Viesnīcas kā tūrisma objekts

Zinātniski pētnieciskais darbs – Viesnīcas kā tūrisma objekts

Saturs

Ievads 3
1. Tūrisma attīstība 4
2. Viesnīcu klasifikācija 5
2.1.Zvaigžņu sistēma 7
2.2.Kroņu sistēma 8
2.3.Viesnīcu pakalpojuma līmeņi 9
3. Viesnīcu tīkli 13
4. Netradicionālās viesnīcas, atrašanās vieta 14
4.1. Ar dabu saistītās viesnīcas 15
4.2. Ar mākslu saistītās viesnīcas 16
4.3. Ekstremālās viesnīcas 17
4.5. Visdīvainākās pasaules viesnīcas 18
4.6. Nākotnes viesnīcas 19
5. Gada viesnīca 2007 20
6. Nākotnes viesnīcas 21
7. Pētījuma rezultātu analīze 22
Secinājumi 26
Anotācija 27
Uzziņas avotu saraksts 29
Pielikums 30Ievads
Es 11. c klases skolnieks, Kristaps Nīkrencis rakstu Zinātniski Pētniecisko Darbu par tēmu „Viesnīcas kā tūrisma objekts”. Šo tēmu izvēlējos, jo tā man šķita ļoti aktuāla katram tūristam. Dodoties ekskursijā, atpūtas braucienā utt., vienmēr būs vajadzīga vieta, kur pārnakšņot. Tad lielākā daļa tūristu izvēlas viesnīcas. Taču savu ceļojumu var padarīt vel interesantāku, pie viesnīcu izvēles. Nav jāguļ obligāti klasiskajā viesnīcā, ja var izvēlēties neparastas viesnīcas, kuras dos katram apmeklētājam lielu baudu un iespaidu.
Mana pētnieciskā darba mērķis ir popularizēt dažādas viesnīcas un iegūt informāciju par šāda tipa viesnīcām.
Mana pētnieciskā darba uzdevumi:
• Uzzināt viesnīcu vēsturi.
• Uzzināt tūrisma vēsturi.
• Izpētīt to apkalpošanas sfēru.
• Veikt pētījumus, secinājumus.
Mana pētnieciskā darba metodes:
• Literatūras izpēte.
• Anketēšana.
• Tabulārais skatījums.
Hipotēze- Arvien vairāk viesnīcas veido kā tūrisma objektus.
Darbs sastāv no ievada, kurā izvirzām mērķus un uzdevumus, kuri ir jāveic.
Pētnieciskajā daļā ir rakstīts par viesnīcām, to apmeklētību un popularitāti.
Secinājumos ir apkopotas atziņas.
Pielikumā ir attēli no dažādām neparastām viesnīcām, kurās var redzēt šo viesnīcu piedāvājumu.

Tūrisma attīstība

Cilvēkiem vienmēr ir bijis nepieciešams pārvietoties un ceļot. Tūrisma pirmsākumi saskatāmi jau vairākus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras. Par to liecina cilvēku atstātās zīmes, senie raksti. Gadsimtu gaitā no vienkāršas izklaides, piedzīvojumu meklēšanas, svētceļojumiem tūrisms ir izaudzis visā tā lielajā daudzveidībā un šodien norisinās gan uz sauszemes, gan tās dzīlēs, gan uz ūdens, gan ūdenī, gan gaisā, drīzumā ietverot arī ceļošanu kosmosā.
Pirmie ceļojumu apraksti parādījās aptuveni jau 500 gadus p. m. ē. Vispazīstamākie no tiem ir Hērodota stāsti un grieķu ceļotāja Pusanija ‘’Grieķijas apraksts’’. 4. gs. p. m. ē parādījās arī pirmie ceļveži, kas aprakstīja tādus iecienītus ceļojumu galamērķus kā Atēnas, Troju, un pirmās norādes ceļotājiem, kuras bija izliktas ceļu malās un norādīja uz iebraucamajām vietām (mūsdienu informācijas un reklāmas priekšteces)
No Romas laikiem cilvēce pazīst ārzemju ceļojumus, ceļvežus ar iebraucamo vietu un viesu māju kvalitātes apzīmējumiem (mūsdienās viesnīcu kvalitāti apzīmē ar tai piešķirto ‘’zvaigznīšu’’ skaitu) Ne visus šādus ceļojumus var pieskaitīt pie tūrisma, taču jau senajā Babilonijā un Ēģiptē pastāvēja izklaides (peldvietu un svētku apmeklējumi) vai reliģiski ceļojumi svētceļojumi).
Masu tūrisma strauja attīstība sākās 20.gs, kad kvalitatīvu autoceļu izbūve un automobiļu būves progress rosināja individuālā auto tūrisma attīstību un aviācija padarīja sasniedzamas vistālākās zemeslodes vietas. Strauji palielinājās ceļotājiem sasniedzamo pakalpojumu un piedāvāto atrakciju skaits. Tūristu ērtībām tika izveidots plašs vies aprūpes uzņēmumu (viesnīcas, moteļi, kempingi, nometnes, pansijas, restorāni, kafejnīcas), informācijas un ceļojumu organizēšanas (tūrisma aģentūras un kompānijas) un izklaides iestāžu 9spēļu nami, klubi, deju zāles un koncertzāles) tīkls. Tūristu iecienītākajās vietās papildus tika organizēti dažādi pasākumi: izjādes ar zirgiem, kamieļiem un ziloņiem vaij vizināšanās ar ziemeļbriežiem, niršana jūrā, medības un makšķerēšana, ekskursijas.
Nozīmīgs tūrismu veicinošs apstāklis bija arī gandrīz visā pasaulē ieviestā apmaksātā atvaļinājuma sistēma (cilvēkiem radās brīvs laiks un līdzekļi ceļošanai).
Arvien garāki atvaļinājumi, labāk apmaksāts darbs un daudzveidīgākas, vienkāršotākas ceļošanas iespējas gadu no gada pasaulē veicina tūrisma apjoma pieaugumu. Tūrisms ir kļuvis par ikviena cilvēka dzīves neatņemamu sastāvdaļu, fizisko un garīgo spēku, savstarpējo attiecību avotu, būtisku kultūras un sociālās jomas faktoru – pasaules mēroga fenomenu
Mūsdienās tūrisms ir viena no pelnošākajām nozarēm visā pasaulē. Ir valstis, kuru nacionālā kopproduktā tūrisms ieņem vislielāko lomu, faktiski uz…turot visas valsts ekonomiku. Tūrisms ir pasaulē lielākais eksporta ienākumu avots, nozīmīgs darbavietu radītājs, kā arī svarīgs reģionālās un sociālās attīstības faktors. Tas valstīm nodrošina lielu ieņēmumu no nodokļiem un sniedz ievērojamu pienesumu to iekšzemes kopproduktā. Tūrisms sekmē liela apjoma ieguldījumu veikšanu infrastruktūras izveidē, kopumā apmierinot gan tūristu prasības, gan uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus.2. Viesnīcu klasifikācija
Katrs tūrists izvēloties apmešanās vietu ir tiesīgs izvēlēties ne tikai tās kategoriju, bet arī raksturu- viesnīcas vai apartamenta tipa nakšņošanas vietu.
Viesnīcas var iedalīt pēc lieluma 3. pamat grupās:
• pirmā grupa: mazas viesnīcas- līdz 100 vietām;
• otrā grupa: vidēja lieluma viesnīcas- no 100 līdz 200 vietām;
• trešā grupa: lielas viesnīcas- sākot no 200 un vairāk.

