sasveicināšanas kultūra

Sasveicinoties, cilvēks parāda savu attieksmi pret sveicināmo. Sasveicināšanās formas ir atkarīgas no kultūras, laika un modes. Sasveicināšanās formas ietver ne tikai verbālos, bet arī neverbālos komponentus. Pie ķermeniskās sasveicināšanās var pieskaitīt rokasspiedienu, skūpstu, noliekšanos, uzsitienu pa plecu aplausus utt. Rietumeiropā, Skandināvijā, Ziemeļamerikā un arī Latvijā visizplatītākais neverbālās saskarsmes elements ir sarokošanās. Rokas pasniegšanas veids un kārtība ir daudzveidīga atkarībā no kultūras atšķirībām. Taču attīstoties lietišķajai saskarsmei starptautiskā līmenī, ir izveidojušās arī kopīgas iezīmes.
Austrumu kultūrā (Japāna,) sasveicinās pieliecoties. Pieliekšanās nav tikai sasveicināšanas vieds, bet arī cieņas izrādīšana. Pastāv dažādi pieliekšanās viedi, kuri apzīmē dažādas darbības, piemēram, atvainošanos, pateicību, dažādas emocijas. Pamat pieliekšanās tiek veikta ar rokām gar sāniem, taisnu muguru un acu skatu uz leju. Jo dziļāks pieliecas, jo stiprākas emocijas, ko izrāda. Ķīnā tradicionāls sasveicināšanās veids ir ‘’ Kòu tóu’’, tā ir liela cieņas izrādīšana, nometoties uz ceļiem un liecoties tik zemu, kamēr galva saskaras ar rokām, kas novietotas uz zemes.
Tradicionāls sasveicināšanās veids Lielbritānijā ir salutēšana. Salutēšanai ir ļoti daudz un dažādas formas. Viens no populāriem veidiem ir ‘’Hitlera salutēšana’’, kas radies 2.Pasaules kara laikā, un aizstāja rokasspiedienu nacionālsociālisma laikā Vācijā, bet akram beidzoties tika atjaunināts rokasspiediens, kas arī šobrīd ir galvenais sasveicināšanās veids Vācijā.
Francijā tradicionālākais sasveicināšanas veids ir vaigu skūpstīšana. Skūpstīšana ir arī populārs saveicināšanās veids Meksikā, kungiem dāmām noskūpstot roku. Tas sāk kļūt arī populārs Lielbritānijā, jo tur ir daudz imigrantu.
Vispopulārākais sasveicināšanās veids ir rokasspiediens, kas tiek piekopts gandrīz visā pasaulē. Bet laika gaitā visas sasveicināšanas formas sāk piekopt vairākas valstis.