Krustvārdu mīkla ķīmijā “A grupas nemetāli un to savienojumi”

Jautājumi

Vertikāli
1. Slāpeklis un fosfors ir izteikti . . .
3. Kas ir augu un dzīvnieku olbaltumvielu sastāvdaļa?
5. Slāpeklis sastopams kūdrā, dažos minerālos. Kur vēl slāpeklis satopams?
6. Ar ko parastos apstākļos reaģē slāpeklis?
8. Kādā veidā slāpekli lieto aukstumiekārtās?
10. Amonjakam ir asa . . .
15. Kādas vielas ir amonija sāļi?
16. Kur labi šķīst amonija sāļi?
17. Par ko izmanto amonija sāļus?
19. Ar ko reaģē slāpekļskābe?
22. Kas dabā brīvā veidā nav sastopams?
23. Kāda veida vielas ir melnais un sarkanais fosfors?
24. Ko ražo no sarkanā fosfora?
25. H3PO3 kas tā par skābi?
27. Kādas ir metafosforskābes?
Horizontāli
2. Kam ir izteiktas metāliskās īpašības?
4. Slāpeklis 78,09% ietilpst . . . sastāvā!
7. Kāda veida temperatūrās slāpeklis savienojas ar daudziem metāliem, nemetāliem un saliktām vielām?
9. Kas rodas kad slāpekli savieno ar ūdeņradi?
11.Par ko amonjaks ir 1,7 reizes vieglāks?
12. Par ko sauc 10% amonjaka ūdeni?
13. Kur lieto ožamo spirtu?
14. Kādus sāļus iegūst amonjaka reakcijās ar skābēm?
18. Kam ir šāda formulaHNO3?
20. Slāpekļskābe ir spēcīgs . . .
21. Kur izmanto slāpekļskābi?
26. HPO3 kas tā par skābi?
28. Cik stipra ir ortofosforskābe?

Atbildes
Vertikāli
1. Nemetāli
3. Slāpeklis
5. Akmeņoglēs
6. Ar litiju
8. Sašķidrinātā
10.Smaka
15. Kristāliskas
16. Ūdenī
17. Par minerālmēslojumu
19. Ar metāliem
22. Fosfors
23.Polimērveida
24. Sērkociņus
25. Fosforpaskābe
27. Indīgas
Horizontāli
2. Bismutam
4. Gaisa
7. Augstās
9. Amonjaks
11. Par gaisu
12. Par ožamo spirtu
13. Medicīnā
14. Amonija
18. Slāpekļskābei
20. Oksidētājs
21. Sērskābes ražošanā
26. Metafosforskābe
28. Vidēji