Viesnīcas un apartamentus var iedalīt arī pēc mērķa tirgus- stingri definētas viesu grupas, kuras viesnīca cenšas piesaista kā savus klientus:
• Komercviesnīcas jeb biznesa klases viesnīcas. Jau XX gadsimta sākumā komercviesnīcas cēla pilsētu centros, bieži vien tur, kur ir vislielākā cilvēku plūsma- dzelzceļu, lielu tirdzniecības centru tuvumā. Modernās komercviesnīcas parasti atrodas to pilsētu kvartālu tuvumā, kur izvietoti dažādi uzņēmumi, valsts iestādes, bankas, pārstāvniecības. Tās ir viesnīcas, kas piesaista darījuma cilvēkus, kuri nevēlas tērēt laiku pārbraucieniem, ātri beidz savus darījumus un dodas tālāk. Šī viesnīcu grupa ir vislielākā.
Lai gan komercviesnīcu pamat viesi ir darījuma cilvēki, šo viesnīcu pakalpojumus labprāt izmanto arī tūristu grupas, individuālie tūristi, nelielas grupas, kas ieradušās uz kādu konferenci. Parasti šādās viesnīcās viesi uzturas neilgu laiku.
Izplatītākie pakalpojumu veidi ir bezmaksas dienas avīzes viesnīcas viesiem, bezmaksas vietējās telefonsarunas, iespējas istabā pieslēgt personālo datoru, faksa aparāti istabās, transfērs no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ, dažādas kafejnīcas un bāri, privātās ēdamzāles, kokteiļu bāri un citas iespējas. Lielākajai daļai komercviesnīcu ir konferenču telpas, luksusa istabas, iespējas pasūtīt maltīti istabā, iespēja organizēt banketu. Komercviesnīcas var piedāvāt veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrītavas pakalpojumus, šveicara jeb portjē dienesta un konsjērža pakalpojumus, suvenīru un dāvanu veikalus. Ideālā gadījumā šīs viesnīcas piedāvā arī sporta centru, saunu, peldbaseinu un tenisa kortus, autostāvvietas.
• Ekonomiskās klases jeb tūristu klases viesnīcas. Lētākas, zemāks servisa līmenis. No 1 līdz 3 zvaigznēm. Šaurāks pakalpojumu klāsts;
• Lidostu viesnīcas. Lidostu viesnīcu darbības uzplaukums saistīts ar gaisa satiksmes attīstību, ar nepieciešamību ātri pārvietoties, veikt darījumus un ātri atgriezties mājās. Līdzīgi kā komercviesnīcas pilsētas centrā, lidostu viesnīcas radās tiešā lidostu tuvumā. Tās vairāk kā jebkura cita veida viesnīcas atšķiras gan pēc lieluma, gan piedāvāto pakalpojumu līmeņa.
Parasti šādās viesnīcās apmetas darījuma cilvēki, lidmašīnu pasažieri, kuri gaida nākamo reisu vai kuru lidojumi ir anulēti kaut kādu noteiktu apstākļu dēļ, kā arī lidmašīnas apkalpe. Kā vienīgais transporta līdzeklis starp lidostu un šo viesnīcu bieži vien ir speciālie bezmaksas viesnīcu autobusi, kas kursē ne vien noteiktos laikos, bet arī pēc viesu pieprasījuma.
Lidostu viesnīcā mēdz būt konferenču telpas, lai piesaistītu tos viesus, kuri savu laiku grib izmantot sevišķi lietderīgi un nevēlas garus pārbraucienus no lidostas uz pilsētu. Uzturēšanās laiks šajās viesnīcās ir ļoti īss, ja vien nav saistīts ar neparedzētiem apstākļiem, kā, piemēram, streiki vai dabas stihijas. Šādas viesnīcas ir no 3-5 zvaigznēm.
• Apartamentu jeb dzīvokļu viesnīcas. Šis viesnīcu veids ir viens no jaunākajiem, un tas attīstās ļoti strauji. Apartamentu viesnīcu istabām raksturīgs tas, ka tās sastāv no vairākām telpām- no dzīvojamās istabas un guļamistabas, un no virtuves stūrīša vai nelielas virtuvītes. Parasti apartamentu viesnīcā nav lielu sabiedrisko telpu, tajās piedāvā limitētu pakalpojumu klāstu, bet tas, savukārt, ļauj numuru cenas noturēt konkurētspējīgā līmenī.
Šīs viesnīcas domātas dažādām viesu kategorijām- tās labprāt izmanto tie, kuri ceļo bieži un kuriem svarīga mājas gaisotne, tās izmanto ģimenes, ceļojot kopā ar bērniem; tajās uzturas darījuma cilvēki, kuriem svešā pilsētā jāpavada ilgāks laiks vai kuri vienkārši negrib meklē…t atsevišķu dzīvokli.
• Kūrortviesnīcas. Parasti kūrortviesnīcas izvēlas tie cilvēki, kas plāno atvaļinājumu vai brīvdienas, līdz ar to atpūtas viesnīcas atrodas vietās, kur var atpūsties- pie jūras, kalnos, uz laukiem, prom no pilsētas trokšņainās dzīves. Ja pilsētas viesnīcās veselības centri ne vienmēr ir iekārtoti, tad kūrortviesnīca bez veselības uzlabošanās vai nostiprināšanas iespējas nav iedomājama. Parasti šādās viesnīcās ir plašas ēdināšanas iespējas un plašs pakalpojumu klāsts- diskotēkas, golfs, teniss, izjādes, burāšana, slēpošana vai peldēšana.
No pārējām viesnīcām kūrortviesnīca atšķiras ar savu izteikto atpūtas gaisotni. Tajā viesi uzturas vismaz vienu nedēļu un maksā nevis par atsevišķiem pakalpojumiem, bet gan par noteiktu pakalpojumu paketi. Kūrortviesnīcas darbinieki ļoti rūpējas par to, lai notiktu atkārtoti darījumi, tas ir, lai viesi būtu apmierināti un atbrauktu atkal.
• Konferenču centri. Liela daļa viesnīcu piedāvā iespēju rīkot konferences, bet ir arī speciāli centri, kuru pamatnodarbošanās ir konferenču rīkošana. Šajos centros ir viss konferencēm nepieciešamais aprīkojums- gan augstas kvalitātes audiovizuālā, gan sinhronās tulkošanas tehnika, iespējas pārkārtot zāles atbilstīgi klienta vēlmēm. Līdztekus šiem pakalpojumiem viesnīcas piedāvā gan izmitināšanu, gan arī ēdināšanu.
Parasti konferenču centri atrodas ārpus pilsētu centriem un var piedāvāt dažādas atpūtas iespējas- golfa kursus, baseinus ārā un telpās, tenisa kortus, fitnesa centrus, soļošanas un skriešanas trases. Visi maksā cenu par pakalpojuma paketi, kurā ietilpst gan nakšņošana, gan ēdināšana, gan konferenču telpas, gan tehnikas lietošana, gan citi ar šo konferenci saistīti pakalpojumi.
• Kazino viesnīcas. Tā var nosaukt viesnīcas, kurās ir spēļu iespējas, un tās ir tipiski pēdējo desmitgadu produkts. Lai gan viesi istabas, ēdienu un dzērienu piedāvājums šajās viesnīcās ir blakus lieta, jo iepriekš plānā ir spēles, tomēr parasti šis apmešanās vietas ir sevišķi greznas.
Vispopulārākās šā veida viesnīcas ir Lasvegasā, uz kurieni no Eiropas galvaspilsētām organizē pat speciālus čārterreisus. Spēles turpinās cauru diennakti un 365 dienas gadā. Parasti šīs viesnīcas ir ļoti lielas, un tās izmantot var tikai ļoti bagāti cilvēki.
• Brokastu viesnīcas. Tās ir viesnīcas, kurās ir ierobežotas ēdināšanas iespējas un kuras saviem viesiem piedāvā tikai nakšņošanu un brokastis. Šīs viesnīcas var atrasties gan pilsētas centrā, gan nomalēs, tās sevišķi iecienījušas tūristi, kuriem patīk vienkāršs serviss, ko bieži vien nodrošina paši viesnīcu īpašnieki. Brokastu iespējas var būt dažādas-no vienkāršām kontinentālām brokastīm līdz bagātīgam bufetes galdam. Parasti šajās viesnīcās nesniedz nekādus citus papildus pakalpojumus. Līdz ar to cenas ir diezgan zemas.
• Alternatīva viesnīcām ir tūristu bāzes, kempingi, kas arī piedāvā nakšņošanas iespējas. Tās salīdzinājumā ar iepriekšminētajām viesnīcām ir krietni vienkāršākas un piedāvā daudz šaurāku pakalpojumu klāstu. [1.]2.1. Zvaigžņu sistēma
Starptautiskajos katalogos lielākā daļa viesnīcu apzīmē ar zvaigznēm (Krievija, Francija, Ēģipte, Ķīna, Austrija, Baltijas jūras reģiona valstis, kuras piedalās starptautiskajā tūrisma apmaiņā);
Burtu sistēma. Tiek izmantoti burti A, B, C (burtu sistēma tiek lietota Grieķijā un Īrijā).
A- apzīmē 4 zvaigžņu viesnīcu,
B- apzīmē 3 zvaigžņu viesnīcu,
C- apzīmē 2 zvaigžņu viesnīcu.
5 zvaigžņu viesnīcu sauc par delux*
Viena burta ietvaros var stipri svārstīties komforta līmenis.
C- minimāls pakalpojumu klāsts neatradīsies jūras krastā.
B- daļējs pakalpojumu klāsts, parasti atrodas kūrorta pilsētā, vienmēr jūras krastā.
A- pietiekošs pakalpojumu klāsts.

