Manas domas par Oktaviāna Augusta izveidoto Principātu.

Manas domas par Oktaviāna Augusta izveidoto Principātu.

Manuprāt, Oktaviāna izveidotā politiskā sistēma- principāts bija veiksmīgs solis gan Romas Impērijas sakārtošanai pēc ilgstošajiem kariem, gan ticības ieviešana cilvēkos pret valsti un tās pārvaldi.
Kā jau iepriekš minēju, galvenais ir valsts sakārtošana, jo bez stabilas politikas un armijas nevarētu pastāvēt tik ietekmīga valsts kā Senā Roma. Oktaviāns veica ļoti nozīmīgus pārveidojumus armijā, jo Pilsoņu kara laikā tā bija kļuvusi pārmērīgi liela. Šis jaunais un stabilais karaspēks, kas izmaksāja valstij gandrīz vai pusi no visiem valsts naudas līdzekļiem, tomēr ļāva iedzīvotājiem justies drošībā, jo tas tika izvietots bīstamākajos rajonos. Šī armija tā pat nesa jaunu teritoriju iekarošanu. Tā pat arī pamazām iekarotajās teritorijās tika attīstīta tirdzniecība un amatniecība, taču neskatoties uz teritorijām un to atrašanās vietu, tajās tika ieviestas romiešu kultūra, proti, valoda un nauda, kas, manuprāt, ir lielisks veids kā izplatīt savas valsts kultūru un uzsākt romanizāciju.
Atbalstu Oktaviāna izvēlēto politiku, par to kā viņš visu darīja tieši valsts iedzīvotāju labā, cilvēki sāka viņam uzticēties, viņi to iemīlēja. Viņš tā pat baidījās izskatīties monarhistisks, lai neizrādītu valdnieka augstprātību un nezaudētu cieņu un uzticēšanos iedzīvotāju vidū. Tomēr kaut arī ar laiku ap 13. gs. sāka izrādīties monarhistiskās iezīmes, kā arī patvaļības izrādīšana valdnieka valdīšanā, tomēr es palieku pie uzskata, ka Augusts Oktaviāns bija vienīgais cilvēks, kurš ienesa Romai stabilitāti un lielu slavu, jo šis ir vienīgais valdnieks, kurš piekopjot šādu politiku, proti, slēptu vienpersonisku varu, spēja neaiziet, piemēram Cēzara takās un netikt nežēlīgi nogalinātam. Iespējams, ka bez viņa izveidotā principāta nepastāvētu tik ietekmīga un varena valsts kā Romas Impērija 13. gs.