadus ilga zemgalu cina par brivibu. parspeka makti, zemgalu karotaji atstaja dzimteni.