“LATVIEŠU MĀJA” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

1.ĪSS UZŅĒMUMA APRAKSTS 2
2. SIA “LATVIEŠU MĀJA” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN UZŅĒMUMA DARBĪBA 3
2.1 SIA “LATVIEŠU MĀJA” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 3
3. BAĻĶU MĀJU BŪVNIECĪBAS NOZARES RAKSTUROJUMS LATVIJĀ 5
4. SIA “LATVIEŠU MĀJA” MĀRKETINGA AKTIVITĀŠU APRAKSTS 7
5.KONKURENTU ANALĪZE 9
6. KLIENTU SEGMENTU APRAKSTS 11
7. PĒTĪJUMA IZKLĀSTS 12
APTAUJAS ANKETA 13
8. ANKETĒŠANAS REZULTĀTU APKOPOŠANA 15
8.1 ANKETĒŠANAS REZULTĀTU ANALĪZE 19
9. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 26
RESUME 28

1.Īss uzņēmuma apraksts

Uzņēmuma nosaukums: SIA ”Latviešu māja”
Reģistrācijas numurs: LV44103027584
Adrese: Meža iela 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu rajons
Tālruņa numurs: 4107084
Darbības veids: Jaunu guļbaļķu māju celtniecība un vecu koka māju restaurācija, kā arī vecu māju koka konstrukciju restaurācija.

SIA “Latviešu māja” darbojas jaunu guļbaļķu māju būvniecības un vecu koka māju restaurācijas nozarē. Līdz 2003. gadam uzņēmuma “Latviešu māja” darbinieki un vadītāji veidoja struktūrvienību nu jau pastāvēt beigušajā būvfirmā SIA “Onikss”. Struktūrvienība tika izveidota pateicoties uzvarai konkursā, par iespēju restaurēt “Ungurmuižu” , kas ir unikāls kultūras un vēstures piemineklis. Gūstot pieredzi restaurācijā, radās ideja tradicionālās baļķu māju būvniecības iemaņas izmantot jaunu baļķu māju celtniecībā, jo gandrīz neviens uzņēmums Latvijā nepiedāvā tikai ar roku darba palīdzību un pēc simtiem gadu vecām tradicionālās būvniecības prasībām un tradīcijām celtas baļķu mājas. Struktūrvienības un nu jau patstāvīga uzņēmuma darbs tiek atzinīgi novērtēts no Latvijas un Skandināvijas labāko baļķu ēku restauratoru un būvētāju puses. 2003. gadā būvfirma SIA ”Onikss” beidza savu pastāvēšanu un uz struktūrvienības, kas nodarbojās ar guļbaļķu māju būvniecību un restaurāciju bāzes tika izveidots uzņēmums SIA “Latviešu māja” , kurš turpina veiksmīgi darboties un attīstīties. Uzņēmumā pagaidām patstāvīgi tiek nodarbināti 20 cilvēki, taču palielinoties pasūtījumu apjomiem, to skaits varētu palielināties.

2. SIA “Latviešu māja” organizatoriskā struktūra un uzņēmuma darbība

2.1 SIA “Latviešu māja” organizatoriskā struktūra

Uzņēmums – ir veidojums, kurā vienota mērķa īstenošanai apvienoti cilvēki, un materiālie līdzekļi.
Organizēt – veidot uzņēmuma struktūru. Tā ir apzināta uzņēmuma elementu (personu un lietu) sakārtošana un attiecību noteikšana starp tiem, lai veidotos mērķtiecīga sistēma.

1. attēls

Organizācijas struktūra ir loģiskas savstarpējās attiecības starp menedžmenta pakāpēm un funkcionālajām nodaļām, kas ir veidotas tā, lai efektīvi sasniegtu organizācijas mērķus.

Izplatītākie uzņēmumu organizatorisko struktūru tipi:
1. Lineārā struktūra;
2. Funkcionālā struktūra;
3. Jauktā struktūra;
4. Matricu struktūra (“Stratēģiskā vadīšana” 183.lpp. – 192.lpp.).
Vadoties pēc vadīšanas saišu un sakaru rakstura, šī ir lineāra struktūra, jo katram darbiniekam ir tikai viens tiešais priekšnieks.

Šāda veida uzņēmuma organizatoriskā struktūra SIA ”Latviešu māja” tika izvēlēta tādēļ, ka uzņēmuma vadītājs, palielinoties darbu apjomiem, nespēja pilnībā kontrolēt visu brigāžu darbību.
Šobrīd vadītājs, galvenokārt nodarbojas ar stratēģisko jautājumu risināšanu, bet pārējos risina brigadieri.

Tāpat kā visiem organizatorisko struktūru modeļiem, arī šai ir savas priekšrocības un trūkumi.

Priekšrocības:
 Darba organizācija un darbība vērsta uz konkrētu pakalpojuma veidu;
 Ļauj paplašināt un dažādot pakalpojumu sortimentu;
 Paātrina lēmumu pieņemšanu par konkrētu pakalpojumu un palielina to efektivitāti;
 Labāka reakcija uz ārējo vidi
 Visu līmeņu darbinieki ir kompetenti visos jautājumos, kas skar viņu struktūrvienību;

Trūkumi:
 Jāpalielina augstākā līmeņa menedžeru skaits;
 Lielākas administrācijas izmaksas;
 Pārāk ilgs informācijas nodošanas process;
 Augstākā līmeņa vadītājiem bieži vien ir diezgan grūti uzzināt zemākā līmeņa vadītāju un strādnieku viedokli un idejas;
 Zemākā līmeņa darbinieki var arī nepārzināt uzņēmuma kopējos mērķus.

