Lauku tūrisms

1. Nodaļa. Uzņēmuma apraksts
1.1. Pamatinformācija par uzņēmumu
1.1.1. Komercsabiedrības pilns nosaukums
1.1.2. Reģistrācija
1.1.3. Juridiskā adrese
1.1.4. Norēķinu konti
1.1.5. Uzņēmuma kapitāls
1.1.6. Uzņēmuma pamatdarbība
1.2. Uzņēmuma idejas vēsture
1.3. Uzņēmuma misija un mērķi
1.4. Uzņēmuma finanšu vajadzības
2. Nodaļa. Produkta raksturojums
2.1. Pakalpojuma raksturojums
2.2. Produkta sortiments
2.3. Produkta kvalitāte
3. Nodaļa. Tirgus analīze
3.1. Tirgus vispārējais raksturojums
3.2. Mērķa tirgus segmentācija
3.3. Konkurentu analīze
3.4. SVID analīze
4. Nodaļa. Marketinga stratēģija
4.1. Uzņēmuma cenu politika
4.2. Pakalpojuma realizācijas kanālu raksturojums
4.3. Reklāma
5. Nodaļa. Uzņēmuma funkcionēšanas jeb ražošanas plāns 22
5.1. Uzņēmuma atrašanās vietas raksturojums
5.2. Izmantojamie resursi
5.3. Uzņēmuma pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi
6. Nodaļa. Uzņēmuma vadība
6.1. Uzņēmuma vadības organizācijas struktūra
6.1.1. Vadītāju funkcijas un atbildība
6.2. Uzņēmuma nodarbinātas personāls
7. Nodaļa. Problēmas un risks
7.1. Problēmas, cēloņi un mazināšanas pasākumi
7.2. Risks, cēloņi un mazināšanas pasākumi
8. Nodaļa. Finanšu informācija
8.1. Peļņas un zaudējumi aprēķins
8.1.1. Uzņēmuma ieņēmumu aprēķins
8.1.2.Uzņēmuma izmaksu aprēķins
8.2. Bilance
8.3. Naudas plūsma uzņēmumā
8.4. Kredīta atmaksas grafiks
Izmantotie avoti

Scroll to Top