Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis – svētība vai lāsts?

Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis – svētība vai lāsts ?

Latvijas Republikas vēsturi un ekonomisko attīstību daudzu tūkstošu gadu garumā noteicis tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
Latvijas Republika atrodas ziemeļu puslodē. Latvija ir valsts Ziemeļeiropā. Latvijas teritorija (64,6 km2).Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē. Latvija sauszemes robežu dala ar četrām valstīm: ziemeļos – ar Igaunijas Republiku, austrumos – ar Krievijas Federāciju, dienvidaustrumos – ar Baltkrievijas Republiku un dienvidos ar Lietuvas Republiku.
Ar ko bijām un esam pasaulei interesanti? Vai mūsu labā atrašanās vieta ir piesaistījusi daudz iekarotājus? Esam cietēji vai ieguvēji ?
Tā kā Latvija izsenis atradusies uz svarīgiem tirdzniecības ceļiem, tā ir kalpojusi kā nozīmīgs tilts starp Rietumeiropu un Krieviju. Slavenais ceļš “no vikingiem pie grieķiem”, stiepās no Skandināvijas, caur Latviju uz seno Krieviju un Bizantijas impēriju. Šī paša iemesla dēļ dažādos laikos Latvija ir bijusi saistoša citu valstu iekarotājiem. Latvijā ir valdījuši gan vācieši, gan zviedri, gan poļi un krievi.
Garā jūras robeža, neaizsalstošās ostas un Atlantijas okeāna tuvums ar saviem jūras ceļiem ir noteicis un nosaka arī patreiz Latvijas valsts nozīmi Eiropas valstu vidū.

Daļa jūras braucēji – vikingi ieradās m.ē. 9.gs. kā tirgotāji, citi nāca iekarot mūsu zemi.
Mūsdienas – Garā jūras robeža, neaizsalstošās ostas un Atlantijas okeāna tuvums ar saviem jūras ceļiem ir noteicis un nosaka arī patreiz Latvijas valsts nozīmi Eiropas valstu vidū. Ostu saimniecība un jūras transports ir nozīmīga Latvijas tranzīta sistēmas sastāvdaļa. Latvijā darbojas trīs lielās ostas – Rīgas, Ventspils un Liepājas un vēl septiņas mazās ostas. Latviju šķērso izdevīgi kravu transportēšanas ceļi, kas savieno Krieviju un citas Austrumeiropas valstis ar Rietumeiropas valstīm.

Latvijā ir valdījuši gan vācieši, gan zviedri, gan poļi un krievi.
1201. gads Latviju iekaro vācu krustneši, tiek dibināta galvaspilsēta Rīga.
1282. gads Vācu pārvalde ilgst vēl 700 gadus.
1561. gads Latviju iekaro Polija, un katoļticība iegūst jaunu, dominējošu lomu valstī.
1941. gads Latvijā iebrūk vācu nacistu armija, bet jau pēc trim gadiem varu valstī atkal pārņem krievu padomju armija un Latvija ar varu tiek iekļauta Padomju Savienībā
1991. gads Padomju Savienībai sabrūkot, Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm pēc 50 okupācijas gadiem atkal atguva neatkarību.
Latvijas iedzīvotāji ir daudz cietuši, bet esam arī ieguvēji pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajam stāvoklim.
Lāsts – Visu laiku, kāds ir tīkojis mūsu zemi un ostas, esam cietuši no kariem
Nepārtrauktie kari novārdzina tautas attīstību
Svētība – Neskatoties uz daudzajiem kariem esam arī no katras iekarotāju tautas ko ieguvuši (no vikingiem rakstu zīmes, monētas , ieročus…) Monētas veicināja informācijas apmaiņu ar kaimiņu tautām. Uz monētām bija gan grieķu, gan latīņu alfabēta burti, kurus tādējādi varēja iepazīt arī Latvijas iedzīvotāji.
Pašlaik Latvija ir neatkarīga, demokrātiska valsts. Esam Eiropas Savienībā un mūsu svarīgākie darbības virzieni ir Latvijas politiskā, ekonomiskā un sociālā attīstībā.