3. Baļķu māju būvniecības nozares raksturojums Latvijā

Ar katru gadu, tāpat kā būvniecības nozare, arī koka māju būvniecība attīstās arvien vairāk, palielinās pieprasījums pēc baļķu mājām. Iedzīvotāji arvien vairāk novērtē mājīguma un siltuma sajūtu, ko pierāda pēdējā laikā straujā guļbūvju celtniecība. Par to var spriest pēc baļķu ēku būvniecības apjomu pieaugumu uzņēmumos, kas ar to nodarbojās, kā arī pēc tā , ka veidojas jauni uzņēmumi, kas nodarbojas ar baļķu māju būvi, pie daudziem esošajiem uzņēmumiem veidojas papildus nozares, kas būvē baļķu mājas( vairāk varētu minēt nelielus mežizstrādes uzņēmumus ), kā arī veidojās daudz jaunu individuālo personu grupu, kas nodarbojas ar baļķu māju būvniecību. Tas viss liecina par cilvēku interesi un vēlmi būvēt sev māju no baļķiem.
Baļķu māju būvniecībai ir raksturīgs liels Latvijā augoša materiāla – koksnes, izmantošanas procents. Tas nozīmē, ka būvējot māju no baļķiem tiek izmantots Latvijā augošais izejmateriāls – koksne, kas aptuveni sastāda 50 % no mājas izmaksām . Vēl ņemot vērā baļķu ēkas, ka dabīgas mājas specifiku, daudzi palīgmateriāli, kas tiek izmantoti šo māju būvniecībā tiek ražoti, vai iegūti uz vietas – Latvijā. Līdz ar to finansu līdzekļi, kas tiek izlietoti šo māju būvniecībai, tiek apgrozīti uz vietas valstī nevis izmaksāti uz ārpusi, importējot izejmateriālus, kas bieži tiek darīts būvējot mājas no cita veida materiāliem.
Latvijas dabas ainavā vienmēr vislabāk ir izskatījusies baļķu māja , tāpēc daļa uzņēmēju vēlas , lai viņu atpūtas bāzītes būtu būvētas no nelielām baļķu mājām. Pēdējos gados ir palielinājies to atpūtas vietu skaits, kurās , kā naktsmītnes vieta tiek piedāvāta palikšana baļķu mājā. Par to es runāju tāpēc , ka baļķu mājai ir vieta lauku ainavā – tūrisma bāzēs , atpūtas namos , vasarnīcās, dzīvojamās mājās.
Latvijā baļķu māju būvniecības nozare iet trīs dažādus attīstības ceļus – Tradicionālā tipa baļķu māju būvniecība, baļķu māju būvniecība pēc citu valstu tradīcijām un baļķu māju būvniecība no speciāli – mehāniski apstrādātiem baļķiem.
Ar tradicionālo guļbaļķu ēku būvniecību Latvijā nodarbojas vairāki uzņēmumi. Spēcīgākie no tiem ir : A KOKS, Dziedrs, Baldze, AXIA, WARSS, Zaļā Māja.
Mehāniski frēzētu baļķu mājas jau vairākus gadus piedāvā uzņēmumi : EKJU, SIA “Jāņa sēta”. Šādu uzņēmumu parādīšanās liek vairāk sarosīties tradicionālo guļbaļķu māju būvētājiem.
Cēsu rajonā, kurā uzņēmuma baļķu māju būvēšanas nozare darbosies ir vairāki baļķu māju būvēšanas uzņēmumi. Tie ir : Warss, Būve, Treko, Ekju. Vēl ir daudz individuālie būvētāji, kā arī uzņēmumi , kuriem baļķu māju būvēšana ir papildus nozare. Cēsu rajonā ir vairāk kā desmit dažādi guļbaļķu ēku būvētāju. Tomēr, neviens no šiem uzņēmumiem nepiedāvā tradicionālo ēku apstrādi – krāsošanu ar dabīgām ( tradicionālām ) krāsām. Tradicionālās krāsas ir tās, kas sadzīvo harmonijā ar koku un dabu. Ēku krāsošana ir aizmirsta Padomju Savienības laikos , un neviens uzņēmums nepiedāvā savu uzbūvēto māju apstrādāt ar vairāku simtu gadu vecām – tradicionālām krāsošanas metodēm. Latvijā ir ļoti maz meistaru, kas ar to nodarbojas. Tādēļ vēlētos atzīmēt SIA “Latviešu māja” milzīgo ieguldījumu latviešu tradicionālās būvniecības saglabāšanā un izzināšanā.

4. SIA “Latviešu māja” mārketinga aktivitāšu apraksts

Ar reklāmu veido noteiktu sabiedrisko domu par precēm, tādēļ tā izraisa noteiktas vajadzības, t.i., tā izveido preču iegādei nepieciešamo psiholoģisko bāzi. Reklāmai vienmēr ir jābūt noteiktam mērķim, būtība ir ietekme.

Reklāmas galvenais mērķis ir palielināt realizējamo apjomu, nevis ļaut ražotājam vai māksliniekam tikai īstenot interesantu projektu.

Reklāmai jābūt ne tikai skaistai, bet arī iedarbīgai, t.i., jāveic noteiktas funkcijas:
 jāiedarbojas uz potenciālajiem pircējiem un tie jāinformē;
 aktīvi jāpiedalās realizēto preču apjoma palielināšanā, radot dažādas vēlēšanās;
 jāgarantē uzņēmuma pastāvēšana(“Mārketinga pamati” 227-229lpp.)

