Latvijas un pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture
Tēmu sadale 9. klasei

Tēma un stundu skaits Mācību saturs Jēdzieni
1. Latvija 20. gadsimta sākumā (2 stundas) Latvija Krievijas impērijas sastāvā.
1905. gada revolūcija: cēloņi, norise, sekas. “Asiņainā svētdiena”, manifests, LSDSP, soda ekspedīcija, mežabrāļi, rīcības komitejas
2. Pirmais pasaules karš (4 stundas) Kara cēloņi. Kara gaita: notikumi Rietumu un Austrumu frontē.
Ieroču un kara tehnikas attīstība. Cilvēku dzīve kara apstākļos.
Varas maiņa Krievijā. Boļševiku Oktobra apvērsums.
Kara rezultāti. Versaļas līgums. Antante, Trejsavienība, mobilizācija, militārisms, nacionālisms, šovinisms, liberāļi, pozīciju karš, boļševiki, proletariāta diktatūra, parlamentārisms
3. Latvija Pirmā pasaules kara laikā (4 stundas) Latviešu karavīru cīņas Austrumprūsijā. Karadarbības sākums Latvijas teritorijā. Bēgļi.
Latviešu strēlnieku bataljonu veidošanās.
Strēlnieku cīņas Rīgas frontē: Nāvessala, Ziemassvētku kaujas, Kaujas pie Mazās Juglas.
Latvija 1917.–1918. gadā. Latviešu strēlnieku cīņas Krievijā. zemessargi, bataljons, pulks, Iskolats, pilsoņu karš
4. Latvijas valstiskuma izveide (4 stundas)
Latvijas valsts proklamēšana
Cīņa par varu 1919. gadā: K. Ulmaņa Pagaidu valdība, P. Stučkas lielinieku valdība, A. Niedras provāciskā valdība.
Brīvības cīņas: cīņas Kurzemē, Cēsu kaujas, bermontiāde, Latgales atbrīvošana.
Latvijas Republikas starptautiskā atzīšana. proklamēšana, autonomija, Latviešu pagaidu nacionālā padome (LPNP), Latvijas Tautas padome (LTP), pagaidu valdība, landesvērs, dzelzsdivīzija, Kalpaka bataljons, lielinieki, sarkanais terors, baltais terors, Lāčplēša Kara ordenis (LKO)
5. Demokrātisko valstu attīstība 20.–30. gados (5 stundas)
Uzvarētāji Pirmajā pasaules karā (ASV, Lielbritānija, Francija).
Zaudētāji (Vācija).
Jaunās valstis. Igaunijas un Lietuvas attīstība 20.–30. gados.
Pasaules ekonomiskā krīze.
Kultūra 20.–30. gados. Versaļas sistēma, Tautu Savienība, protekcionisms, izolacionisms, mafija, pasaules ekonomiskā krīze, „jaunais kurss”, Veimāras republika, reparācijas, inflācija, akcijas, dotācijas
6. Latvijas Republika (1920–1940) (8 stundas) Valsts iekārta. Politiskā dzīve (1920–1934).
Saimnieciskā dzīve: rūpniecības attīstība, lauksaimniecība, agrārā reforma.
1934. gada 15. maija apvērsums.
Autoritārais režīms (1934–1940).
Latvijas ārpolitika.
Mazākumtautības Latvijā (krievi, ebreji, vācbaltieši, poļi, lietuvieši, baltkrievi, čigāni).
Kultūras dzīve. satversmes sapulce, agrārā reforma, Satversme, Saeima, valsts prezidents, Ministru kabinets, valsts simbolika, politiskās partijas, lats, ūtrupe, autoritārisms, aizsargi, skauti, gaidas, mazpulki, kameru sistēma, Baltijas Antante, lojalitāte.
7. Totalitārisms un autoritārisms Eiropā 20.–30. gados (8 stundas) Padomju Krievija / PSRS: boļševiku varas nostiprināšana, Pilsoņu karš, PSRS izveidošana.
Totalitāro režīmu izveide Itālijā un Vācijā.
Hitlera diktatūra Vācijā.
Staļina režīms Padomju Savienībā.
Autoritārisms Eiropā. Autoritāro režīmu izveidošanās. Pilsoņu karš Spānijā. diktatūra, totalitārisms, ideoloģija, propaganda, komunisms, fašisms, nacisms, kara komunisma politika, neps, čeka, padomju vara, PSRS, nacionalizācija, rasisms, antisemītisms, aneksija, okupācija, industrializācija, kolektivizācija, piecgadu plāns, kulaki, Gulags
8. Otrais pasaules karš (7 stundas) Starptautiskās attiecības 30. gadu beigās.
Karadarbība 1939.–1941. gadā.
