Kultūra un cilvēces daudzveidība

Kultūras jēdziens ir cilvēku prāta auglis, tas ir abstrakts, sarežģīts un acīmredzot nepakļaujas precīzai un nepārdomātai definīcijai. Taču cilvēku daudzveidība nav aptverama, ja neizprot, kāds ir kultūras pienesums būtiskajās atšķirībās, ar kurām sastopamies ik uz soļa. Tādēļ, kaut arī, manuprāt, nav jēgas pūlēties ar kultūras kārtējās definīcijas gudrošanu, svarīgi zināt, kur meklējamas robežas starp kultūrām un kādi ir tie specifiskie veidi, kuros kultūra ietekmē atšķirības sabiedrību ietvaros un starp sabiedrībām.