Tā kā uzņēmums, SIA “Latviešu māja” ir samērā jauns un augošs, finansiālais stāvoklis pagaidām nav tāds, ka varētu lielus līdzekļus ieguldīt reklāmā vai citās mārketinga aktivitātēs. Tādēļ uzņēmuma popularizācija – interesentu piesaiste notiek ar tādu pasākumu palīdzību, kuros nav jāiegulda milzīgi līdzekļi. Par šāda veida popularizācijas iespēju ir parūpējušies, nu jau par tradicionālām kļuvušās izstādes “Māja” rīkotāji , kuras tiek organizētas divas reizes gadā un tās apmeklē milzīgs skaits Latvijas iedzīvotāju un ne tikai, jo pēdējo gadu laikā lielu interesi par šīm izstādēm izrāda arī ārzemju uzņēmēji, kuri šeit meklē sadarbības partnerus. Aktīvu dalību šajās izstādēs ņem arī SIA ”Latviešu māja” .
Rīgas dome katru gadu rīko “Zāļu tirgu” , kurā 2003. gadā tika uzaicināts piedalīties arī augstākminētais uzņēmums, jo tādejādi tiek popularizēts veselīgu un dabīgu produktu noiets. Par “Latviešu māja” produkciju nopietnu interesi izrādīja vairāki ārzemju latvieši, kuri tieši tobrīd bija atbraukuši uz Latviju.
Vēl, kā lielisku vietu , kur iespējams izrādīt savu produkciju varētu minēt izstādi “Cēsu uzņēmējs”, kuru arī apmeklē ievērojams skaits cilvēku no Vidzemes reģiona. Pēdējās divās, dalību ņēma arī SIA “Latviešu māja”.
Tuvākajā laikā tiek plānota reklāmas ievietošana tematiskajos laikrakstos, kas tieši orientēti uz būvniecības nozari un veselīgas vides veidošanu. Kā zināmākos varētu minēt – “Māja – dzīvoklis” un “Vides vēstis”.
Sakarā ar Interneta ietekmes palielināšanos uzņēmējdarbībā, tiek nopietni plānots par uzņēmuma mājas lapas ierīkošanu, kurā būtu iespējams uzzināt par uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu un specifiku, kā arī iespēja aplūkot spilgtākās fotogrāfijas no uzņēmuma veikto darbu foto arhīva.
Ideāla potenciālo klientu piesaistīšana varētu būt tematisko semināru rīkošana, kuros interaktīvi būtu iespējams kontaktēties ar iespējamajiem klientiem un pārliecināt tos izvēlēties tieši šī uzņēmuma pakalpojumus.

5.Konkurentu analīze

Konkurence – ekonomiskā (saimnieciskā) sacensība starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem, kas sacenšas vai atrodas tādos apstākļos, kuros tie var sacensties viena veida vai savstarpēji aizstājamu preču ražošanā vai realizācijā.

Mūsdienu konkurences teorijas pamatlicējs Maikls Porters ( Hārvarda universitātes profesors) savās grāmatās uzsver, ka konkurētspēju var paaugstināt ar diviem līdzekļiem:
 zemākām izmaksām;
 specializāciju

Ar zemākām izmaksām tiek saprasta:
 lētāka darba organizācija;
 īsāki darba izpildes termiņi

Pieci nozīmīgākie faktori, pēc kuriem patērētājs nosaka uzņēmuma darba kvalitāti, tie ir sakārtoti nozīmīguma secībā(sākot ar svarīgāko):

1. drošība – uzņēmuma spēja veikt darbu precīzi un pamatīgi
2. atsaucība – vēlme palīdzēt patērētājam un ātra apkalpošana
3. pārliecība – pakalpojumu sniedzošā personāla kompetence, pārliecinātība, atbildība, pieklājība
4. līdzcietība – rūpju izrādīšana un individuāla pieeja klientam
5. materiālisms – iespēja redzēt uzņēmuma darbarīkus, personālu un materiālo bāzi(Mārketings, menedžments 549 lpp.)

Tirgus ekonomikā katra firma darbojas konkurences apstākļos, tādēļ pētot patērētājus nedrīkst aizmirst par konkurentiem.

Konkurence šajā nozarē Latvijā ir liela, tomēr katrs uzņēmums cenšas atrast savu pieeju šīm procesam. Uzņēmumā “Latviešu māja” tas ir absolūts roku darbs un tikai dabīgu materiālu izmantošana, tādēļ tas nedaudz sadārdzina šo produktu, bet ir pierādījies, ka visilgāk un visefektīgāk kalpo tieši dabas radītie produkti. Minēšu kaut vai vienu piemēru – no dabīgiem materiāliem iegūtas krāsas noturība ir vairākas reizes ilgāka nekā ķīmiskā ceļā iegūtajām, ko piedāvā populārākie celtniecības materiālus tirgojošie veikali. Protams šāds produkts nekad nekļūs par masveida produktu, jo tam ir arī kāds trūkums – nav tik plaša toņu gamma, kā veikalos nopērkamajām.
Daudzas guļbūvju ražošanas firmas baļķus ar virpas palīdzību virpo, lai iegūtu diametrā vienāda resnuma baļķus. Tas atvieglo mājas būvniecību, jo visus baļķus var sagatavot pēc viena šablona, tomēr šādi būvētai ēkai manuprāt trūkst dabiskuma.
Tā kā starp baļķiem ir jāliek kāds blīvējošs un siltinošs materiāls, tad daudzas firmas šim nolūkam izmanto akmens vati, bet kāda jēga būvēt no dabīga materiāla, ja tas tiek sabojāts, jo akmens vate dažiem cilvēkiem mēdz būt pat alerģiska.
Tādēļ runāt par konkurenci var tikai nosacīti, jo katrs tirgus dalībnieks aizņem savu tirgus nišu un uzņēmumam “Latviešu māja” tas ir maksimāli dabīga produkta ražošana.
Turklāt SIA “Latviešu māja” veic arī koka ēku restaurāciju, kas pagaidām Latvijā ir vispār neapgūts lauciņš un līdz ar to unikāls, jo vecu ēku Latvijā ir ļoti daudz, kuras mums atgādina par seno laiku dzīvi un tradīcijām, un tādēļ ir kultūras pieminekļi.

