Latvijas un Spānijas strptautiskās attiecības

Latvija:

 Galvaspilsēta: Rīga;
 Valsts iekārta: republika;
 Iedzīvotāju skaits: 2 366 100;
 Platība: 64 635 km2;
 Naudas vienība: Lats; 1 Lats = 100 santīmi;
 Oficiālā valoda: Latviešu;
 Ģeogrāfiskais stāvoklis: atrodas Eiropas Ziemeļaustrumos (Baltijas jūras Dienvidaustrumos), Apskalo Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis;
 Robežvalstis: Igaunija, Krievija, Lietuva, Baltkrievija
 IKP uz vienu iedzīvotāju $: 2470.
Spānija:
 Galvaspilsēta: Madride;
 Valsts iekārta: Parlamentārā monarhija;
 Iedzīvotāju skaits: 41 116 800;
 Platība: 504 782 km2;
 Naudas vienība: Eiro, 1 Eiro = 100 centi, 1 Eiro = 0,70 LVL;
 Oficiālā valoda: Spāņu;
 Ģeogrāfiskais stāvoklis: atrodas Eiropas dienvidrietumos un aizņem 85 % no Pirenejas pussalas. Apskalo Biskajas līcis, Vidusjūra un Atlantijas okeāns. Spānijai pieder Baleāru salas Vidusjūrā un Kanāriju salas Atlantijas okeānā;
 Robežvalstis: Francija, Andora, Portugāle, Gibraltārs (Lielbritānijas kolonija);
 IKP uz vienu iedzīvotāju $: 14 000.

Savstarpējās attiecības
Latvijas un Spānijas attiecības ir labas. Politiskais dialogs starp abām valstīm ir intensificējies pēc Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā un NATO. Notiek aktīva sadarbība kultūras, izglītības un tūrisma jomās. Latvija ir ieinteresēta padziļināt ekonomisko sadarbību ar Spāniju. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, spāņu interese par Latviju kā potenciālo biznesa partneri ir pieaugusi.
Spānija atzina Latvijas neatkarību 1921. gada 9. aprīlī. Spānija nekad nav atzinusi Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienībā. Lai gan neatkarības laikā Latvijai nebija diplomātiskās pārstāvniecības Madridē, piecdesmito gadu sākumā Spānija aicināja Baltijas valstis tādas atvērt. Par Latvijas interešu pārstāvi tika iecelts Roberts Kampuss, kurš Spānijā darbojās no 1953. gada līdz savai nāvei 1969. gadā. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu Spānija kopā ar citām Eiropas Kopienas valstīm atzina 1991. gada 27. augustā. Diplomātiskās attiecības starp valstīm tika atjaunotas 1991. gada 9. oktobrī. Latvijas vēstniecība Spānijas Karalistē tika atklāta 1994. gada vidū, savukārt 2004. gada sākumā tika atklāta Spānijas Karalistes vēstniecība Latvijā. Latvijas Republikas vēstnieks Spānijas Karalistē Mārtiņš Perts akreditējās 2004. gada 6. oktobrī (rezidence Madridē). Pirmais Rīgā rezidējošais Spānijas Karalistes vēstnieks pēc II Pasaules kara Emilio Lorenso Serra (Emilio Lorenzo Serra) akreditējās 2004. gada 6. aprīlī. Pašreizējais Spānijas Karalistes vēstnieks Latvijā Paulino Gonzaless Fernandess-Koruhedo (Paulino González Fernández-Corugedo) akreditējās 2007. gada 2. oktobrī.
Parlamentārā sadarbība
Latvijas – Spānijas parlamentārās sadarbības grupa LR Saeimā pastāv kopš 6. Saeimas. Tā tika izveidota 1997. gada 27. novembrī. 9. Saeimā parlamentārā sadarbības grupa ar Spānijas parlamentu tika nodibināta 2006. gada 16. novembrī, grupas priekšsēdētāja ir Ina Druviete (Jaunais laiks), priekšsēdētājas vietnieks Jānis Eglītis (Tautas partija). 8. Saeimas laikā darbojās Latvijas – Spānijas parlamentārās sadarbības grupas apakšgrupa sadarbībai starp Latvijas un Katalonijas parlamentiem.
Ekonomiskā sadarbība
Latvijas un Spānijas ekonomiskā sadarbība raksturojama kā laba, tirdzniecības apjomi ar katru gadu palielinās, īpaši kopš Latvijas iestāšanās ES. Spānija atrodas Latvijas tirdzniecības partnervalstu divdesmitniekā. Lai arī Latvijas eksports uz Spāniju pēdējo gadu laikā ir audzis, tomēr tirdzniecības bilance joprojām saglabājas negatīva, 2007. gada pirmajā pusgadā – 39 718 559 EUR apmērā.
Galvenās Latvijas eksporta preču grupas uz Spāniju ir metāli un to izstrādājumi, koksne un tās izstrādājumi, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkcija. Savukārt Latvija importē no Spānijas augu valsts produktus, pārtikas rūpniecības produktus, tekstilmateriālus un tekstilizstrādājumus, mašīnas un mehānismus, elektriskās iekārtas. Laba sadarbība ar Spānijas uzņēmējiem izveidojusies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai (LTRK). 2007. gada nogalē paredzētas divas Spānijas tirdzniecības misijas Latvijā, kuru laikā notiks LTRK biedru tikšanās ar spāņu uzņēmējiem. Latvijas Darba devēju konfederācijai ir noslēgta vienošanās ar Spānijas Rūpniecības un darba devēju konfederāciju. Spānija ir 19. lielākā Latvijas eksporta un 19. lielākā importa partnere.

