Paražtiesību institūti pēc folkloras materiāliem

Paražu tiesības līdz mūsdienām ir piedzīvojušas dažādas pārmaiņas, taču ikviens no mums zina un jūt to cik interesantas un nozīmīgas ir šīs tiesības ikkatrā mūsu dzīves situācijā. Nereti mēs mēdzam izmantot gan parunas, gan sakāmvārdus, protams, mūsdienās šiem terminiem un vārdu izpratnei ir tieša un viennozīmīga izpratne, taču diemžēl reizēm mēs pat neapzināmies no kurienes un kādēļ mēs izmantojam tieši šos un ne citus solījumus, zvērestus un apliecinājumus. Tādēļ ir nepieciešams zināt gan vēsturi gan mūsu senču rūgto pieredzi attiecībā uz paražu tiesībām.