Kā tuvākos pēc atrašanās vietas varētu minēt šādus uzņēmumus, kuri darbojas jaunu guļbaļķu ēku būvniecībā – SIA”WARSS”, SIA “Jāņa sēta” , “Būve” , “Treko” , “Ekju”, bet šie jau ir tādi uzņēmumi, kur būvniecības process noris gandrīz vai rūpnieciski, tādēļ gala produkts zaudē savu personiskumu.

6. Klientu segmentu apraksts

Guļbūves privātmāja viennozīmīgi nav plaša patēriņa produkts, un diez vai par tādu jelkad kļūs. Lai uzbūvētu šādu māju ir nepieciešami diezgan ievērojami līdzekļi, tādēļ par šī produkta pamata pircēju varētu uzskatīt sabiedrības vidusslāni un augšējā slāņa pārstāvjus. Jo šādu produktu iespējams iegādāties cilvēkam ar pietiekami lieliem un regulāriem ikmēneša ienākumiem. Manā skatījumā tie varētu būt cilvēki, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz Ls 400 robežu.
Šādu produktu noteikti izvēlās cilvēki, kuriem tuvas ir etniskās vērtības, kā arī tādi, kuri atbalsta veselīga dzīvesveida piekopšanu, kā arī tie, kuri atzīst koku kā unikālu dizaina elementu.

Konkrētāk pa grupām:

 Pēc vecuma – tie ir klienti, kuru vecums ir robežās no 30 – 55 gadu vecumam;
 Pēc dzimuma – tā kā noteiktā vecumā cilvēkam rodas vēlme radīt kaut ko savu, un tas ir neatkarīgi no vecuma, tad arī klienti ir gan vīrieši gan sievietes;
 Pēc sociālā faktora – tie galvenokārt ir uzņēmumu vai uzņēmumu struktūrvienību vadītāji, kā arī uzņēmumi, kuri darbojas tūristu apkalpošanas sfērā u.tml.;
 Pēc kultūras faktora – tie ir klienti, kam tuvas ir seno laiku tradīcijas un ir svarīgs veselīgas dzīvojamās vides faktors;
 Pēc ģeogrāfiskā stāvokļa – tā kā šis produkts ir diezgan viegli transportējams, tad klienti ir ne tikai no Cēsu apkārtnes, bet no visa Latvijas reģiona, kā arī no vairākām valstīm Eiropā;

7. Pētījuma izklāsts

Aptauja. Aptauja atrodas starp novērošanu un eksperimentu. Tā ir ērta aprakstošu pētījumu veikšanai. Aptaujas tiek veiktas, lai iegūtu informāciju. Mērķis ir noskaidrot, kam cilvēki dod priekšroku, viņu apmierinātības pakāpi utt.(“Mārketinga pamati” 131.lpp)

Ar anketēšanas palīdzību es vēlējos noskaidrot, kādus pasākumus vajadzētu veikt, lai pilnveidotu uzņēmuma darbību un uzlabotu saskarsmi ar klientiem, ja tas izrādītos nepieciešams. Anketa tika veidota anonīma, lai iegūtu objektīvāku informāciju. Aizpildīt anketu tika piedāvāts jau esošiem klientiem, kuri manas prakses laikā izmantoja SIA “Latviešu māja” pakalpojumus, kā arī potenciālajiem klientiem, kuri apmeklēja SIA “Latviešu māja” reklāmas stendu, izstādē “Cēsu uzņēmējs” 2003. gada pavasarī. Kopumā tika izplatītas 49 anketas, no tām par derīgām tika atzītas 46, jo trīs anketas bija nepareizi un neskaidri aizpildītas. Visi respondenti bija no Cēsīm un tuvākās apkārtnes.
Anketu, saskaņojot ar SIA “Latviešu māja” vadītājiem, respektīvi noskaidrojot viņiem interesējošos jautājumus, sastādīju es, šī darba izpildītājs, Ritvars Bajārs.

Aptaujas anketa

Ar šīs anketas palīdzību mēs vēlamies noskaidrot. Kā jūs apmierina uzņēmuma “Latviešu māja” sniegto pakalpojumu izpilde. Šī aptauja ir anonīma. Jūsu viedoklis būs ļoti nozīmīgs un aptaujas rezultāti tiks izmantoti turpmākajā uzņēmuma attīstībā. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību.

Nepieciešamajā kvadrātiņā ievelciet krustiņu
1.Vai Jums ir nācies izmantot un vai Jūs tuvākajā laikā plānojat izmantot uzņēmuma “Latviešu māja” pakalpojumus?