*Delux- pēc servisa līmeņa atbilst 5 zvaigzņu viesnīcai. Ļoti plašs pakalpojumu klāsts.2.2. Kroņu sistēma
1 kronis- katrā numurā ir duša minimāls aprīkojums. Telefons vestibilā un ir kopēja atpūtas telpa visiem viesiem.
2 kroņi- telefons numurā, krāsainais TV + kabeļtelevīzija, bagāžas nesējs, bezmaksās rīta tēja vai kafija. Mazliet plašāks numurs.
3 kroņi- 1/3 daļa numura ir lux-iņi ar vannu vai dušas kabīni. Atpūtas stūrītis, liels Trimo spogulis, kurpju tīrīšana.
4 kroņi- ¾ daļas numura ir lux ar vannu vai dušas kabīni, kabeļu televīzija + radio. Iekļūšana viesnīcā visu diennakti. Plašs atpūtas servis pēc pusnakts.
5 kroņi- visos numuros vanna vai dušas kabīne. Drēbju gludināmais, plašs tehniskais aprīkojums , veļas mazgātuve. Izklaides iespējas visu nakti.
Kroņus, lai varētu pielīdzināt zvaigznēm, no kroņa skaita ir jāatņem 1, un iegūst zvaigžņu klasifikāciju.

Britu tūrisma aģentūra piedāvā viesnīcu klasifikāciju Eiropas tirgum:
• budžeta jeb 1 zvaigzne- minimālas ērtības atrodas pilsētas centrā;
• tūristu klase jeb 2 zvaigznes- viesnīcā ir restorāns un bārs;
• vidējās klases viesnīca jeb 3 zvaigznes- pietiekami augsts apkalpošanas līmenis un dzīvošana;
• 1 klases viesnīca jeb 4 zvaigznes- ļoti augsts apkalpošanas līmenis;
• augstākās klases viesnīca jeb 5 zvaigznes- ekstra apkalpošana un dzīvošana. [2.]

2.3. Viesnīcu pakalpojumu līmeņi

Cits veids, kā klasificēt nakšņošanas uzņēmumus, ir salīdzināt pakalpojumu līmeni, ko visiem piedāvā šie uzņēmumi. Pakalpojumu līmenis ir mērs tiem labumiem, ko piedāvā viesiem. Viesnīcu pakalpojumu līmenis atšķiras atkarībā no viesnīcas veida un lieluma. Parasti tas atspoguļojas jau istabas cenā.
Viesnīcas piedāvā ne tikai taustāmus pakalpojumus, kādi ir gulta vai ēdiens. Daudz vairāk viesnīcas piedāvā netaustāmus jeb netveramus pakalpojumus, kas balstās uz viesa izjūtām un pieredzi.
Pēc šī pakalpojuma saņemšanas nepaliek nekas, ko uzskatāmi parādīt, jo pakalpojumu nevar sataustīt, to nevar salīdzināt pēc krāsas vai lieluma. Lielākoties viesi atstāj viesnīcu tikai ar atmiņām, kas gūta, saņemot pakalpojumu.
To zinot, viesnīcas cenšas radīt par saviem pakalpojumiem precīzu, skaidru priekšstatu, kas būtībā ir viesnīcas standarts, pazīme- līdzīgi tam, kā tas ir ar taustāmajiem pakalpojumiem un precēm.
Pakalpojumu kvalitātes atslēga ir to konsekvence, noturīgums un konsekvences sastāvdaļas ir standarti, kurus, savukārt, nosaka izmitināšanas industrija.
Tā kā standarti ir tie, uz kuriem pamatojoties, definē kvalitāti, tad viesnīcas personāls ir tā vienība, kas kvalitāti var nodrošināt.
Pakalpojumu noturīgums, to augstā kvalitāte no dienas dienā ir tas, kas nodrošina viesu atgriešanos viesnīcā un uzticību tai.
Ir vairāki veidi, kā iedalīt viesnīcas pēc sniegto pakalpojumu līmeņiem.

Pasaules jeb luksusa klases līmenis
Viesnīcās, kur piedāvā šāda līmeņa pakalpojumus, pārsvarā uzturas darījuma cilvēki, augsta ranga politiķi, ļoti pārtikuši cilvēki. Šādas viesnīcas piedāvā izmeklētu interjeru, sevišķi smalkus restorānus, privātās ēdamzāles un bārus, īpašas apspriežu telpas. Viesu istabas ir lielas ar dārgām mēbelēm, istabas uzkopj divas reizes dienā, vakarā atklāj gultas, no rītiem uz istabu atnes Jaunākās Avīzes. Šādās viesnīcās ir ļoti personisks serviss un relatīvi liels apkalpojošā personāla skaits, kas ļauj viesu vēlmes izpildīt ātri un nekavējoties.
Dažās viesnīcās var būt speciāli stāvi, kurus apzīmē kā executive floors jeb stāvi firmu vadītājiem. Parasti šie stāvi ir norobežoti no pārējās viesnīcas, tiem ir savi lifti vai pilnīgi atsevišķa ieeja, sava brokastu telpa, bāri.
Vidēja līmeņa pakalpojumi

Tie ir lielākā daļā viesnīcu, arī šajās viesnīcās piedāvāto pakalpojumu klāsts ir ļoti dažāds un atbilst ceļotāju prasībām. Cenas viesnīcā ir zemākas nekā pasaules klases vai pirmās klases viesnīcās, tāpēc šīs viesnīcas izvēlas gan darījuma cilvēki, gan tūristi, gan ģimenes. Pēc lieluma tās var būt ļoti dažādas.
Ekonomisku jeb Limitētu pakalpojumu viesnīca

