Nodoklis

Nodoklis-ir ar likumu noteikts obligāts maksājums valsts budžetā vai pašvaldību budžetā(pamatbudžetā vai speciālos budžetos)
Valsts nodokļu veidi-Latvijas republikā ir šādi nodokļu veidi un tiem atbilstoši likumi par nodokļu uzlikšanu.
1.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
2.Uzņēmuma ienākuma nodoklis.
3.Nekustamā īpašuma nodoklis.
4.Pievienotās vērtības nodoklis.
5.Akcīzes nodoklis.
6.Muitas nodoklis.
7.Dabas resursu izmantošanas nodoklis.
8.Izložu un azartspēļu nodoklis.
9.Valsts sociālais apdrošināšanas obligātās iemaksas jeb sociālais nodoklis.
10.Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis.
Valsts nodeva-ir obligāts maksājums valsts budžetā vai pašvaldības budžetā kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts institūcijas devušas komercdarbībai, vai par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī likumos paredzētajiem speciālajiem mērķiem (ceļu, ostu, sakaru sistēmu uzturēšanai un attīstībai, iedzīvotāju un dabas ekoloģiskai aizsargāšanai, teritorijas labiekārtošanai u. c.)
Latvijā nodokļu un nodevu sistēmu veido:
1) valsts nodokļi, ar kuriem apliekamos objektus un likmi nosaka Saeima
2) valsts nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām”
3) pašvaldību nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu.

nodokļu maksātāji var būt rezidenti-LV fiziskās pers-iedzīvotāji-un juridiskās pers-uzņēmumi.nerezidenti-ārzemnieki,ārzemju uzņēmumi.
Nodokļu maksātāju pienākums ir:
♥ aprēķināt maksājamo nodokļu summas (jā, tas būs jādara tev pašam, jo valsts uzskata, ka tu esi pietiekami saprātīgs.Tavā vietā to var izdarīt arī firma, protams, tad tev par to būs jāmaksā)
♥ noteiktā termiņā un pilnā apmērā samaksāt nodokļus un nodevas.
♥ deklarēt taksācijas perioda (visbiežāk-gada) ienākumus un citus ar nodokli apliekamus objektus ( visbiežāk-īpašumu)
♥ uzglabāt nodokļus aprēķinu un izdevumus apliecinošus dokumentus 5 gadus.
♥ uzrādīt nodokļu administrēšanas ( iekasēšanas) darbiniekiem pieprasītos dokumentus.
♥ atļaut nodokļu administrācijas darbiniekiem apskatīt komercdarbībā izmantojamās telpas.
Fiziskajām personām vēl papildu pienākumi ir:
♥ izņemt algas nodokļa grāmatiņu.
♥ iesniegt pamatdarba vietā algas nodokļa grāmatiņu
♥ reģistrēt pašvaldībā individuālajā darba veidu un paziņot Valsts ieņēmumu dienestā par ienākumu gūšanu sākumu.
Nodokļu maksātāju tiesības ir:
♥ izmantot likumā noteiktos atvieglojumus un nodokļu atlaides.
♥ saņemt pārmaksāto nodokļu summu.
♥ saņemt no ienākumu gūšanas vietas rakstveida izziņu par to kādus nodokļus darba devējs ir samaksājis.
♥ 3gadu laikā pārsūdzēt nodokļu administrācijas lēmumus.

progresīvā-lielāki ienākumi,lielāka nodokļu likme

proporcionālā-nodokļa likme nemainās no ienākumu lieluma

regresīvā-lielāki ienākumi,mazāka nodokļa likme

tiešie nodokļi-ar tiem apliek fizisku personu un uzņēmuma gūtos ienākumus un īpašumu.
netiešie nodokļi-ar tiem apliek preces un pakalpojumus(PVN,akcīzes un muitas nodoklis)
sociālais nodoklis-apliek visus ienākumus,kurus gūst no darba devēja(arī prēmijas,piemaksas)33,09%nodokļa maksātāji ir ir darba ņēmēji-maksā 9% no gūtā ienākuma-un darba devēji-24,09%