Vācijas un PSRS karš.
Holokausts.
Otrā fronte. Kara beigas.
Sabiedroto attiecības kara gados.
Uzvarētāji un uzvarētie. Nirnbergas process. Karš un cilvēku likteņi. pakts, ultimāts, nomierināšanas politika, vērmahts, “zibenskarš”, “Savādais karš”, totālais karš, partizānu karš, blokāde, genocīds, holokausts, geto, koncentrācijas nometne, kolaboracionisms, kapitulācija, denacifikācija, repatriācija, pārvietotās personas

9. Latvija Otrā pasaules kara gados (5 stundas) Otrā pasaules kara sākums un Baltijas valstu okupācija un aneksija.
Sovetizācija. Represijas un pretošanās.
Vācu okupācijas režīms. Pretestības kustība.
Holokausts nacistu okupētajā Latvijā.
Latviešu militārie formējumi Otrā pasaules kara frontēs. Latvijas iedzīvotāji PSRS un Vācijas militārajās vienībās. sovetizācija, represijas, deportācija, Ostlande,
Latviešu leģions, kurelieši, Latvijas Centrālā padome (LCP)
10. Aukstais karš (8 stundas) Austrumu–Rietumu konflikts (1945–1991)
Rietumu pasaule.
Padomju Savienība (1945–1985).
Komunistiskās valstis.
Dekolonizācija. Āzijas, Āfrikas un Karību baseina zemju atbrīvošanās no koloniālās atkarības. Dekolonizācijas izraisītās pārmaiņas pasaulē.
Aukstā kara krīzes (Korejas karš, Berlīnes krīze, Karību (Kubas) krīze, Vjetnamas karš, Afganistāna).
Pārmaiņas PSRS un komunistiskās sistēmas sabrukums.
Sabiedrība un kultūra. Aukstais karš, doktrīna, NATO, Eiropas Ekonomiskā kopiena (EEK), Varšavas līgums, “dzelzs priekškars”, integrācija, ēnu ekonomika, korupcija, stagnācija, disidenti, Trešā pasaule, prestroika, glasnostj
11. Latvija PSRS sastāvā (8 stundas) Padomju varas politika Latvijā.
Sociālistiskā saimniekošanas sistēma. Rūpniecības attīstība. Kolhozi. Migrācija.
Represijas un pretošanās režīmam. 19149. gada marta deportācija. Nacionālie partizāni. Disidenti.
Ikdienas dzīve.
Kultūra un izglītība nomenklatūra, cenzūra, oktobrēni, pionieri, komjaunieši, kolhozs, sovhozs, nevardarbīgā pretestība, inteliģence, sociālistiskais reālisms, radošās savienības
12. Latvieši pasaulē (2 stundas) Latviešu trimdas veidošanās Otrā pasaules kara beigās. Dzīve bēgļu nometnēs. Izklīšana pasaulē.
Politiskā un kultūras dzīve. Latvieši Rietumpasaulē. Latvieši Krievijā. Latvieši pasaulē 21. gs. sākumā. trimda, emigrācija, diaspora, Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA)
13. Latvijas neatkarības atjaunošana (5 stundas) Pārmaiņu sākums Baltijā.
Dziesmotā revolūcija.
Valsts neatkarības atjaunošana. 1990. gada 4. maija deklarācija. Janvāra barikādes. Augusta pučs.
Latvijas politiskā un ekonomiskā attīstība (1991–2006).
Ārpolitika. Iekļaušanās starptautiskajās organizācijās. Attiecības ar ASV, Krieviju un Baltijas reģiona valstīm. Atmoda, Helsinki 86, Latvijas Tautas fronte (LTF), Sajūdis, Rahvarinne, Latvijas Nacionālas neatkarības kustība (LNNK), Baltijas ceļš, pilsonība, naturalizācija, sabiedrības integrācija
14. Mūsdienu pasaule (4 stundas) Globālās problēmas.
Starptautiskās organizācijas (ANO, NATO, ES).
Lielvalstis un postkomunistiskās valstis.
Daudzveidīgā pasaule. Islāma valstis. Starptautiskais terorisms. globalizācija, terorisms, Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Eiropas Savienība (ES)