Investīcijas un sadarbības
2007. gada 10. oktobrī LR Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 72 Spānijas – Latvijas kopuzņēmumi ar investīcijām Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā 5,54 milj. LVL apjomā. Lielākā daļa investīciju veiktas vairum un mazumtirdzniecībā. 2007. gada 2. ceturkšņa beigās Spānijas tiešās investīcijas Latvijā bija 4,3 milj LVL, savukārt Latvijai nav tiešo investīciju Spānijā. Aktīva sadarbība starp Latviju un Spāniju notiek kultūras un izglītības jomā. 1999. gada 13. augustā tika parakstīts Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līgums par sadarbību izglītībā un kultūrā. 2003. gada 20. un 21. novembrī Spānijā notika Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes Jauktās komisijas sēde, kuras laikā tika parakstīta Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes Līguma par sadarbību izglītībā un kultūrā izpildprogramma 2003. – 2006. gadam. Latvija bija pirmā no jaunajām ES dalībvalstīm, kas parakstīja šādu programmu ar Spāniju.
Ar Servantesa institūta atļauju kopš 2006. gada aprīļa Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja Latvijas Kultūras akadēmijā kārtot oficiālu spāņu valodas eksāmenu DELE “Exámenes de español como Lengua Extranjera” un saņemt diplomu. Sadarbība augstākajā izglītībā notiek arī Eiropas Savienības programmas Socrates/Erasmus ietvaros. Latvijas Kultūras akadēmija īsteno studiju programmu “Starptautiskie kultūras sakari” ar specializāciju “Latvija – Spānija”. Sadarbība vidējās izglītības jomā notiek Eiropas Savienības programmas Comenius ietvaros. Spānijas Karalistes vēstniecība Latvijā aktīvi iesaistās kultūras un izglītības sadarbības veicināšanā. Latvijas sadarbība ar Spāniju aizsardzības jomā lielā mērā norisinās NATO ietvaros. Sadarbības protokols starp Latviju un Spāniju aizsardzības jomā tika parakstīts 2001. gada 7. jūnijā abu valstu ministru tikšanās laikā Briselē. Regulāri notiek divpusējās militāri – politiskās konsultācijas. 2005. gadā notika ekspertu konsultācijas par ministrijas iekšējā audita sistēmu, Speciālo uzdevumu vienības pieredzes apmaiņas vizīte, kā arī Latvijas pretmīnu eskadras pārstāvju vizīte Spānijā. Laika posmā no 2006. gada 1. augusta līdz 1. decembrim Spānija nodrošina NATO gaisa patrulēšanas misiju Baltijas gaisa telpā.
Latvijai un Spānijai ir aktīva sadarbība tūrisma jomā. Spānija ir viena no Latvijas prioritārajām tūrisma tirgus valstīm. 2005. gadā 7,8 tūkstoši Latvijas ceļotāju devās uz Spāniju, kas ir par 1,4 tūkstošiem vairāk nekā 2004. gadā. 2006. gadā Spāniju apmeklēja 20,6 tūkstoši ceļotāji no Latvijas, kas ir par 13 tūkstošiem vairāk nekā 2005. gadā. 2005. gadā Latvijā iebrauca 11 tūkstoši Spānijas ceļotāju, kas ir par 2,4 tūkstošiem mazāk nekā 2004. gadā. 2006. gadā Latviju apmeklēja 16,6 tūkstoši ceļotāji no Spānijas, kas ir par 5,6 tūkstošiem vairāk nekā 2005. gadā.

Scroll to Top