Šis ir viesmīlības industrijas segments, kas strauji aug, jo piedāvā tīras, ērtas, diezgan l…ētas izmitināšanas iespējas. Viesnīcas ar šādu servisa līmeni ir domātas ceļotājiem, kuri nevēlas daudz naudas izdot par pārnakšņošanu un kuri samierinās ar nelielu pakalpojumu klāstu.
Šo viesnīcu viesi ir atsevišķi tūristi, ģimenes ar bērniem, tūristu grupas, pensionāri, studenti un skolēni. Parasti šāda servisa uzņēmumi nepiedāvā plašas ēdināšanas iespējas, ja nu vienīgi brokastis, bet līdz ar to viesiem ir iespējas iepazīt ēdināšanas servisu pilsētas restorānos.
Latvijā viesnīcu klasifikācijai izmanto Viesnīcu un restorānu asociācijas izstrādātos kritērijus, kas izveidoti, pamatojoties uz Šveices, Īrijas un Vācijas pieredzi un ņemot vērā vietējos apstākļus.
Viesnīcu piedalīšanās klasifikāciju noteikšanā pagaidām vēl ir brīvprātīga. Izejot šo klasifikāciju, viesnīca vairāk saņem novērtējumu savai vizuālajai atbilstībai, iekārtojumam, jo, lai noteiktu pakalpojumu atbilstību standartam, pārbaudītājiem viesnīcā vajadzētu pārnakšņot un sniegtos pakalpojumus pārbaudīt „pašiem uz savas ādas”. [1.]3. Viesnīcu tīkli
Kapitāla koncentrācija starptautiskajā tūrismā sākās septiņdesmitajos gados un aptvēra ne tikai nacionālās nozares, bet veidojās kā starpnacionāla nozare. Līdz tam dominēja nelieli, bieži vien ģimenes uzņēmumi, piemēram, ģimenes viesnīca ar 20-30 vietām, nelielas tūrisma firmas utt., jo konkurence starptautiskajā tūrismā bija maz jūtama. Mazās firmas labāk pārzina vietējos apstākļus, piemēram, Romā, Venēcijā. Līdz ar straujāku tūristu skaita pieaugumu, t.i., masveida tūrisma attīstību, palielinās lielo grupu skaits, pieaug pieprasījums pēc jauniem tūrisma pakalpojuma veidiem. Starptautiskā tūrisma tirgū nostiprinās lielās firmas, parādās tūrisma operatoru firmas, kas pārdod savus izstrādātos maršrutus caur tūrisma aģentūrām.
Arī tūrisma firmām, kas nodarbojas ar starptautisko tūrismu, ir raksturīgs saplūšanas process. Piemēram, tā arī izveidojās viens no lielākajiem tūrisma operatoriem Vācijā- TUI. Par lielāko tūrisma gigantu tiek uzskatīta firma Holiday Inn, kuras viesnīcas atrodas vairāk nekā 50 valstīs. Eiropā šī firma ik gadu atklāj 5-6 viesnīcas.
Lielākajai daļai cilvēku starptautiskā tūrisma industrija asociējas ar viesnīcu saimniecību. Taču tā ir tikai neliela daļa no tūrisma industrijas. Arī viesnīcu saimniecības nozarē vērojamas pārmaiņas, arvien vairāk dominē tā saucamās viesnīcu ķēdītes ( vienai firmai pieder viesnīcu tīkls vienā vai vairākās valstīs). Astoņdesmito gadu vidū no 19 lielākajām viesnīcu ķēdītēm 11 piederēja ASV firmām. Lielākās no tām atrodas ASV- Holiday Inn, Best Western, Sherathon, Hilton Corp.; Lielbritānijā- Trusthouse Forte: Francijā- Federation National u.c.
Latvijā viesnīcu bizness tomēr ir ļoti sadrumstalots, un gandrīz katrai viesnīcai ir savs īpašnieks. Vienu no tādām ķēdītēm pārstāv Radisson SAS Daugava. Bieži vien šādas viesnīcu ķēdītes ir saistītas ar lielākajām aviokompānijām, piemēram, SAS Concorde u.c. Kopējā jaunu viesnīcu rašanās statistika gan ir pietiekami iespaidīga: ja 2004. gadā Rīgā ekspluatācijā tika nodotas tikai piecas jaunas (tostarp arī rekonstruētas) viesnīcas, tad pērn galvaspilsētas viesiem pakalpojumus piedāvāja vēl 19 jauni hoteļi.
Salīdzinot Baltijas tirgu kopumā, Igaunija un Lietuva gan ir daudz aktīvāk attīstījušas par Baltijas viesnīcu ķēdes, ar kādām latvieši nevar lepoties, kā arī veiksmīgi ieinteresējušas biznesā vairākas lielās starptautiskās viesnīcu ķēdes — Scandic/Hilton (2 Tallinā un 1 Viļņā), Novotel/Accor (Viļņā) un Best Western (Lietuvā — 8, Igaunijā — 4, Latvijā —1).
Viesnīcnieki ir pārliecināti, ka Latvijas tēlam par labu nāktu kādas spēcīgas starptautiskas ķēdes ienākšana, taču neviens nav gatavs dalīties savā peļņā ar ķēdes vārda turētājiem. Un summas ir iespaidīgas: viesnīcas Gutenbergs īpašniece M. Solima noskaidrojusi, ka franšīzes līgums ar tāda mēroga ķēdēm kā Hilton vai Best Western Hotels izmaksātu vismaz 600 000 eiro plus vēl noteiktus procentus no katra numura īres. Šāda cena viesnīcai, kurai pērn bijis vairāk nekā miljons latu liels apgrozījums, nešķiet rentabla.
Lielākās tūrisma firmas izvērš plašu viesnīcu celtniecību arī ārpus tradicionālajiem tūrisma reģioniem, piemēram, Ķīnā, Dienvidaustrumāzijas valstīs, Dienvidamērikā u.c., kur celtniecības izmaksas nav tik augstas, bet peļņa ir pietiekami liela, jo pašas firmas nodrošina ārzemju tūristu pieplūdumu uz šīm viesnīcām, ieplānojot tās savos maršrutos.

Ķēdes nosaukums VIESNĪCU SKAITS
Best Western International 3310
International Choise Hotels 2860
Accor- Pullman 2400
Hospitality Franchise Systems 2400
Holiday Inn Worldwide 1636
Trusthouse Forte 1367
Marriott Hotels and Resorts 697
Sheraton Hotels 423
Hilton Hotels 257
Hyatt Hotels 157

Ķēdes nosaukums Cik valstīs pārstāvēta
Accor- Pullman 74
Sheraton Corporation 61
Holiday Inn 52
Hilton Internation 47
Inter-Continental 47
Best Western International 40
Ramada New World 38

Ķēdes nosaukums Vidējā gada apgrozība (dolāros)
Accor-Pullman 10 miljardi
Mar…riott Hotels&Resorts 4,4 miljardi
Best Western 4,3 miljardi
Dati ir apkopoti līdz 2000.gadam.

Garākā viesnīcu ķēde pasaulē

Par 27 miljardiem ASV dolāru plānots uzcelt 10 km garu viesnīcu ķēdi, ko plānots atveidot Ēģiptes piramīdu un Londonas parlamenta ēkas stilā. Garāko viesnīcu pasaulē plānots celt Apvienoto Arābu Emirātu pilsētā Dubaijā. Viesnīcu ķēdē plānots apvienot 31 viesnīcas, kas tiks ierindotas pēc to tematikas, piemēram, Ēģiptes piramīdas, Holivuda, Londonas parlaments un pat mēness. Viesnīcu komplekss aptvers 29 000 istabas, kas ir vairāk, nekā Dubaija var piedāvāt patlaban. Paša centrā atradīsies viesnīca Asia Asia, kas piedāvās 6500 istabas, to plānots atvērt jau 2010.gadā, tādejādi kļūstot par lielāko viesnīcu pasaulē, ēnā atstājot MGM Grand Las Vegas ar 5044 istabām.