 Jā
 Nē

Ja Jūs uz 1. jautājumu atbildējāt apstiprinoši, tad lūdzam, Jūs atbildēt arī uz pārējiem jautājumiem, izņemot 2. jautājumu.
Ja Jūs uz 1. jautājumu atbildējāt noraidoši, tad lūdzam Jūs atbildēt tikai uz jautājumu.

2. Kādēļ Jūs līdz šim neesat izmantojis un neplānojat izmantot uzņēmuma “Latviešu māja” pakalpojumus?

 Nepietiekama informācija par šo uzņēmumu
 Neapmierina veikto darbu kvalitāte
 Pārāk augsta cena
 Izvēlaties cita uzņēmuma pakalpojumus, kas darbojas šajā pašā nozarē
 Nav bijusi nepieciešamība pēc šāda pakalpojuma un tuvākajā laikā netiek plānota

3. Kāda rakstura pakalpojumu Jūs esat izmantojis vai plānojat izmantot?

 Jaunas guļbūves ēkas celtniecība
 Vecas guļbūves ēkas restaurācija
 Senu koka konstrukciju restaurācija

4. Vai Jūs izmantojat tikai uzņēmuma “Latviešu māja” pakalpojumus, no šajā nozarē strādājošiem uzņēmumiem?

 Jā
 Nē

Atzīmējiet trīs, jūsuprāt svarīgākos faktorus.
5. Kādēļ Jūs izvēlaties tieši SIA “Latviešu māja” pakalpojumus?

 Viņi ēku būvniecībā un restaurācijā izmanto tikai dabīgus materiālus
 Ļoti augsta veikto darbu kvalitāte
 Pieņemama cena par pakalpojuma sniegšanu
 Viņi piedāvā tādus pakalpojumus, kādus nepiedāvā konkurenti
 Labvēlīga attieksme pret klientiem
 Izdevīga uzņēmuma atrašanās vieta

Vajadzīgo atbildi apvelciet.
6. Cik nozīmīga Jums šķiet veselīgas dzīvojamās vides izveidošana?
_________________________________________________________

ļoti nozīmīga nozīmīga vienaldzīga nenozīmīga

Nepieciešamajā kvadrātiņā ievelciet krustiņu.
7. Kādi faktori Jūs ietekmēja izvēlēties uzņēmuma “Latviešu māja” pakalpojumus?

 Paziņu vai radinieku ieteikums
 Reklāma presē
 Reklāma citos masu medijos
 Apmeklējot izstādi, kurā bija izvietots šā uzņēmuma stends
 Paziņa strādā šajā uzņēmumā
 Finansiālās iespējas atbilst veikto pakalpojumu cenai
 Bieži sanāk braukt garām šim uzņēmumam

8. Vai kopumā esat apmierināti ar uzņēmuma “Latviešu māja” sniegto pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu izpildi ?

 Ļoti apmierināts(-ta)
 Apmierināts(-ta)
 Drīzāk apmierināts(-ta)
 Neapmierināts(-ta)
 Grūti atbildēt

9. Kādi būtu Jūsu ieteikumi, ko vajadzētu uzlabot vai mainīt, uzņēmuma “Latviešu māja” darbībā?

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!
8. Anketēšanas rezultātu apkopošana

Aptaujas anketā tika uzdoti 9 jautājumi, uz kuriem atbildot respondentiem bija jāsniedz savs vērtējums par uzņēmuma darbību.

Ar 1. jautājuma palīdzību es vēlējos noskaidrot, cik respondentu ir izmantojuši uzņēmuma “Latviešu māja” pakalpojumus. Dati tika apkopoti 1. tabulā.

Atbilžu varianti Atbilžu skaits %
Pozitīva atbilde 38 82,6
Negatīva atbilde 8 17,4
1.tabula

Uz 2. jautājumu bija jāatbild tikai tiem respondentiem, kuri uz 1. jautājumu atbildēja ar negatīvu atbildi. Uz pārējiem jautājumiem šiem respondentiem nebija jāatbild. Jautājuma būtība bija, noskaidrot iemeslu, kādēļ viņi neizvēlas uzņēmuma pakalpojumus. Par iemesliem tika minēti:

 nepietiekama informācija – 4 respondenti
 izvēlaties cita uzņēmuma pakalpojumus – 3 respondenti
 nav bijusi vajadzība pēc šāda pakalpojuma – 1 respondents

Ar 3. jautājuma palīdzību es vēlējos noskaidrot, kādu no pakalpojumiem, aptaujātie respondenti ir izmantojuši. Rezultāti tika apkopoti 2. tabulā.

Atbilžu varianti Atbilžu skaits %
Jaunas guļbūves būvniecība 21 55,3
Vecas guļbūves restaurācija 10 26,3
Senu koka konstrukciju restaurācija 7 18,4
2.tabula
Ar 4. jautājuma palīdzību es vēlējos noskaidrot vai respondenti izmanto tikai SIA “Latviešu māja” piedāvātos pakalpojumus vai paralēli izmanto arī kāda cita šajā nozarē strādājoša uzņēmuma pakalpojumus. Rezultāti tika apkopoti 3. tabulā.

Atbilžu varianti Atbilžu skaits %
Jā 36 94,8
Nē 2 5,2
3. tabula

Uzdodot 5. jautājumu es vēlējos noskaidrot, kādēļ respondenti izvēlas tieši SIA “Latviešu māja” pakalpojumus. Rezultātus apkopoju 4. tabulā.

