ornitologs

Ornitologs.

Zinātnieks, kurš pēta putnus.
Labu pazīstams latviešu ornitologs, kurš prata atdarināt daudzu putnu dziesmas, bija Kārlis Grigulis ( 1884 – 1972 ). Savukārt ornitologi Viesturs Klimpiņš, Māris Strazds u.c. ir sarakstījuši interesantas grāmatas par putniem.
Latvijas Ornitologu biedrība (LOB) nodarbojas ar putnu izpēti un aizsardzību Latvijā. Katru gadu pie mums kāds putns tiek pasludināts par gada putnu. Par 2007. gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība izvēlējusies melno dzilnu. Tas ir lielākais Latvijas un arī Eiropas dzenis – vārnas lieluma melns putns ar sarkanu galvas virsu. Lai gan šobrīd melnā dzilna Latvijā ir samērā bieži sastopama – pie mums ligzdo 6-8 tūkstoši pāru, saistībā ar intensīvo mežizstrādi ornitologi prognozē šo putnu skaita sarukšanu.
Ornitologi nodarbojas arī ar putnu apgredzenošanu. Gredzenojot putnus, zinātnieki iegūst informāciju par dažādiem putnu ekoloģijas un uzvedības jautājumiem, kas nepieciešama risinot putnu aizsardzības problēmas. Gredzenojot putnus Latvijā jau 80 gadus, mēs esam ieguvuši ziņas par galvenajiem putnu migrācijas ceļiem un to ziemošanas vietām. Šobrīd gredzenošanas metode galvenokārt tiek pielietota, lai noskaidrotu, – kādas izmaiņas notiek dažādās putnu populācijās, kāds ir jauno putnu izdzīvotības līmenis, dzīves ilgums, kā arī kāds ir jauno un veco putnu sastāvs populācijā. Zinot izmaiņas, kas brīdina par iespējamo sugas skaita kritumu, un zinot cēloņus, ir iespējams veikt efektīvus sugas aizsardzības pasākumus.
Latvijas Ornitologu biedrība ir izveidojusi programmu jauniešiem, kas dod iespēju iepazīt un nedaudz apgūt šo profesiju. Jauno ornitologu pulciņš apvieno 8–14 gadus vecus rīdziniekus, kam interesē putni. Pulciņa nodarbībās un ekskursijās jaunieši uzzina par putnu daudzveidību pasaulē, Latvijas putniem un to noteikšanu, aizsardzību un retajiem putniem Latvijā, migrācijām un gredzenošanu, putnu barošanu ziemā, putnu būrīšiem un izpētes metodēm.