4. Netradicionālās viesnīcas

Kurš gan gribēs palikt parastajā viesnīcā, ja pastāv vietas, kas iespaido ar savu arhitektūru un servisu? Viesnīcu īpašnieki to apzinās un ceļ visīstākos viesnīcu biznesa brīnumus – greznas, un pats galvenais, neparastas viesnīcas. Pasaulē pagaidām nav ļoti daudz šādu projektu, taču viss liecina par to, ka tas ilgi tā vairs nebūs. Piedāvājam jums visneparastāko un visfutūristiskāko viesnīcu sarakstu, kas jau ir uzceltas vai tiks uzceltas ne tik tālā nākotnē, un ne tikai uz zemes, bet arī zem ūdens un pat kosmosā!
4.1. Ar dabu saistītas viesnīcas
Al Maha Desert Resort (Dubaja, AAE)

[1.att.Al Maha Desert Resort]
Šī ekskluzīvā oāze, ko uzcēla kompānija Emirates Airlines, atrodas tuksnesī netālu no Dubajas. Pēc izskata, tā atgādina beduīnu nometni, bet šīs viesnīcas numuros ir baseini, un spa centrs piedāvā procedūras ar vīraka izmantošanu. No izklaidēm – safari (kājām vai ar džipiem), vizināšanās ar kamieļiem un vanagu medību vērošana.
Anatolian Houses (Gorem, Turcija)
Viesnīca atrodas sirreālistiskā vulkāniskā apvidū Kapadosijā, kas ir iekļauts JUNESKO pasaules kultūras mantojumu sarakstā. Viesnīca piedāvā greznus numurus ar plašu ērtību sarakstu – no LCD līdz burbuļvannai. Šajās vietās pirmie kristieši slēpās no romiešiem. Tagad Kapadosijā ir piedāvātas daudzas izklaides.

[2.att. Anatolian Houses]
ICE HOTEL (Jukkasjarvi, Zviedrija) Sagādā sev neaizmirstamas brīvdienas unikālajā Ledus viesnīcā, kas atrodas nelielā ciematiņā Jukasjervi, 200 km aiz polārā loka! Piedzīvojums sākas jau ierodoties Kirunas lidostā, kur jūs sagaidīs sniega motocikli, ar kuriem Jūs nogādās līdz viesnīcai. Lai nesaltu, Jūs ietērps īpaši siltā apģērbā. Varbūt vēlaties padarīt ceļojumu vēl eksotiskāku? Tad varat doties uz viesnīcu suņu pajūgā!Cilvēks vēl nav iemācījies kontrolēt laika apstākļus un tāpēc katru gadu, kad pienāk atkusnis, arī viesnīca izkūst līdz ar pērno sniegu. Bet tas pat ir labi, jo līdz ar to tā tiek celta no jauna un katru gadu tā atšķiras no iepriekšējo gadu viesnīcām. Viesnīcas numuros viss ir izgatavots no ledus. Temperatū- [3.att. Ice Hotel]
ra ledus numurā ir -5°C, bet no tā nevajag bīties, jo rūpējoties par to, lai Jums nebūtu auksti, viesnīcas personāls sagādās siltus guļammaisus un no rīta pasniegs karstu ogu sulu. Ja nevēlaties dzīvot aukstajos ledus numuros, ir iespēja apmesties arī mājīgos, apsildāmos numuros.
Lai padarītu atpūtu aizraujošāku, iesakām izmantot kādu no izklaidēm turpat viesnīcā, tā ir kā ledus muzejs, kur ir gan ledus celtnes, gan skulptūras, gan ledus bārs un pat baznīca. Varat doties izbraukumā ar sniega motocikliem pa tuvējo apkārtni un mežiem vai doties nakts safari, lai vērotu ziemeļblāzmu
Norvēģijā- Hunderfossena parks.
Norvēģijā Hunderfossena parkā tiks atvērta ledus viesnīca, kuras būvniecībai bija nepieciešamas 100 kravas automašīnas ar sniegu un 50 tonnas ledus. Viesnīca sastāv no 15 numuriem, kuros vienlaicīgi var apmesties 40 viesi, saunas, restorāna un konferenču zāles. [4.att. Hunderfossena parks]
Viesnīcā pat darbosies kamīns, bet temperatūra istabās saglabāsies mīnus trīs – mīnus septiņu grādu robežās. Pirmās led…us viesnīcas kā tūrisma atrakciju un cilvēku izvietošanas iespēju sāka piedāvāt zviedri – viesnīcas prototips radās 1989.gadā. Togad Zviedru Lapzemes ciematiņā Jukasjarvi notika ledus skulptūru festivāls. Daži viesi pārnakšņoja no ledus bluķiem saliktā būdiņā, un izrādījās, ka iekšā nemaz nav tik auksti. Savukārt pirmo rīta Saules staru skaistumu, kad tie laužas cauri ledus sienām, vispār nav iespējams aprakstīt.Baron Island
Jules Undersea (Ki Largo, ASV)
Viesnīca atrodas 30 pēdu zem ūdens Smaragda Ielejā, Ki Largo (štats Florida). Pie tās var nokļūt tikai draiveri. Nesertificētiem draiveriem piedāvā zemūdens peldēšanas stundas. Viesnīca var izvietot 4 cilvēkus divos numuros. Numuros ir kopējas istabas ar mini-virtuvi un vietu ēšanai.
Ngong House (Nairobi, Kenija)
Viesnīca atrodas 10 akru laukumā Nairobi piepilsētā, blakus Karenas Bliksenas kafijas fermai, kas uzrakstīja pazīstamo grāmatu „No Āfrikas”. Viesnīcu vada bijušais beļģu diplomāts. Viesus izmitina mājiņās uz kokiem, kotedžās un baļķu namiņā. No mājiņām, paceltām 15 pēdas virs zemes, atveras brīnišķīgi skati.

Pitcher Inn and Spa (Varrena, ASV)
Viesnīca atrodas kalnu un golfa kūrorta Sugarbush pakājē un piedāvā 10 nummurus un luksus. „Kalnu” numurs atgādina reindžera mītni ar kamīnu, apkārtējo ainavu skatiem, un īstu ekipējumu slēpošanai, klinšu kāpšanai un pārgājieniem. Ir numuri, noformēti makšķernieku un mednieku stilā.
4.2 Ar mākslu saistītās viesnīcas

Upside Down. (augšupsēdus)
Pievērsiet uzmanību, gulta tomēr ir arī lejā, bet tā ir nomaskēta ar lūku grīdā (foto Lars Stroschen).
Mini-viesnīcas istabas, kā arī tās ēdamistaba („restorāns” te nekā nederēs), gaiteņi vai citas telpas – ir mākslinieka neprātīgs fantāzijas lidojums..

[5.att. Upside Down]
Vienā istabā gultas ir zārka veidolā, otrā, jums liekas, ka esat sajaucis griestus un grīdu, un tūlīt nokritīsiet. Trešajā, jūs pārnesaties uz mežu, ceturtajā jūs redzat dīvainus mehānismus, kas uzjundī miglainas atmiņas par Leonardo da Vinči mašīnām vai viduslaiku spīdzināšanas agregātiem.
Symbol Room.
Vidējais simbols uz gultas sāna, starp citu, ir visas viesnīcas simbols: redzat „sala ar propelleru”? (foto Lars Stroschen). Piektajā numurā jūs ieaijā mākoņi un mīksta gaisma, sestajā jūs gatavojaties bēgšanai no cietuma, septītais izsauks asociācijas ar nesaprotamas reliģijas svētnīcu un tā tālāk, un tā joprojām. Visas istabas ir noformējis vācu gleznotājs, muzikants un skulptors Lars Strošens (Lars Stroschen), viņš ir arī šīs viesnīcas īpašnieks [6.att. Symbol Room]

Numurs Gallery.
Vajadzīgs tulkojums? Jūras virve un rotējoša gulta, laikam piemērota vide gleznu vērošanai. Starp citu, viesnīcā ir arī īsta galerija – ne numurs (foto Lars Stroschen). No kaut kura brīža Strošens izdomāja sev zīmolu “Propeller Island”, zem kurā turpmāk arī izdeva visus savus darbus. Sala ar propelleru”, ir gatava jebkurā brīdī pacelt „enkuru” un sākt ceļojumu pa pasauli (reālu vai izdomātu).
[7.att. Gallery]
Winvian (Ličfilda, ASV)
Numurs šajā viesnīcā, kas atvērās pagājušā gada beigās, maksā 2000 dolāru par nakti. Par šo naudu jūs iegūstat izvietošanu vienā no 18 kotedžām, ko radīja 15 dažādi arhitekti. Par kotedžu tēmām kļuva helikopters, bebru mītne, kempings, slepenā biedrība u.t.t.