Atbilžu varianti Atbilžu skaits %
Ēku būvniecībā tiek izmantoti tikai dabīgi materiāli 17 44,7
Augsta veikto darbu kvalitāte 10 26,3
Pieņemama cena 2 5,3
Tiek piedāvāti pakalpojumi, kādus nepiedāvā konkurenti 6 15,8
Labvēlīga attieksme pret klientiem 2 5,3
Izdevīga atrašanās vieta 1 2,6
4. tabula

Ar 6. jautājuma palīdzību es vēlējos gūt priekšstatu par to, cik svarīgi respondentiem šķiet dzīvot veselīgā vidē. Šis jautājums kalpoja arī kā kontrol jautājums, lai apstiprinātu atbildes objektivitāti uz 5. jautājumu. Rezultātus apkopoju 5. tabulā.
Atbilžu varianti Atbilžu skaits %
Ļoti nozīmīga 29 76,3
Nozīmīga 9 23,7
Vienaldzīga ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬- –
Nenozīmīga – –
5. tabula

7. jautājums tika uzdots, lai noskaidrotu, kādi faktori ir ietekmējuši, respondentus izvēlēties, SIA “Latviešu māja” pakalpojumus. Rezultātus apkopoju 6. tabulā.

Atbilžu varianti Atbilžu skaits %
Paziņu vai radinieku ieteikums 6 15,8
Reklāma presē 9 23,7
Reklāma citos masu mēdijos – –
Apmeklējot izstādi – reklāmas stendu 17 44,7
Paziņa strādā šajā uzņēmumā 2 5,3
Finanses atbilst piedāvātajai cenai 3 7,9
Ikdienā braucu garām šim uzņēmumam 1 2,6
6. tabula

Ar 8. jautājuma palīdzību, vēlējos noskaidrot, kā respondenti kopumā vērtē uzņēmuma darbību. Rezultātus apkopoju 7. tabulā.

Atbilžu varianti Atbilžu skaits %
Ļoti apmierināts 31 81,6
Apmierināts 6 15,8
Drīzāk apmierināts – –
Neapmierināts – –
Grūti atbildēt 1 2,6
7. tabula

9. jautājumā respondentiem bija iespēja paust savu viedokli par to, ko būtu nepieciešams mainīt vai arī kādus uzlabojumus veikt uzņēmuma darbībā. Kā arī darīt zināmu, ja kaut kas viņus uzņēmuma darbībā neapmierināja.

Apkopojot anketas, neviens respondents nesniedza negatīva rakstura ieteikumus vai sūdzības. Tomēr vairāki respondenti sniedza vērā ņemamus ieteikumus:
 Piestrādāt pie ofisa telpu sakārtošanas
 Veikt uzņēmuma vizuālā tēla uzlabošanas
 Veicināt uzņēmuma atpazīstamību

8.1 anketēšanas rezultātu analīze

Pirmā jautājuma rezultātu analīze

1.diagramma

Izvērtējot iegūtos rezultātus, redzams, ka liels respondentu īpatsvars ir atbildējuši apstiprinoši, no tā var secināt, ka aptaujā galvenokārt ir piedalījušies cilvēki, kuriem ir nācies izmantot uzņēmuma “Latviešu māja” sniegtos pakalpojumus, kā arī tādi, kuri to plāno darīt tuvākajā laikā. Rezultāti par tiem, kuri plāno izmantot uzņēmuma pakalpojumus tika iegūti izstādes “Cēsu uzņēmējs” laikā, no kā var secināt, ka cilvēki uz izstādēm iet ar konkrētu mērķi – iegūt informāciju par tiem interesējošām lietām, kā arī sameklēt sadarbības partnerus. Tādēļ uzņēmumiem, kuri vēlas paplašināt savu klientu loku, ir ļoti ieteicams maksimāli izmantot šādas iespējas, jo kā liecina aptaujas rezultāti, cilvēki uz izstādēm nāk jau sagatavojušies un ar konkrētu mērķi – sameklēt iespējamo sadarbības partneri. Un ja tas nebūs tavs uzņēmums, tad tas būs kāds cits.

Otrā jautājuma analīze

2. diagramma

Analizējot sniegtās atbildes uz šo jautājumu, redzams, ka lielākajai daļai respondentu trūkst informācijas par šo uzņēmumu, no tā var secināt, ka uzņēmumam vajadzētu pievērst nopietnāku uzmanību reklāmai un citiem mārketinga pasākumiem, jo sabiedrībai darīt zināmu par sevi var tikai regulāri atgādinot un veicot reklāmas pasākumus, kā arī veidojot reklāmas stendus izstādēs, kas saistītas ar sniegto pakalpojumu tēmu. Tā ir lieliska iespēja paplašināt klientu loku, un darīt zināmu interesentiem par savu darbību konkrētajā nozarē.

Trešā jautājuma analīze

3. diagramma
Kā liecina aptaujas rezultāti, tad lielākā daļa aptaujas dalībnieku – 56% ir būvējuši jaunas guļbūves mājas, kas liecina par to, ka šī joma Latvijā ir arvien pieprasīta. Bet Latvijai iestājoties Eiropas savienībā, šī nozare varētu attīstīties vēl straujāk, jo līdz ar Eiropas naudas piesaistīšanu, pamazām uzlabosies dzīves līmenis, un arvien vairāk cilvēku izvēlēsies būvēt privātmājas. Un tā kā arvien vairāk tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids, tad ļoti iespējams, liela daļa cilvēku varētu izvēlēties būvēt dzīvojamās mājas no guļbūves.
Uz aptaujas veikšanas brīdi guļbūvju rekonstrukcija un koka konstrukciju restaurācija sastādīja mazāk par pusi – 44% no kopējā SIA “Latviešu māja” veikto pakalpojumu kopskaita, tomēr tas joprojām turpina augt, jo Latvijā koka ēku restaurācija tika sākta samērā nesen, un SIA “Latviešu māja” ir viens no šīs nozares aizsācējiem un šobrīd jau viens no vadošajiem šajā sfērā. Tādēļ veicot mārketinga aktivitātes būtu iespējams būtiski palielināt darba apjomus, jo Latvijā ir ļoti daudz vecu māju, kuras būtu nepieciešams nopietni restaurēt.

