Mēness aptumsums.

Mēness aptumsums

Mēness aptumsums ir samērā reta,neparasta parādība,kas visos laikos piesaistījusi pastiprinātu uzmanību.Mēness aptumsums notiek tikai tad, kad visi trīs debess ķermeņi-Zeme,Mēness,Saule atrodas tieši vai gandrīz uz vienas līnijas.Saules aptumsums notiek tad,kad Mēness atrodas starp Zemi un Sauli un aizsedz Saules disku,tas nozīmē, ka Saules aptumsums iespējams tikai jaunmēness fāzēs.Aptumsumi nenotiek katrā jaunā Mēnesī,jo Mēness orbīta attiecībā pret Zemi ir slīpa. Saules aptumsums var būt pilns,gredzenveida vai daļējs.Pilnais Saules aptumsums vienlaikus redzams tur,kur Mēness ēna skar Zemes virsmu,izveidojot lielu,ovālu plankumu. Zemei griežoties,Mēness ēnas plankums pārvietojas pa Zemes virsmu,izveidojot garu joslu.Ārpus pilnā aptumsuma joslas tur,kur uz Zemi krīt Mēness pusēna,novērojams tikai daļējs Saules aptumsums. Daļējā aptumsuma josla ir ir platāka par pilno joslu, bet tomēr Saules aptumsums novērojams tikai noteiktā Zemes apgabalā. Moteiktā pilnā Saules aptumsuma gaita ir šada:Mēness,kas nav saskatāms lēni virzās virsū Saulei no labās uz kreiso pusi,kamēr pieskaras Saules diskam,sākas daļējais aptumsums. Tad uz spožā Saules diska parādās tumšs rombs,tas aug aizvien lielāks,tomēr Saules gaismas pavājināšanās kļūst jūtama tika tad,kad Saule izskatās kā šaurs sirpis,tad seko pilnais Saules aptumsums,kura laikā kļūst tumšs un ir redzamas spožākās zvaigznes un palnētas.Pamale kļūst sārta,bet ārpus Mēness ēnas joprojām spīd Saule.Saule nepazūd pilnībā.Apkārt melnajam Mēness diskam redzams rožains aplis,kas ir Saules atmosfēra.Pilnā Saules aptumsuma vidējais ilgums ir no 2-3 minūtes.Pilnajai fāzei beidzoties,sāk iemirdzēties pirmie Saules stari un atkal kļūst gaišs.Mēness tad pakāpeniski noiet no Saules diska,līdz beidzot pazūd arī pēdējais rombs,tad aptumsums ir beidzies.Ja Mēness atrodas apogeja tuvumā,tad tā leņķiskais diametrs ir nepietiekams, lai pilnībā sosegtu Saules disku,tāpēc ir novērojams gredzenveida Saules aptumsums. Šī aptumsuma gaita ir tāda pati kā pilnam Saules aptumsumam, vienīgi maksimālās fāzes laikā Saule redzama kā spožs gredzens.Reizēm mēdz gadīties,ka Mēness ēna atrodas Zemes tuvumā, bet tomēr neskar tās virsmu, tad uz Zemes vērojams daļējs Saules aptumsums,kam pilnās fāzes nav. Mēness aptumsums notiek tad,kad Zeme atrodas starp Sauli,Mēnesi un Mēness ieiet Zemes ēnā.Mēness aptumsums ir iespējams pilnmēness fāzē,taču aptumsums nenotiek katrā pilnā Mēnesī, izšķir pusēnas,daļēju un pilnu Mēness aptumsumu atkarībā no tā,kurai Zemes ēnas daļai Mēness iet cauri.Ja Mēness ieiet tikai Zemes pusēnā,tas notiek tikai pusēnas Mēness aptumsums,kura laikā Mēness spožums gandrīz nemaz nesamazinās.Ja Mēness daļēji ieiet Zemes ēnā,tad redzams daļējs Mēness aptumsums, bet ja Mēness ieiet pilnībā Zemes ēnā,tad novērojams pilns mēness aptumsums.