Personības īpašības

Saskaņā ar H. Aizeka teoriju cilvēka temperamentu veido divi pamatrādītāji: introversija un ekstraversija un kā otrs rādītājs ir emocionālā līdzsvarotība jeb emocionālā noturība. Psihiskās enerģijas virzību uz āru tiek apzīmēta ar ekstraversiju, bet uz iekšu – ar introversiju. Arī cilvēks kopš dzimšanas ir introvertā vai ekstravertā psiholoģiskā tipa pārstāvis. Emocionālā stabilitāte saistīta ar sociālo vidi – saskarsmi. Tā nosaka, vai cilvēks izmanto prātu, lai novērtētu iegūto informāciju, vai ļaujas savām emocijām.
Divu pamatīpašību introversijas/ekstraversijas un emocionālās noturības apvienojums dažādās kombinācijās veido pavisam kopā četrus temperamenta tipus.