nauda

Saturs

1. Saturs .............................. 1.

2. Ievads .............................. 2.

3. Banknošu pret viltošanas elementi .................. 3.-5.

4. Naudas vēsturiskā attīstība ........................ 6.

5. Modernā nauda .............................. 7.

6. Secinājumi .............................. 8.

7. Izmantotā literatūra ........................... 8.

Ievads

Nauda, kā to mēdz definēt tautsaimnieki, ir gan maiņas līdzeklis, gan saņemamu pret vērtību uzkrājums. No uzņēmēju viedokļa ir svarīgi analizēt ienākumu un izdevumu plūsmu. No dažiem avotiem nauda nāk vieglāk, no dažiem – grūtāk, bet tā vienmēr viegli aizplūst projām. Vēl zināms, ka uzņēmējs parasti vēlas nemainīgu un stabilu naudas vērtību, izņemot tos gadījumus, kad viņš vēlas, lai tās vērtība celtos. Amerikāņi šobrīd uzskata, ka ir ti

i
iesīgi no saviem ieguldījumiem saņemt peļņu vismaz 10% apmērā, bet, protams, to nesaņem. Faktiski nav iespējams pilnīgi izvairīties no naudas vērtības svārstībām, un ar to rēķinās katrs uzņēmējs.

Saskaņā ar likumu “Par Latvijas Banku”, tai ir monopoltiesības izlaist nacionālo naudu – banknotes un monētas – kā vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli valstī.

Latvijas Republikas nacionālās naudas vienība ir lats, kurā ir 100 santīmu. Lats ir vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis Latvijā. Naudas zīmju aprakstu, numurēšanu, reģistrāciju un monetāro segumu nosaka Latvijas Bankas padome.

Pakāpeniska latu banknošu un mo
o
onētu atgriešanās apritē noritēja kopš 1993. gada, kad 5. martā tika laista apgrozībā pirmā atjaunotā lata naudas zīme – Latvijas Bankas 5 latu banknote. Naudas reforma valstī tika pilnīgi pabeigta 1998. gada 20. jūlijā, kad apgrozībā laida 500 latu banknoti. Līdz ar to pašlaik apgrozībā ir papīra na
a
audas zīmes ar nominālvērtību 5, 10, 20, 50, 100 un 500 latu un monētas ar nominālvērtību 1, 2, 5, 10, 20 un 50 santīmu un 1, 2 un 100 latu.

Latvijas Bankas padome arī nosaka kārtību, kādā naudas zīmes izņemamas no apgrozības un bojātās naudas zīmes aizstājamas ar derīgām.

Latvijas Bankai ir tiesības laist apgrozībā jubilejas un piemiņas monētas – arī tādas, kuru izgatavošanā lietoti dārgmetāli.

Latvijas Banka izplata banknotes un monētas ar savu filiāļu un ar kredītiestāžu starpniecību. Centrālā banka pastāvīgi seko naudas apgrozībai, kas ir viens no svarīgākajiem valsts ekonomiskajiem rādītājiem. Šos datus pastāvīgi apkopo un publicē.

Banknošu pret viltošanas elementi

1. Metalizēta josla ar uzrakstiem “Latvijas Banka” (1996. 2001. un 2006. gada 5 latu, 2000. gada 10 latu un 2004. gada 20 latu banknotei platāka metalizēta josla ar attiecīgiem uzrakstiem 5 Ls, Ls 5, Ls 10 vai Ls 20 un hologrammām) – iestrādāta naudas zīmes aizmugurē un nepārtraukta caurauž to no vi

i
ienas malas līdz otrai, bet tikai daļēji saredzama papīra virspusē. Pilnībā tā saredzama pret gaismu.

2. Ūdenszīme – latviešu tautumeitas profils – atrodas naudas zīmes baltajā malā un saredzama pret gaismu.

3. Reljefa vertikāla josla – 2000. gada 10 latu banknotei ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu “10”, 2001. un 2006. gada 5 latu banknotei ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu “5” un 2004. gada 20 latu banknotei ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu “20”, kas atrodas naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī. Katra nomināla “5”, “10” un “20” tonalitāte atšķirīgi mainās atkarībā no apskates leņķa.