4.3. Ekstremālas viesnīcas

Two Lions. Divi lauvas, jādomā, tie ir divi viesi, kas ieņems šos veidojumus (foto Lars Stroschen). Bet te viņš atrada arī pielietojuma punktu savai mākslinieciskajai dabai. Kas ir labi redzams uzņēmumos? Starp citu, bez neatkārtojamām istabām viesnīcā ir galerija, kas piepildīta, nav grūti saprast, ar paša Larsa darbiem

[8.att. Two Lions]

Numuri- 4 Beams (4 stari) un Gruft (kapliča)
Drūmi? Bet oriģināli (foto Lars Stroschen). Iespēja pārgulēt nakti kādā ekskluzīvā zārkā, vai istabā ar paaugst…inājumu, kur ir diezgan piņķerīgi piekļūt klāt.
[9.att. Zārki]

Freedom- (brīvība). Te viņa ir, ilgi gaidītā izbēgšana? Bet te arī dzīvot var – ļoti vienkārši, bet tīrs. Iespēja iejusties cietumnieka ādā un izbaudīt šo vienkāršo sortimentu. (foto Lars Stroschen).

[10.att. Freedom]
Karostas cietums(Latvija,Liepāja)
Karostas virssardzes pirmajā stāvā iekārtotas naktsmītnes, svarīgi zināt, ka Karostas cietumā ir tikai auksts ūdens un tualete ieturēta īstā padomju laiku cietuma stilā. Īpaši ekstrēmu piedzīvojumu cienītājiem piedāvā nakts izrādi iejušanos cietumnieka tēlā drūmos nakts apstākļos.
Ierašanaās Karostas cietumā pl. 21. 00, izrāde ilgst no pl. 21.00 – 01.00 naktī. Pēc tam laiks gulēšanai jeb pareizāk sakot – komanda ‘’naktsmiers!’’ Pasākums paredzēts grupām no 15 – 40 cilvēkiem.

[att.11. Karostas cietums]

4.4 Visdīvainākās pasaules viesnīcas
Vēlaties jaunas izjūtas? Vēlaties, dodoties ceļojumā, padarīt to neaizmirstamu no sākuma līdz beigām? Tad laipni lūgti viesnīcās, kuras atrodas pašās neticamākajās vietās.
Šī patiešām oriģinālā viesnīca Dog Bark Park Inn atrodas pilsētiņā Cottonwood, Aidaho ASV.

[11.att. Dog Bark Park Inn]
Izpildīt bērnības sapni un padzīvot, kā īstie indiāņi, vigvamā Jūs varēsiet Wigwam Motel, Arizonas štatā. Vismaz vienreiz mūžā to ir jāizbauda.

[12.att. Wigwam Motel]

Istabas ir divi reiz divi metri, un tas nav vienkārši platības ekonomēšanai – tā ir viesnīca, kura radās bijušā cietuma Oxford ēkā Anglijā. Tomēr nedomājiet, ka viss palika kā agrāk, iekšēji interjeri ir izpildīti pēc augstiem lukss klases standartiem. Kaut gan tiem, kas vēlēsies sajusties «aiz režģa» tas tomēr izdosies.

[13.att. Malmaison]
Šīs viesnīcas nosaukumu nav vienkārši izrunāt: Jules Undersea Lodge. Tā atrodas zem ūdens un piedāvā jums iejusties Nemo kapteiņa ādā. Šī zemūdene, kurā ir viss priekš komfortablas laika pavadīšanas, atrodas Keu Largo ūdeņos, Floridā, ASV.interjeri ir izpildīti pēc augstiem lukss klases standartiem. Kaut gan tiem, kas vēlēsies sajusties «aiz režģa» tas tomēr izdosies.

[14.att. Jules Undersea Lodge]

Bet priekš kam mainīt viesnīcu dienu no dienas, ja Jums priekšā ir ilgs ceļojums? Brazīlijā ir ceļojoša viesnīca Exploranter Overland Hotel, kura ceļo pa valsts ceļiem.

[15.att. Exploranter Overland Hotel]

Vismaz vienreiz mūžā to ir jāizbauda. Ledus viesnīcas šodien nav retums – tās ir kļuvušas diezgan populāras. Lūk, piemēram, Mammut Snow Hotel, kura ir izcirsta milzīgā ledājā Somijā.

[16.att. Mammut Snow Hotel]

4.5. Nākotnes viesnīcas

Daudzas no tām atrodas vēl projektēšanas stadijā, bet dažas atvērs savas durvis jau šogad. Šīs viesnīcas ir jauns pagrieziens industrijas vēsturē. Dažas izmainīs to uz visiem laikiem.
The Apeiron island hotel Šī viesnīca jau ir saņēmusi kategoriju – 7 zvaigznes. Tikt līdz tai varēs tikai pa gaisu vai pa ūdeni.

[17.att. The Apeiron Island Hotel]
Waterworld

[18.att. Waterworld]
Šis neticamais atpūtas komplekss tiks uzcelts dabīgā karjerā Songjiang iekšienē, Ķīnā.

[19.att. Aeroscraft]
Aeroscraft Šī lidojošā viesnīca tika izdomāta, kā ekoloģiski tīra pārvietošanās un laika pavadīšanas ierīce, ar sešiem motoriem.

Galactic Suite

[20.att. Galactic Suite]
Kosmosa viesnīca, 22 istabas ar milzīgiem logiem, lai atpūtnieki varētu izbaudīt neaizmirstamos skatus.

5. Gada viesnīca 2007
Žurnāls Travel+Leisure publicēja 100 labāko viesnīcu reitingu. Pirmo vietu ieņēma Oberoi Udaivilas, Indija. Pagājušajā gadā šī viesnīca bija trešā.
Reitings tiek sastādīts uz žurnāla lasītāju atsauksmju pamata. Gala atzīmes izkārtojās ļoti cieši. Starp pirmā desmitnieka viesnīcām atšķirība tikai par 2%, visa simta – mazāk par 7%. Tātad, visās topa viesnīcās ir gandrīz vienāds servisa līmenis.
Pāris vārdi par uzvarētāju – viesnīca atrodas uz ezera Pichola, b…lakus pilsētai Udaipur ziemeļrietumu Indijā. Labākais numurs, Kohinoor Suite, platībā ap 270 kvadrātmetriem, tajā ir atvērts pagalmiņš ar strūklaku, individuāls baseins, atpūtas istaba ar īstu ugunskura vietu, atsevišķa sauna. Cena – $3500. Parastās istabas – $700.

