Krustvārdu mīkla ķīmijā “A grupas nemetāli un to savienojumi”

Jautājumi

Vertikāli

1. Slāpeklis un fosfors ir izteikti . . .

3. Kas ir augu un dzīvnieku olbaltumvielu sastāvdaļa?

5. Slāpeklis sastopams kūdrā, dažos minerālos. Kur vēl slāpeklis satopams?

6. Ar ko parastos apstākļos reaģē slāpeklis?

8. Kādā veidā slāpekli lieto aukstumiekārtās?

10. Amonjakam ir asa . . .

15. Kādas vielas ir amonija sāļi?

16. Kur labi šķīst amonija sāļi?

17. Par ko izmanto amonija sāļus?

19. Ar ko reaģē slāpekļskābe?

22. Kas dabā brīvā veidā nav sastopams?

23. Kāda veida vielas ir melnais un sarkanais fosfors?

24. Ko ražo no sarkanā fosfora?

25. H3PO3 kas tā par skābi?

27. Kādas ir metafosforskābes?

Horizontāli

2. Kam ir izteiktas metāliskās īpašības?

4. Slāpeklis 78,09% ietilpst . . . sastāvā!

7. Kāda veida temperatūrās slāpeklis savienojas ar da

a
audziem metāliem, nemetāliem un saliktām vielām?

9. Kas rodas kad slāpekli savieno ar ūdeņradi?

11.Par ko amonjaks ir 1,7 reizes vieglāks?

12. Par ko sauc 10% amonjaka ūdeni?

13. Kur lieto ožamo spirtu?

14. Kādus sāļus iegūst amonjaka reakcijās ar skābēm?

18. Kam ir šāda formulaHNO3?

20. Slāpekļskābe ir spēcīgs . . .

21. Kur izmanto slāpekļskābi?

26. HPO3 kas tā par skābi?

28. Cik stipra ir ortofosforskābe?

Atbildes

Vertikāli

1. Nemetāli

3. Slāpeklis

5. Akmeņoglēs

6. Ar litiju

8. Sašķidrinātā

10.Smaka

15. Kristāliskas

16. Ūdenī

17. Par minerālmēslojumu

19. Ar metāliem

22. Fosfors

23.Polimērveida

24. Sērkociņus

25. Fosforpaskābe

27. Indīgas

Horizontāli

2. Bismutam

4. Gaisa

7. Augstās

9. Amonjaks

11. Par gaisu

12. Par ožamo spirtu

13. Medicīnā

14. Amonija

18. Slāpekļskābei

20. Oksidētājs

21. Sērskābes ražošanā

26. Metafosforskābe

28. Vidēji

Leave a Comment