Mana cilvēka rašanās teorija

Mana cilvēka rašanās teorija.

Mums visiem vienmēr ir radies jautājums – kā tad īsti ir radies cilvēks? Mēs esam centušies rast atbildi uz šo jautājumu jau diezgan sen. Arī mani šis jautājums ieinteresēja.
Ir zināmas 3 cilvēku rašanās teorijas
* zinātniskā jeb Darvina (teoloģiskā versija);
* bībeliskā (teoloģiskā versija)
*kosmiskā (panspermijas doktrīna).
Man vispieņemamākā un ticamākā liekas Darvina teorija. Tāpēc, ka īsti neticu lietām, kuras nav zinātniski pierādītas, vismaz ar konkrētiem faktiem. Bībeliskā teorija manās acīs atkrīt, jo tai nav ne konkrētu pierādījumu, ne faktu, un visu esošo nevar radīt tikai septiņās dienās kā tas aprakstīts. Taču kosmiskā teorija man vienkārši liekas pārāk nereāla.
Č. Darvins teorijas pamattēze apgalvo, ka dzīvie organismi ir cēlušies un attīstījušies no vienas vai nedaudz sākotnējām formām. Patiešām, ja apskatām dzīvības pamatformu – šūnu, mēs redzam, ka tās struktūras elementi ir līdzīgi gan augu, gan dzīvnieku, gan cilvēka organismā. Pēc Darvina teorijas dzīvo organismu sugas ir veidojušās diverģences ceļā. Līdz ar to tās ir savstarpēji saistītas ar pārējām. Tātad, cilvēks ir savstarpēji saistīts gan ar augu, gan dzīvnieku valsti.
Cilvēks uz mūsu planētas ir visaugstāk attīstītā būtne. Cilvēka organisms ir unikāls. Mēs paši sevi esam nosaukuši par Homo sapiens, kas latīņu valodā nozīmē “gudrs cilvēks”. Pateicoties savai gudrībai, cilvēki ir izveidojuši civilizāciju un kultūru. Mēs spējam sazināties netikai ar valodas palīdzību, bet arī rakstiskā veidā. Atšķirībā no citām dzīvām būtnēm cilvēks spēj apzināties un pierakstīt savu vēsturi. Bez tam mums piemīt arī spēja plānot nākotni. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka cilvēks tikai daļa no visas dzīvās dabas.