[21.att. Oberoi Udaivilas]6. Nākotnes viesnīcas
Cilvēku fantāzijai un tās realizējumiem nav robežu. Arvien vairāk slaveni arhitekti sāk jau laikus domāt par saviem nākotnes darbiem.
Viesnīca “Poseidona noslēpumainā sala”, kuras platība būs 99 000 m2, tiks uzbūvēta pie Fidžī salas 12m dziļumā jau nākamgad. “Poseidons” būs pirmā zemūdens viesnīca pasaulē. Iedomājieties – jūsu numura logi būs ar skatu uz pasakainu jūras lagūnu, kas ir pilna ar zemūdens iemītniekiem un augiem. Pirmo tūkstoš klientu vārdus viesnīcas īpašnieki sola iegravēt vienā no diviem pieminekļiem, kas tiks izvietoti uz pašas salas un lagūnas dibenā. Viesnīca piedāvās saviem klientiem tādas atrakcijas, kā izbraukšana ar zemūdens kuģi, ekskursijas rifos, skubadaivings, zemūdens alu apsekošana un daudz, daudz citu atrakciju. Ir zināms, ka nedēļas atvaļinājums šajā viesnīcā varētu izmaksāt vienam cilvēkam aptuveni 15 000 dilāru.
Ne tik tālā nākotnē parādīsies vēl viena viesnīca zem ūdens, kas tiks celta jau Dubajā. Zemūdens kūrorta “Hydropolis” spēs parādīt visu zemūdens pasaules krāšņumu. Viesnīcas milzīgajā teritorijā (1.1 milj. m2) būs tirdzniecības centrs, deju zāle, restorāni, kinoteātris, bet paši klienti dzīvos nevis numuros, bet gan villās. Starp citu, klientu apkalpošana tādās viesnīcās, kas atrodas zem ūdens prasa papildus drošību, tāpēc šī viesnīca tiks aprīkota ar pretraķešu aizsardzības sistēmu. Šajā viesnīcā būs arī virsūdens daļa, kura ir domāta pasākumiem zem klajas debess. Ir zināms, ka šīs viesnīcas celtniecībā jau ir iesaistītas 150 kompānijas.
Kādu laiku atpakaļ kompānija “Sybarite” piedāvāja savu unikālās viesnīcas “The Apeiron Island Hotel” projektu. Tuvā nākotnē viesnīca “Apeiron”, kuras kategorija būs 7 zvaigznes, parādīsies uz kādas elitārās kūrorta salas. Investori plāno ieguldīt aptuveni 500 milj. dolāru šajā projektā. Skicēs viesnīcas ēka izskatās kā milzīga strūklaka, kas aug no zemes. Šīs neparastās būves platība ir 200 000 m2, augstums – 185 m, numuru skaits – 350. Šī futūristiskā viesnīca piedāvās savu lagūnu, pludmales, restorānus, kinoteātrus, tirdzniecības centrus, spa, konferenču zāles un pat mākslas galeriju. Apciemot šādu viesnīcu noteikti vajadzēs katram ceļojumu guru.
Par vēl vienas unikālās viesnīcas dizaina projektu, arhitektu grupa ir ieguvusi pirmo balvu starptautiskajā dizaina konkursā pagājušajā gadā. Šī viesnīca atradīsies Ķīnā, Sundzjan pilsētā un tā sauksies “Waterworld”. Nav nemazāko šaubu, ka jebkurš kam būs palaimējies apmesties šajā viesnīcā jutīsies kā pasakā. Viesnīcas teritorijā būs zemūdens sabiedriskās zonas, viesnīcas numuri, kafejnīcas un restorāni, kā arī milzīgs baseins-ezers. Pateicoties viesnīcas atrašanās vietai (tieši kraujas malā), šeit būs pieejami arī ekstremālie sporta veidi, piemēram, alpīnisms.
Citu, ne mazāk unikālu, projektu ir izstrādājis Igors Pasternaks no “Worldwide Aeros Corporation”. Viņa oriģinālā iecere – viesnīca, kas karājas gaisā. Viesnīca “Aerocraft” tiks uzcelta kā 400 tonnu smags dirižablis, uz kura klāja tūristi varēs atrast visdažādākās un visgreznākās dzīvošanas iespējas ar neatkārtojamu sajūtu, ka atrodaties 2.4 km augstumā. Lidojošā viesnīca spēs uzņemt 250 pasažierus, lidojuma maksimālais ātrums sasniegs 280 km/st. Šajā viesnīcā ceļotāji varēs pārvarēt attālumus līdz 9600 km. Viesnīcā būs arī restorāni un kazino. Neskatoties uz to, ka kosmiskais tūrisms atrodas tikai pirmajā attīstības stadijā, ir pilnīgi iespējams, ka pēc pār desmit gadiem, projekti, kas tagad mums liekas pilnīgi neiespējami, varētu tikt realizēti. Un tad tiem cilvēkiem, kuri bezbailīgi sēdīsies nevis lidmašīnā, bet gan kosmiskajā kuģī, tiks piedāvāta iespēja palikt kādā greznā viesnīcā uz Mēness. Piemēram, vācu arhitekts Hanss-Jurgens Rombauts, jau ir radījis viesnīcas maketu. Viesnīcas nosaukums ir “Lunatic Hotel”. Rombauts cer šo viesnīcu uzbūvēt jau līdz 2050. gadam! Tūristi dzīvos pazeminātās gravitācijas apstākļos un staigās speciālos kostīmos, kas līdzināsies kapsulām. Biezais viesnīcas korpuss būs no mēness kli…nts un tas pasargās iemītniekus no nelabvēlīgas Mēness vides.
Arī Barselonas arhitekts Ksavjera Kloromonta sapnis ir izbūvēt pirmo pasaulē kosmisko viesnīcu. Viesnīcā “Galactic Suite” pēc arhitekta ieceres būs 22 istabas-kapsulas, 7 metru garumā un 4 metrus diametrā. Kapsulā nebūs neviena asa stūra un tradicionālo logu. Viesnīcas galvenā īpašība būs milzīgs logs-iluminators, kurš vērsies līdzīgi fotokameras diafragmai un caur kuru varēs vērot kosmosa plašumus.
Un visbeidzot, jauns kompānijas “Bigelow Aerospace” projekts spēs padarīt kosmosu par mūsu otrajām mājām. Īstenojot kosmiskās viesnīcas “CSS Skywalker” projektu, kompānija pagājušā gada jūlijā palaida kosmisko aparātu “Genesis III”, kas ir trīskārši samazināts kosmiskās stacijas makets. Projekta iedvesmotājs Roberts Gibelou cer pabeigt darbu pie “CSS Skywalker “ līdz 2012. gadam. Orbitālā viesnīca būs kapsulas veidā, 30 m diametrā un svērs 100 tonnas. Augšējos stāvos būs atpūtas zona, vidējos – guļamā zona, bet zemākajos – vannas istabas. Kosmiskais kuģis tiks aprīkots ar trīs līmeņu aizsardzības sistēmu.
Kopumā, nākotnē mūs gaida daudz no tām lietām, par kurām esam sapņojuši bērnībā, lasot fantastikas grāmatas. Bet, kamēr vēl ir laiks, izbaudiet ceļojumus, ja Jūs vēl neesat to darījuši.

7. Pētījumu rezultātu analīze

Lai uzzinātu cilvēku viedokli par netradicionālo viesnīcu izvēli, veicu anketēšanu, kurā piedalījās 100 respondenti, no kuriem 40 bija sievietes un 60 vīrieši.
Uz jautājumu „Kuru no dotajām viesnīcām jūs izvēlētos, kāpēc?”(1. diagramma) 20% respondentu izvēlējās klasisku, jeb viesnīcu, kura ir kā īsts muzejs- Gallery.
Lielu pārsvaru ieguva ekstremāla viesnīca jeb Ice Hotel. To apmeklēt vēlas 30% respondentu. Uz jautājumu „kāpēc” atbildes bija ļoti dažādas:
• vēlas apmeklēt ledus bāru,
• grib Ice Hotel piedāvāto klāstu izmēģināt uz savas ādas.
Pavisam lieli ekstremālo izjūtu cienītāji ir izvēlējušies apmeklēt viesnīcu, kurā nakti var „pārlaist” zārkā. 20% no respondentiem to vēlas izmēģināt, kaut zina, ka sākumā baidīšoties un centīsies ātrāk aizmigt.
Lieli dabas mīļi ir izvēlējušies viesnīcu, kura atrodas tuksnesī- Al Maha Despert Resort. Tā kā šī viesnīca piedāvā spa procedūras ar vīraka izmantošanu, tad 20% respondentu jeb 15 sievietes un 5 vīrieši izvēlējās tieši šo viesnīcu.
7% respondentu, kaut zinot, ka gulēšana būs grūta, izvēlējās Mirror Room.
Taču no piedāvātajā viesnīcām arī viesnīca Anatolian House nepalika neizvēlēta. To apmeklēt izvēlējās 3%, jo grib savā dzīvē apskatīt visus Junesko Pasaules Kultūras mantojuma objektus.

