nauda nav mērķis nauda ir līdzeklis

Nauda ir līdzeklis nevis mērķis.

Es piekrītu šim apgalvojumam, jo tiešām nauda ir līdzeklis, kurš mums palīdz sasniegt mērķus, tas ir arī līdzeklis kā apmierināt savas vajadzības, visbeidzot arī līdzeklis, kurš ļauj mums domāt par nākotnes plāniem un ģimeni.
Lai sasniegtu jebkuru mērķi dzīvē, viss saistās ar naudas līdzekļiem, proti, lai, piemēram, atvērtu firmu mums jānodrošina tās celtniecības darbus un vēlāk pastāvēšanas laiku un izdevumus ar naudu. Lai sasniegtu panākumus mācībās vai sportā, arī šeit ir nepieciešama nauda uz nepieciešamo inventāru vai arī uz studiju apmaksāšanu, kas saistās ar mācībām. Nauda ir līdzeklis, kuru jāiegulda, lai tā pelnītu jaunu naudu, bet, ja mums pat nav starta kapitāla, tad arī šis mērķis nav sasniedzams.
Mūsdienās, lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi mūsu īpašumā jābūt pietiekami daudz naudas līdzekļu, proti, vispirms, lai paēstu, lai apģērbtos un, lai justos drošība, proti mums jābūt mājai. Arī, lai justos veselam un apmeklētu ārstu mums jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem, jo medikamenti mūsu laikā ļoti dārgi maksā. Bez lielām grūtībām var izsecināt, ka nauda ir mūsu galvenā dzīves sastāvdaļa, jo nauda ir mūsu iztikas avots.
Nauda ir arī vienīgais līdzeklis, kurš vismaz minimāli ļauj mums prognozēt mūsu nākotni, bērnu skaitu un labklājību ģimenē tagadnē un nākotnē, jo bez pietiekamiem naudas līdzekļiem cilvēks nevar nodibināt pilnvērtīgu ģimeni.
Es nosaucu trīs argumentus, kāpēc es uzskatu, ka nauda ir līdzeklis nevis mērķis. Ir jādomā arī par to, ka nauda katram cilvēkam ir pareizi jāuztver, jo, ja tā tiek uztverta kā mērķis, tad bieži vien tā cilvēku noved pie morāla pagrimuma, viņš sāk zagt, atņem citiem cilvēkiem dzīvības. No otras likumīgās puses, cilvēks zaudē ģimeni, to laiku, kuru patiesībā varētu pavadīt ar ģimeni, jo raujas darbā, lai nopelnītu naudu. Tāpēc vienmēr mums jāskatās uz naudu no pareizā rakursa, proti, jāuztver tā kā aizejošu un atkal nākošu līdzekli, kurš ļauj mums dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.