Datu bāzes SQL vaicājumi

Datu Bāzes izveidošana
Vaicājumu izveidošana
Select ar 1 tabulu izmantojot And, Or, Not
Select ar 2 tabulām izmantojot And, Or, Not
Select ar 1 tabulu izmantojot Having
Divi Select ar Having
Divi Select ar Exist
Apakšvaicājums From rindā
Apakšvaicājums Where rindā
Apakšvaicājums Select rindā
Apakšvaicājums Having rindā
Apakšvaicājums Union rindā
Šķērstabulas vaicājums
Komandas Insert
Komandas Update
Secinājumi