KRUSTVĀRDU MĪKLA. Niķelis un metāli.

KRUSTVĀRDU MĪKLA.
Niķelis un metāli

3.

11.

10.

1.
16. 9.
13.
7. 2.
5.
6.

17.
19.

8.
12.
20. 4.
21.

18.

15.

14.

JAUTĀJUMI.

1. Niķelis periodiskajā tabulā atrodas VIIIB grupā un ir …….. .
2. Niķelis savā grupā ir vismazāk ……. elements.
3. Ni elementa saime.
4. Varbūtēja ķermeņa reakcija cilvēkam, saskaroties ar niķeli.
5. Valsts, kurā aptuveni 200 gadus p.m.ē. monētas no vara un niķeļa sakausējuma.
6. Cilvēks, kurš 1751. gadā ieguva pašu niķeli.
7. Izejviela, no kuras pirmo reizi ieguva niķeli.
8. Angļu fiziķis un ķīmiķis, kurš atklājis galvenās niķelēšanas iespējas.
9. Viela, kura ir cieta un izturīga, un kuras iegūšanai lieto niķeli.
10. Vieta, ķermenis, kas ir vienīgais, kurā brīvā veidā sastopams niķelis.
11. Ni krāsa.
12. Ni viena no īpašībām.
13. Lieta, kuras kalšanai fizisko īpašību dēļ niķelis ir ļoti piemērots.
14. Tehniskais nosaukums dzelzij un tās sakausējumiem.
15. Tehniskais nosaukums metāliem, kas nav dzelzs un tā sakausējumi.
Visvairāk izplatīti ir dzels sakausējumi ar oglekli, saukti par :
16.
17.
18. Viens no metālu mehānisko īpašību raksturojumiem.
19. Nosaukums metālu īpašībai, kuras dēļ materiāls spēj deformēties ārēju spēku iedarbībā un pēc slodzes noņemšanas atgūt iepriekšējo stāvokli.
20. Metāla spēja pakļauties griešanai.
21. Metālu īpašība, kas izpaužas ķīmiskajās reakcijās.

ATBILDES.
KRUSTVĀRDU MĪKLA.
Niķelis un metāli

3.
D
11. Z
S E
U L
10. D Z
M E T E O R Ī T O S
A
B 1.
B M 16. 9.
A E 13. Č T
7. L T M U Ē 2.
K T Ā O 5. G R I E Ķ I J A
6. K R O N S T E L S N U A K
B S Ē N U T
A 17. T Ē R A U D U Ī
19. P L A S T I S K U M S A V
T S
8. A
12. F E R O M A G N Ē T I S K Ā M
A Ū 20. 4.
21. R E D U C Ē Š A N A A
A A P L
D S E
E 18. S T I P R Ī B A
J R Ģ
S 15. K R Ā S A I N I E M E T Ā L I
D J
Ā A
J
A
14. M E L N I E M E T Ā L I
Ī
B
A

Scroll to Top