Ceturtā jautājuma analīze

4. diagramma

Kā redzams, 95% respondentu reiz izvēlējušies izmantot SIA “Latviešu māja” pakalpojumus, tos turpina izmantot arī turpmāk, kas liecina par to, ka uzņēmums spēj apmierināt klientu vajadzības visaugstākajā līmenī, un tiem nav nepieciešams meklēt papildus citu uzņēmumu, lai pilnībā apmierinātu savas vajadzības. Tātad darba organizēšanas stratēģija uzņēmumā ir nostādīta ļoti labā līmenī.

Piektā jautājuma analīze

5.diagramma

Aptaujas rezultāti rāda, ka lielai daļai cilvēku ir svarīgi, kādā vidē viņi ikdienā uzturas, tādēļ viņi izvēlas savus mitekļus būvēt no veselīga un dabai draudzīga materiāla, jo kādā vidē cilvēks dzīvos tāda būs viņa pašsajūta. Tādēļ SIA “Latviešu māja” rūpējoties par cilvēku labsajūtu, savā darbā izmanto tikai dabīgus materiālus.
Mazsvarīga nav arī veikto darbu kvalitāte, šo faktoru par svarīgu atzinuši 26% aptaujāto. Tas liecina par to, ka cenšoties panākt lielāku pakalpojumu apjomu nedrīkst aizmirst sekot līdzi kvalitātei un arvien tās pieaugošajām prasībām, jo māju cilvēks būvē varbūt vienreiz mūžā, un jādzīvo tajā būs visu mūžu. Tā kā šis uzņēmums plāno darboties ilgtermiņā, tad arī tā vadītāji seko līdzi, lai visi veiktie darbi tiktu izpildīti visaugstākajā līmenī.
Kā trešais svarīgākais lielums tika minēts – pakalpojuma unikalitāte. Jo uzņēmumā “Latviešu māja” tiek izmantots tikai roku darbs un tikai dabīgi materiāli. Vairums firmu, kas darbojas šajā nozarē cenšoties panākt lētāku darba pašizmaksu, būvniecības procesu mehanizē, kā arī pielāgo daudzus celtniecības materiālus guļbūvju celtniecībai.
Kā redzams tabulā, tad par mazsvarīgiem faktoriem nav uzskatāmi arī cena, saskarsme un atrašanās vieta.

Sestā jautājuma analīze

6.diagramma

Uz jautājumu par veselīgas vides nozīmīgumu, neviens respondents neuzskatīja to par mazsvarīgu vai nenozīmīgu. No tā varam secināt, ka aptaujātā sabiedrības daļa ir ceļā uz veselīgas dzīves modeli cik vien tas mūsu piesārņotajā vidē ir iespējams. Un SIA “Latviešu māja” sniegtie pakalpojumi ir viens nozīmīgs posms no šā ceļa.

Septītā jautājuma analīze

7.diagramma

Uz jautājumu par to, kādu faktoru ietekmē respondenti izvēlējušies tieši SIA “Latviešu māja” sniegtos pakalpojumus, lielākā daļa – 45% atbildēja, ka lēmumu pieņēmuši apmeklējot reklāmas stendus izstādēs. Tas nozīmē, ka uzņēmuma piedalīšanās dažādās izstādēs ir nozīmīgs solis klientu loka paplašināšanā. Tādēļ SIA “Latviešu māja” kā jauns un augošs uzņēmums cenšas izmantot šādu iespēju, un gandrīz visās izstādēs, kas saistītas ar būvniecību un dabas materiālu izmantošanu izvieto savus reklāmas stendus.
Būtiska nozīme, kā rāda diagramma ir arī reklāmai presē un paziņu – iespējams jau esošo klientu ieteikumam. Tādēļ pozitīvu attiecību uzturēšana ar pastāvīgajiem klientiem arī perspektīvā var attaisnoties ar jaunu klientu piesaistīšanu.

Astotā jautājuma analīze

8. diagramma

Respondentu atbildes uz šo jautājumu liecina, ka lielākā daļa klientu – 82% ir ļoti apmierināti ar sniegto pakalpojumu kvalitāti un izpildi. Tas nozīmē, ka uzņēmums strādā pareizajā virzienā, cenšoties, lai katrs paveiktais darbs būtu kvalitatīvs un laikā paveikts, jo kas gan uzņēmējam var sagādāt lielāku prieku, kā apmierināts klients, kurš līdz ar to veic visefektīgāko reklāmas kampaņu par uzņēmumu.

Devītā jautājuma analīze

Daži aptaujātie ieteica uzlabot uzņēmuma vizuālo tēlu – sakārtojot un noformējot darba vietu, lai tā iegūtu tīkamāku skatu, tādejādi iegūstot civilizētāku izskatu. Un arī ofisa telpām nenāktu par ļaunu uzlabot vizuālo izskatu, lai klients tajās justos omulīgāk, jo tur taču parasti notiek pirmā tikšanās ar klientu, un kā zināms no pirmā iespaida ir diezgan lielā mērā atkarīgs, vai sadarbība turpināsies.

