pasraksturojums

Untitled

…………………………….. Pašraksturojums………………………………

Es esmu Laima Bistere,dzimusi 1994. gada 3. Jūlijā.Sāku mācīties Špoģu vidusskolā kopš 2000 gada 1. Septembrī.  2004. gadā sāku mācīties Špoģu mūzikas un mākslas skolā, kuru pabeidzu 2007. gada 27. Jūnijā. No 2009. Gada 14. aprīļa mācos sporta skolā. Nodarbojos ar basketbolu,volejbolu un vieglatlētiku.

Katrs cilvēks ir personība, kurš piedzimst kā neapstrādāts izeimatreāļs, ar savu temperamentu un raksturu. Cilvēki sastopas kontaktējas pat nezinot kāda temperamenta tipa cilvēks viņam ir līdzās .Temperamentu mēs iepazīstam tikai tad kad ar viņiem sākam kontaktēties un iepazīties . Kā ,piemēram, vairākums cilvēku, neesmu izteikta viena temperamenta „pārstāve”, drīzāk gan dažādās situācijās izpaužas dažādas manas personības puses.

Jā,protams,katrs cilvēks ir ar saviem plusiem un mīnusiem,arī man ir savi plusi un ,tai skaitā,arīmīnusi,kā ,piemēram:

+ sportiska
+ asprātīga
+ jautra
+ enerģiska

– dazreiz slinka
– rupja
– neizlēmīga
– neesmu pārāk atraktīva

Hmm…kā arī dazas tempermentam atbilstosās īpatnības,kas raksturīgas man:

Esmu liela optimiste

Es rīkojos,nepārdomājot tā sekas

Man patīk būt noteicējai pār jebkuru situāciju

Biezi esmu atvērta

Savstarpējās attiecības man ,konkrēti, ir svarīgas

Man patīk viena veida darbs.

Es esmu uzticama un pildu savus solījumus

Man ir bagāta iztēle,fantāzija.

Mēs pastāvīgi sastopamies ar pavisam ikdienišķām problēmām un redzam, ka daži cilvēki ar tām pašām lietām tiek galā ievērojami īsākā laika sprīdī nekā mēs paši vai kāds cits mums līdzās. Tomēr mēs ne tikai novērojam citus, bet vērtējam arī paši sevi. 
Mūsu pieredze pat bez tās zinātniskā izskaidrojuma rāda, ka viena un tā pati persona var vienā situācijā būt pārāka par mums, bet citreiz ievērojami atpalikt. Galvenā nozīme šajās atšķirībās lielākoties ir veicamā uzdevuma veidam: daži cilvēki, piemēram, rēķina daudz lēnāk nekā citi, toties valodnieciska rakstura uzdevumos ir daudz pārāki, un otrādi.

Es sevi iedalītu pie diviem intelekta tipiem, nedaudz pie lingvistiskā intelekta un fiziski kinestētiskā intelekta. Uzskatu ka man nedaudz piemīt no lingvistiskā intelekta, jo man patīk stāstīt, jokot un ir diezgan laba atmiņa.

Man patīk fiziski darboties. Varētu pat teikt ka sports ir mans hobijs un es nespētu bez tā nemaz dzīvot. Arī mans interešu loks pārsvarā ir par un ap sportu.
Savu nākotni es vislabāk vēlētos saistīt ar sportu, bet es zimu, ka tas nav nekas patstāvīgs un visu var zaudēt vienā mirklī, tāpēc mani nākotnes nodomi ir pabeigt beidzot vidusskolu, iestāties augstkolā un iestāties dabaszinātņu fakultātē.