Pasaule nav ļaunums, bet tā vienkārši ir atšķirīga no Dieva.

Pasaulē dzīvo ļoti daudz cilvēku un katrs cilvēks ir atšķirīgs.Kādu cilvēku var uzskatīt pilnīgi par „labestības iemiesojumu”,turpretī kādu par ļaunu un naidīgu būtni.Pastāv teorija,ka pasauli ir radījis Dievs,un mēs visi zinām,ka pasaule nav iespējama bez cilvēka,tāpat kā cilvēks nebūtu iespējams bez pasaules.
Visiem noteikti ir zināms,ka Dievs ir pati godīgākā,taisnīgākā un labestīgākā būtne,neatkarīgi no tā,vai mēs ticam tā eksistencei,vai nē.Dievs tiek uzskatīts par labuma un cilvēciskas mīlestības simbolu.