9. Secinājumi un ieteikumi

Mani izbrīna tas, cik uzņēmēju ikdienā staigā garām vecām, jau pussabrukušām guļbaļķu mājām, un viņiem līdz šim nebija ienācis prātā, ka šo Latviešu tautas kultūras mantojumu iespējams restaurēt, lai arī mūsu pēcnācējiem būtu iespēja savām acīm skatīt mūsu senču radītās vērtības. Runājot ar SIA “Latviešu māja” vadītājiem, kā viņi nonākuši līdz šādai atziņai, nācās dzirdēt pavisam vienkāršu stāstu. Lasot grāmatās un laikrakstos par to, ka daudzas ēkas dēļ sava vecuma palēnām sabrūk un tiek izslēgtas no tautas kultūras mantojuma krātuvēm, viņos radās vēlme glābt šo situāciju un tā tika radīts uzņēmums, kurš nodarbojas ar guļbaļķu māju restaurāciju. Kā papildus nozare tika izvēlēta, jaunu guļbaļķu māju būvniecība, jo restaurācija ir ļoti darbietilpīgs un sarežģīts process, tādēļ, lai finansiāli atbalstītu restaurācijas struktūru nācās izvēlēties šādu risinājumu.
Priecē tas, ka tieši jauni cilvēki cenšas kaut ko darīt tautas mantojuma glābšanā, un nodibinot uzņēmumu, popularizē šādu nostāju arī darbinieku vidū.
Jāatzīst, ka uzņēmums ļoti īsā laikā, ir kļuvis par vienu no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā, šajā nozarē, jo šī niša līdz šim ir bijusi pilnīgi brīva – neviens uzņēmums Latvijā līdz šim nepiedāvāja šādu pakalpojumu.
Kopumā analizējot anketu rezultātus, jāatzīst, ka kopumā klientu vērtējums ir visnotaļ pozitīvs. Tas varētu liecināt par to, ka uzņēmuma izvēlētā darbības stratēģija ir pareiza. Vienīgā problēma pagaidām varētu būt sabiedrības neinformētība par šāda uzņēmuma darbību, tomēr veicot papildus mārketinga aktivitātes, SIA “Latviešu māja” varētu izveidoties par ļoti stabilu un spēcīgu uzņēmumu šajā nozarē. Lielais pozitīvo atbilžu skaits varētu arī nozīmēt to, ka nepieciešamība pēc šāda uzņēmuma jau ir bijusi sen, tomēr to neviens uzņēmējs nebija pamanījis.
Tādēļ lietderīgi būtu izmantot šo brīdi savā labā, veicot reklāmas pasākumus, rajona un republikas mēroga masu saziņas līdzekļos un informēt sabiedrību par savu unikālo produktu, tādejādi piesaistot klientus, jo Latvijā ir ļoti daudz senu koka ēku, kuras būtu nepieciešams restaurēt. Tas savukārt veicinātu uzņēmuma paplašināšanos, kas radītu papildus darbavietas un arvien jauni cilvēki tiktu apmācīti senlatviešu tradicionālās būvniecības amatā.
Tā kā uzņēmumam šis ir jauns darbības veids, tad daudz nāksies pastrādāt pie produkcijas reklāmas. Tā kā uzņēmums plāno savu turpmāko darbību saistīt tieši ar baļķu māju restaurāciju, reklāmas pamatā jāizceļ uzņēmuma pieredze vēsturisko objektu restaurācijā , tās pārsvarā ir bijušas baļķu mājas ,kuru restaurācija prasa ļoti precīzu un laikietilpīgu darbu.
 Nepieciešams būtu reklāmas buklets ar īsu bet konkrētu informāciju par darbību baļķu māju restaurācijā un par ideju, kāpēc baļķu māja ir labāka dzīvošanai nekā citās mājās. Tā varētu būt tāda kā izskaidrojoši izglītojošā reklāma.
 Raksts kādā no avīzēm vai žurnāliem par dzīves komfortu un priekšrocībām dzīvojot dabīgā baļķu mājā.
 Vizītkartes.
 Reklāmas uz uzņēmuma automobīļiem
 Reklāma interneta mājas lapā. Ja tādas nav , tad būtu nepieciešams ar laiku izveidot.
 Plakāti objektos, kur tiek veikts restaurācijas darbs.
 Vienkārši reklāmas plakāts ceļa malā ( ainaviski skaistā vietā ).
 Piedalīšanās semināros un konferencēs un uzstāšanās ar stāstījumiem par savu pieredzi un piedāvāto produkciju.
 Izstādes. Ne tikai būvniecības .

Resume

In this work I performed practical work in the ltd. ”Latvian house”, and my
message was to codify and analyse process of productions and marketing in this firm. In the beginning of work I wrote about this firm.
The goal of my practical work was exploration with method of questionary.
In this work are seven tables and eight diagrams. Doing this work I got acquainted with means of production, costs of production, mapping and market in this firm.

Izmantotā literatūra

1. Lekciju pieraksti
2. G. Ķeniņš – Kings “Modernā apgāde”. Izdevējs –“Valters un Rapa” , 2000.g
3. Starptautiskais darba birojs (SDB), “Uzlabojiet savu uzņēmumu”, Rīgas starptautiskais medicīnas zinātnes un farmācijas centrs, 1995
4. Filips Kotlers “Mārketings un menedžments” – Piter, Sanktpēterburga 1999. g.(tulkojums)
5. “Mārketinga pamati”

Scroll to Top