Paladzinjsh kultuuras veesturee par klasicismu

Klasicisms – tas nozīmē nevainojamu formu, kuras ideāls atvasināts no antīkajiem
Grieķu & romiešu paraugiem, tas atīstās visās māxlas nozarēs. Zīmējums dominē pār
Krāsu, no rafaēla aizgūst līniju tīrību, piešķir figūrām tēlniecisku apjomu. Ideālam
Modelim = plata, augsta piere & taisns deguns. Gleznās gaisma krīt no kreisā augšējā
Stūra, spilgtais kolorīts pievērš uzmanību. Klasicisms bija no 17 – 19 gs tam raxturīga
Idealizācija, racionālisms, lakonisms. 18-19 gs tas kļuva par vadošo stilu, arhitektūrā
Celtņu & ansambļu plāni bijua ģeometriski vienkārši. Atīstijās ainavas & portreti, glezn.
Raxturīgi labi izstrādāti zīmējumi. Mūzika-tā cieši saistīta ar franču opere, kuras
Ievērojams pārstāvis bija gluks, lielāko atzinību guva haidns, mocarts & bēthovens.
Literatūra-raxturīga racionāla skaidrība, iekšēja harmonija, atšķīrās no baroka
literatūras, lielāko uzplaukumu piedzīvoja francijā. Pārsvarā tika radīti sacerējumi par
sabiedrībai būtiskiem tematiem. Literatūras žanri-epopeja & traģēdija. Traģēdija bija
par personības & sabiedrības interešu sadursmi, kur vienmēr uzvarēja jūtas. Klasicisms
pielūdza antīko māxlu & no tās aizguva tēlus. Pjērs korneijs viš bija 1 no klasicisma
traģēdijas aizsācējiem franču literatūrā, pieņēma klasicisma normas, bet dažreiz tās
pārkāpa, ticamība bija viņa daiļrades pamatprincips, viņa tēli = spēcīgas personības.
Viņu padarīja slavenu darbs „Sirds”. Žans Rasins – 2. Lielākais klasicisma pārstāvis FR,
Mīlēja dzeju & bija melanholiķis. Daudz mācijās no Sofokla & Eiklīda, 1. Panākumus
guva Ar traģēdiju „andromaha”. Tēlus vadīja liktenīgas kaislības & zemiskums kas bieži
noveda līdz noziegumam. Klasicisma māxla tai raxturīgs prāta kults, 1 no lielākajiem
pārstāvjiem – franču gleznotājs – nikolā pusēns viņa 1. Darbos jūtama baroka ietekme,
pēc tam sāka ievērot klasicisma principus & gleznoja reliģiskas & vēsturiskas kompozīcijas
portretus & ainavas. Viņa ideāls bija ar dabu vienots, laimīgs cilvēks. „arkādijas gani” tur
ļaudis senās drānās pēta atrastu kapu pieminekli & cenšas salasīt kas uz tā raxtīc. Žaks
luijs davids sarežģīta personība kuras lielākā balva – tautas dots apzīmējums. Revolūcijas
gleznotājs, viņa māxlā liela nozīme antīkiem ideāliem, viņu aizrāva korneija traģēdija
„Horāciji”, to gleznojot viš devās uz romu, pēc 11 mēn. Glezna „horācija zvērests” bija
Gatava & guva lielus panākumus. Kad sākās buržuāziskā revolūcija viš kļuva par jakobīņu
Kluba biedru, cīnijās par māxlas vērtībām, panākot ka luvras muzejs = visiem pieejams.
Viš gleznoja priekškaru operas teātrim, veidoja formastērpu skices, gleznoja darbus
Revolūcijas upuru piemiņai, slavenākais-„marata nāve”. „žuljetas rekanjē portrets”,
Attēlota napoleona laika sabiedrība antīkos tērpos uz dīvāna. Kultūra 18. Gs šo gs EU
dēvē par apgaismības gs, apgaismība ticēja cilvēka prātam & novērtēja arī kritiskumu &
atbrīvošanu no autoritātēm, ievērojamākais šo ideju pārstāvis bija angļu filozofs Džons
loks voltērs viņa pamatideja = ka visiem secinājumiem jābalstās uz novērojumiem, viš
apšaubīja politiskās varas mantošanas tiesības, viņš uzskatīja ka pret katoļiem &
atejistiem nevajag būt iecietīgiem. Britu salās vajāja īrijas katoļus bet francijā hugenotus.
No 1751-1772 francijā publicēja enciklopēdiju 28 sējumos, tur tika apkopotas visas
Laikmeta zināšanas, galvenie autori bija apgaismības piekritēji. J. Sebastians bahs-vācu
Komponists-ērģelnieks, darbiem raxturīgas barokālas iezīmes oratorijas:”jāņa posija”,
Mesas;”augstā mesa”. G. F. Hendelis vācu komponists-ērģelnieks, vijolnieks. Viš vadījis
Pašdibinātu operas trupa, 46 operas:”rinaldo”, „jūlijs cēzars ēģiptē”, 30 oratorijas,
Nodibināta hendeļa biedrība. Antonio vivaldi itāļu komponists-vijolnieks, koncertu
Cikls „gadalaiki”, operas, kantātes, simfonijas, 460 instrumentālo koncertu, 381 solo
Koncerts, 38 dubultkoncerti, garīgā mūzika.