krustvārdu mīkla ķīmijā.

8.
E
11. S Ā R M S
O
10. B Ā Z E
I
2. J
3. E M U L S I J A
4. I 18.
1. P R O T O N S K
K T R
5. R Ū G Š A N A S Ē I
I Z 20. S Ā L S
D E T
Ē 12. Ā
7. R Ū S Ē Š A N A L
9. B Ū V J A V A E 15. H
19. N I E I
O Ā T 17. O K S Ī D S
6. G L I C Ī N S R T R
Ļ A E Ā
H 13. P O L I M Ē R S T
I I I I
D Z S
R 14. S K Ā B E
Ā C
T 16. P R O T O N I
I J
A

Juatājumi:

1.Ākārtīgi maza pozitīvi lādēta daļiņa ,kuras masa ir 1 ātommasas vienība.
2.Kā sauc ķīmisku reakciju ,kurā savienojas atomi?
3.Kas veidojas sakratot divus šķidrumus ,kuri savā starpā nesajaucas?
4.Kā sauc norisi,ja kāda viela savienojas ar skābekli?
5.Kādā procesā rodas etanols?
6.Kā sauc vienkāršu aminoskābi?
7.Kā ikdienā sauc dzelzs un tērauda koroziju?
8.Kā savādāk var nosaukt iežu dēdēšanas procesu dažādu dabas ietekmju dēļ?
9.Kā sauc dzēsto kaļķu(kalcija hidroksīda),smilšu un ūdens maisījumu?
10.Kā sauc vielu ,kas sastāv no metāla ātoma un vienas vai vairākām hidroksīda grupām?
11.Ūdenī šķīstošās bāzes.
12.Kā sauc procesu ,kad skābes šķīdumam pareizā attiecībā pievieno bāzes šķīdumu un iegūst neitrālu šķīdumu?
13.Kas rodas polimerizācija reakcijā?
14.Kā sauc ķīmisku savienojumu ,kas sastāv no ūdeņraža un skābes atlikuma?
15.Kas rodas etanolam reaģējot ar etiķskābi?
16.Kas nosaka kodola lādiņu skaitu?
17.Viela,kas sastāv no 2 elementiem un viens no tiem ir skābeklis.
18.Kristāliskas vielas ,kuru sastāvā atrodas ķīmiski saistīts ūdens.
19.Viela,kas sastāv no oglekļa ,ūdeņraža un skābekļa.
20.Viela ,kas sastāv no metāla ātomiem un no skābes atlikuma.

8.

11.

10.

2.
3.
4. 18.
1.

5.
20.

12.
7.
9. 15.
19.
17.
6.

13.

14.

16.