4. Caurskata zīme – stilizēta ozola lapa &#
#
#8211; atrodas naudas zīmes priekšpuses un aizmugures centrālajā daļā. Pret gaismu redzams, ka abas puses sakrīt, veidojot precīzu ozola lapas attēlu.

5. Slēptais attēls – atrodas naudas zīmes priekšpuses labajā malā uz ornamentālās joslas. Slīpā leņķī pret gaismu salasāms naudas zīmes nomināls cipariem.

6. Bezkrāsainas šķiedriņas, kas iestrādātas naudas zīmes papīrā, – redzamas trijās dažādās krāsās ultravioleto staru apgaismojumā.

7. Mikroburtu raksts – tajā izpildīts nominālvērtības uzraksts cipariem naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī.

8. Tēraudspiedes tehnikā naudas zīmes priekšpusē izpildītie elementi:

– ornamentālā josla labajā pusē,

– sižetiskais attēls centrālajā daļā,

– nominālvērtības uzraksts vārdiem un cipariem kreisajā pusē,

– zīme neredzīgajiem.

9. Ultravioleto staru apgaismojumā luminiscējošā krāsa – ar to iespiesta naudas zīmes sērija un numurs.

10. Pret pavairošanas līnijas – iespiestas naudas zīmes priekšpuses un aizmugures augšējās un apakšējās daļas fonā.

11. Speciālā krāsa – ar to iespiests nominālvērtības uzraksts vārdiem 500 latu naudas zīmes priekšpuses kreisajā stūrī, nomināls “20” 2004. gada 20 latu naudas zīmes un nomināls “5” 2006. gada 5 latu naudas zīmes priekšpuses kreisajā stūrī. Speciālā krāsa atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu.

12. Iedobta zīme – 2004. gada 20 latu naudas zīmes un 2006. gada 5 latu naudas zīmes priekšpusē virs caurskata zīmes (ozola lapas) iespiesti divi nomināli “20”.

Naudas vēsturiskā attīstība:

Modernā nauda

Starptautiskās kredītkartes izsniegšana apliecina, ka klients ir stabils un uzticams partneris.

Šīs kartes privātpersonām dod iespēju veikt norēķinus dažādās tirdzniecības vietās, internetā, viesnīcās, auto īres kompānijās un saņemt skaidru naudu bankas automātos un jebkurā bankā visā pasaulē.

Lietojot kredītkarti, bankas klientam ir pieejami papildus līdzekļi, kas ļauj brīvāk plānot savus ienākumus un tēriņus.

Zelta kredītkarte ir Hansabankas jaunākais karšu produkts. Modernā, dinamiskā un finansiāli izdevīgā Zelta kredītkarte ir starptautiska Visa Gold viedkarte, ar kuru iespējams norēķināties vai izņemt skaidru naudu visā pasaulē.

Savukārt MasterCard ir prestiža norēķinu kredītkarte privātpersonām, kas apliecina ilgstošu un uzticamu sadarbību ar banku. Arī šīs kartes īpašniekam ir pieejams bezprocentu kredīts uz 45 dienām. Banka visus MasterCard karšu lietotājus apdrošina ārzemju ceļojumiem un klients, saņemot karti, saņem arī ceļojumu apdrošināšanas polisi.

Starptautiskā norēķinu karte Ego pilnā mērā atbilst mūsdienās iecienītajai devīzei „Trīs vienā!”, jo apvieno sevī gan ātru kredītu, gan norēķinu karti – drošu maksāšanas līdzekli, gan izdevīgas atlaides.

Secinājumi

Manuprāt, nauda ir ļoti vērtīga un vajadzīga lieta. Bez tās mēs nevarētu iesākt neko. Nauda ir vajadzīga lai paēstu un nopirktu visu kas ir dzīvē nepieciešams. Protams, arī jāapmaksā visi reiķini. Naudu ir ļoti grūti noviltot. Naudai ir ļoti daudz dažādu uzdevumu. Naudas ražošanas vēsture ir interesanta. Manuprāt ar moderno naudu ir vis ērtāk noreikināties, jo nav jāķēpājas ar sīknaudu.

Izmantotā literatūra

www.google.lv