1. (diagramma)

Gribējām arī uzzināt, kā mainās izvēle skatoties uz vecuma grupām. Pēc aptaujas apkopošanas, atklājās, ka cilvēki no 10-15 gadiem, visvairāk izvēles viesnīcas, kurās ir baseini vai arī ļoti ekstremālas viesnīcas. Grupā 16-30 gadiem, visvairāk izvēlējās Ice Hotel vai viesnīcu, kura ir gandrīz kā muzejs- Gallery. Arī 31- un vairāk, daudz neatšķiras no iepriekšējās un ir vairāk dabas un mākslas piekritēji. Mūsu aizdomas par to, ka jaunieši izvēlas ekstremālās viesnīcas, bet pieaugušie mākslas- apstiprinājās.
Apkopojot visus rezultātus, var secināt, ka no aptaujātajiem respondentiem, respektīvi, 50% izvēlas Ekstremālās viesnīcas. Otrā lielākā grupa ar nelielu pārsvaru 27% ir Mākslas viesnīcu izvēle. Taču vismazāk izvēlējās Dabas viesnīcas 23%.

2.( diagramma)…Secinājumi
1. Šādas tūrisma viesnīcas vel nav tik populāras pasaulē.
2. Pēc apkopoto anketu rezultātiem var secināt, ka pieaugušie cilvēki labprāt izvēlas mākslas viesnīcas, taču jauniešus vairāk piesaista ekstremālās viesnīcas.
3. Vairums tūristu labprāt parastās viesnīcas nomainītu pret tūrisma viesnīcām.
4. Viesnīcas tiek klasificētas un iedalītas vel sīkākos iedalījumos: komercviesnīcas jeb biznesa klases viesnīcas, ekonomiskās klases jeb tūristu klases viesnīcas, lidostu viesnīcas, apartamenta jeb dzīvokļu viesnīcas, kūrortviesnīcas, konferenču centri, kazino viesnīcas, brokastu viesnīcas un kempingi.
5. Cilvēku fantāzijai un tās realizējumiem nav robežu, arhitekti jau kaļ plānus jaunu, ļoti neparastu viesnīcu veidošanai.
6. Katrai viesnīcai ir savs īpašnieks, bet lai tā nebūtu tiek veidotas viesnīcu ķēdes jeb tīkli, kurās viesnīcu īpašniekiem pieder vairākas viesnīcas vairākās valstīs, gūstot lielu peļņu.
7. Jo vairāk zvaigznes ir piešķirtas viesnīcai, jo tā ir kvalitatīvāka. Viesnīcas tiek vērtētas no 1-5 zvaigznēm. Taču pastāv arī kroņu sistēma, kurā, lai varētu pielīdzināt zvaigznēm, no kroņa skaita ir jāatņem 1, un iegūst zvaigžņu klasifikāciju.
8. Apvienoto Arābu Emirātiem nepietrūkst izdomas, viņi ir radījuši pavisam ko neticamu- 7* viesnīcu, kura ir uzcelta buras formā- Burj Ala Alab.
9. Mazās viesnīcas iedala vel sīkāk- moteļi, hoteļi un hosteļi. Hostelis ir lēta viesu māja, kura galvenokārt ir domāta studentiem. Motelis ir tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kas galvenokārt apkalpo autotūristus un mototūristus, kā arī autobraucējus, un kurai ir autostāvvieta un transporta tehniskās apkopes iespējas.
10. Mana izvirzītā hipotēze „Arvien vairāk viesnīcas tiek veidotas kā tūrisma objekts” ir apstiprinājusies pēc cilvēku atbildēm.Anotācija.
Zinātniski pētnieciskajā darbā „Viesnīcas kā tūrisma objekts’’ ir vākta, pētīta un apkopota informācija par tūrisma viesnīcām.
Temats ir aktuāls, ņemot vērā faktu, ka cilvēki mēdz izvēlēties ne tikai parastas viesnīcas, bet arī ļoti dīvainas un savdabīgas. Pievēršot uzmanību tūrisma attīstībai , var pamanīt, ka aizvien vairāk viesnīcas kļūst kā tūrisma objekts. Neskatoties uz dažādajām cenām, cilvēki tomēr izmanto iespēju apskatīt un izmantot šīs viesnīcas.
Temats ir aktuāls, darba mērķis ir teorijas un anketēšanas izpēte par tūrismu un viesnīcām, lasītāju iepazīstināšana ar neparastajām viesnīcām, tūrisma attīstību, viesnīcu ķēdēm, viesnīcu klasifikāciju un pakalpojuma līmeņiem. Darbā tiek sniegta noderīga informācija par viesnīcu veidiem, kas palīdz labāk iepazīt mūsdienu veidotās viesnīcas, to atrašanās vietas un piedāvātās iespējas. Kā arī sniegta izsmeļoša informācija par tūrisma attīstību un to rašanos. Darbā izvirzītā hipotēze ir pierādīta, ka aizvien vairāk viesnīcas kļūst kā tūrisma objekts.
Darba mērķis tika sasniegts, īstenojot uzdevumus:
 Iegūt un izpētīt informāciju.
 Anketēt cilvēkus
Mūsu ieteikums: Iepazīstiet tūrismu visā pasaulē un izbaudiet tā piedāvātās iespējas.

Анотация.

Науцно иследователскои работе ‘’Гостиница как обект туризма. ” собрана, изучена информация о туристических гостиницах.
Тема актуална,люди вибирают не толко простие гостиници, но и своеобразние страние. Привлекая внимание развитию туризма можно почувствоватъ что гостиници становятся как обект туризма. Несмотря на разние цены люди ползуются возможностъю осмотретъ и използоватъ ети гостиници.
Тема оченъ актуалъная, целъ работы изучения теории туризма и гостиниц знакомит читатъелеи с необичними гостиницами, развитием туризма цепю гостиниц, класификацию и уровенъ обслуживание гостиниц. Данои работе даются полъезная информация о видах гостиниц, это помогает лутще позноватъ современие види гостиниц, место их нахождении, и придлагаемие види услуг. Как и предложена информация о развитый туризма и о появление его гостиницй становится как обекты туризмаю
Целъ работы данб изучить задание :

• Забладаеть и изучить информацию
• Анкетировать людей

Наше предложенйе : знакомтесь туризмом во вс.м мире и используете предложение возможности.Uzziņas avotu saraksts
1. Margarita Platace, Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi, „Biznesa augstskola Trība” SIA, Rīgā, 2000. 6.-22.lpp
2. Mārtiņš Ruciņš, Kas ir kas jeb viss par tūrismu un apdrošināšanu, Zvaigzne ABC 1998
3. Tūrisms, Nr.3, rudens 2007
4. Tūrisms, Nr.2 vasara 2007
5. Avīze Diena, ceturtdiena, 5.decembris, 2002
6. www.intelligent.lv
7. www.google.com

8. www.karostascietums.lv
9. www.tribine.lv
10. www.travelnews.lv