Napoleons 1

Napoleons I Bonaparts bija Francijas imperators 1804.-1814. un 1815. gadā.
Izvērtējot Napoleona rīcību un ieguvumus no tās var secināt no kurienes franču nācija guvusi tik izteiktu nacionālistisko pašapziņu.
Napoleons I Bonaparts bija impērijas vadītājs ar ambicioziem un tālejošiem plāniem. Viņa izvērstās reformas Francijā lielā mērā saglabājušās līdz pat mūsdienām un tās ir pārņēmušas arī citas valstis. Spējis ātri uzkalpoties līdz ģenerāļa pakāpei- 1796. gadā. Piedalījies Revolucionārajos karos. 1799. gadā gāza Direktoriju un pārņēma varu. Napoleons saglabāja un paplašināja Jakobīņu tiesiskās un pedagoģiskās reformas. Napoleona kodekss joprojām ir Francijas likumu sistēmas pamatā. Tautsaimniecības attīstīšana Francijā ieviešot specializāciju lauksaimniecībā un manufaktūru izveide attīstot rūpniecību, sekmēja vispārējās ekonomiskās situācijas uzlabošanos valstī.
Viņa izcilās vadoņa un stratēģa spēju izveidošanos lielā mērā ietekmējusi vide, kurā viņš audzis- karadarbība dzimtajā salā un vēlme dzīvē sasniegt augstākos mērķus. Viņš ir bijis universāls cilvēks, kuram bija zināšanas daudzās saimniecības jomās. Līdz ar to viņš varēja dot rīkojumus to uzlabošanai. Nav labuma, bez ļaunuma, despotisms pret citām tautām uzlaboja franču tautas dzīvi. Viņš atjaunoja vergturību Āfrikas kolonijās. Iekšpolitikas problēmu risināšana uzlaboja drošību valsts iekšienē. Tas notika pateicoties progresīvu likumu ieviešanai. Tautsaimniecības stāvokļa uzlabošanās rezultātā cēlās iedzīvotāju ienākumu līmenis un uzlabojās tautas vispārējais noskaņojums. Izvērtējot visus plusus un mīnusus var secināt, ka Napoleons I Bonaparts franču tautai ir nesis vairāk labuma, nekā ļaunuma.
Napoleona politikas izvērtējums pierāda, ka katras valsts aparāts var darboties vienīgi tad, kad visos tā posmos ir dzelžaina disciplīna. Pārlieku liela demokrātija neizglītotām tautas masām atnes vien haosu un pilsoņu karus. Napoleons ir piemērs tam, ka jebkuram cilvēkam, lai arī no cik zema sabiedrības slāņa tas būtu nācis ir iespēja ar savu neatlaidību, apņēmību un zināšanām kļūt par to, ko vien vēlas.