Netradicionālā mūzika gadsimtu mijā

Saturs 2
Ievads 4
1. Mūzika, tās loma cilvēku dzīvē 4
1. Mūzika, tās loma cilvēku dzīvē 5
2. Metāls 6
2.1. Traditional metal 6
2.2. Thrash metal 6
2.3. Power metal 7
2.4. Metālistu subkultūras 8
3. Popmūzika 9
3.1. Popmūzika pasaulē 9
3.2. Popmūzika Latvijā 9
4. Roks 11
5. Pankroks 12
5.1. Klasiskais pankroks 12
5.1.1. Pankroka mūzika 12
5.1.2. Panku subkultūra 12
5.2. Emo 13
5.2.1. Emo Punk mūzika 13
5.2.2. Emo subkultūra 13
6. Reps 15
6.1. Reps mūzikā 15
6.2. Hiphopa kultūra 15
7. Drum And Bass 17
Pētījuma rezultātu analīze 18
1. Vispārīgs apkopojums 18
2. Klasiskā mūzika 20
3. Metāls 21
4. Popmūzika 22
5. Roks 23
6. Pankroks 24
7. Reps 25
8. Drum and Bass 25
Secinājumi 27
Izmantotie informācijas avoti 28