Latvijas putni

Lappuse par Latvijas savvaļas putniem – attēli, balsu ieraksti, komentāri par sastopamību un specifisku novērojumu uzskaitījums

Putnu balsis

Ja ir pieejams balss ieraksts – dziesma vai kāds no saucieniem – tas atskan fonā lapas atvēršanas brīdi. Atskaņošana darbojas atverot lapas ar Internet Explorer., bet nedarbojas atverot ar Mozilla/Firefox. Taču to var panākt arī FireFox programmā, uzstādot Add-on IE Tab, kas iegūstams lappusē https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1419. Visas ievietotās balsis ir atrodamas arī vienkopus atsevišķā lapā.

Kartes

Vairumam putnu sugu pievienotas vienkāršas izplatības kartes četrām sezonām. Katrai sezonai ir sava krāsa: gaiši zaļa – pavasarim, tumši zaļa – vasarai, tumši dzeltena – rudenim un zila – ziemai. Lai attēlotu izplatības un skaita atšķirības, karšu aizkrāsojums variē no pilnīgi aizpildīta līdz retām horizontālām svītrām. Retajām sugām dota viena karte ar atzīmētām novērošanas vietām. Daži karšu piemēri.

Parasts ziemotājs visā teritorijā
Parasts ziemotājs vairāk rietumu daļā
Vidēji sastopams ziemotājs, vai tikai specifiskos biotopos
Rets ziemotājs, un vairāk rietumu daļā
Ziemo tikai jūrā

Pavasarī ceļo jūrā un gar piekrasti
Vasarā sastopams jūrā un vietām ligzdo iekšzemē
Rudenī ceļo jūrā un izklaidus arī iekšzemē
Retu putnu novērošanas vietas un īpatņu skaits

Novērojumi

Lappusē uzskaitīti agrākie putnu novērojumi pavasarī, vēlākie rudenī, maksimālas uzskaites migrācijas laikā un pulcēšanās vietās u.c. dati. Atzīstot, ka ekstrēmi novērojumi nevienmēr sniedz pareizu priekšstatu par putnu ceļošanu, izplatību un skaitu, tie nenoliedzami ir interesanti fakti. Laika robežlīnija ir 1951.g. 1. janvāris, tātad “novērojumi” sākot ar 20.gs. otro pusi (neattiecas uz retajiem putniem, skat. zemāk). Datu apjoms ir ierobežots uz “četriem labākajiem” (agrākajiem, vēlākajiem u.c. novērojumiem), bet ar atsevišķiem izņēmumiem. Tas darīts g.k. tāpēc, lai mazinātu vajadzību pēc biežas datu atjaunošanas. Datu bāzē glabājas visi dati, arī tie kas ar laiku novecojuši un izslēgti no lappuses. Jāpaskaidro kā izvēlēti “četri labākie” agrākie un vēlākie novērojumi. Šeit var rīkoties dažādi, bet apjoma ierobežošanas nolūkā no katra gada izvēlēts tikai viens “labākais” novērojums. Tātad, piemēram, ja jums ir kāds agrs novērojums, bet tajā gadā kādam ir vēl agrāks, jūsu novērojums nebūs iekļauts. Tas varbūt nav objektīvi, bet jāņem vērā, ka arī sezonas mēdz būt dažādas un, atvainojiet, togad jums nepaveicās, jūs “nokavējāt”.

Reti putni

Dots maksimāli pilnīgs visu reto putnu novērojumu uzskaitījums periodā kopš 1801.g. 1. janvāra. Sugām, kurām novērojumu skaits nav lielāks par 20-25, uzskaitīti pilnīgi visi novērojumi. Jānorāda, ka ne visi reto putnu novērojumi, kas šeit minēti ir izskatīti / apstiprināti Latvijas Ornitofaunistikas komisijā. Pirmkārt tas attiecas uz vēsturiskajiem novērojumiem, kas iegūti pirms komisijas izveidošanas. OFK būtu jāizskata pilnīgi visi, arī senie retu putnu novērošanas gadījumi, bet šis darbs vēl nav iesākts. Lai uzskaitījums būtu iespējami pilnīgs, šeit iekļauti arī tādi novērojumi, kurus OFK pagaidām nav skatījusi. Lai nodalītu akceptētos novērojumus, tiem pievienots simbols – R. Novērojumi, kuri nav apzīmēti ar šo simbolu OFK nav skatīti un to ticamības pakāpe ir dažāda (piem., nav izveidots dokumentu fails; ziņojums nav iesniegts, vai arī OFK viedoklis jāprecizē).

Autortiesības un citēšana

Attēlus vai to daļas, kā arī balsu ierakstus aizliegts pavairot vai izplatīt jebkādā formā un veidā komerciālos nolūkos bez iepriekšējas autora atļaujas! Nepieciešamības gadījumā vaicāt Agrim Celmiņam eastbird@latnet.lv. Novērojumi, kas minēti sugu sadaļās un citur nav publicēti, var tikt izmantoti tālāk citējot šo Interneta publikāciju un/vai atsaucoties uz konkrēto novērotāju (ja tas zināms un šeit norādīts). Ieteicamais citēšanas veids: Celmiņš A., Jaunzemis M., Matrozis R. 2008. Latvijas putni.