‘Mērnieku laiki’

Senā pagātnē, kad zeme bija iedalīta pēc saimes lieluma, lielskungs atsauc zemes mērniekus, kas visiem zemniekiem zemes platību iedalītu līdzvērtīgu, bet pirms īsto mērnieku ierašanās uzrodās viltus mērnieki, kas ļauj zemnieku ļaudīm sevi uzpirkt ar kukuļiem gan naudā, gan graudā, lai tie sev varētu iegūt lielāku un auglīgāku zemi nekā kaimiņam.Tā risinās visādas intrigas līdz…. ierodas īstie mērnieki un ļautiņi saprot, ka ir apkrāpti!!!