Sāļu iegūšana un ķīmiskās pārvērtības.

Sāļu ķīmiskās īpašības.
1.Sāļi reaģē ar metāliem.
Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu  Tā kā šīs reakcijas notiek šķīdumos, tad nevar izmantot litiju, nātriju, kāliju, kalciju, bāriju, un citus aktīvus metālus, kas parastajos apstākļos reaģē ar ūdeni.
2.Daudzi sāļi reaģē ar skābēm saskaņā ar skābju rindu.
2AlCl3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6HCl Šādas reakcija izmanto skābju iegūšanai. Lai praktiski realizētu šīs reakcijas, uz kristālisku sāli iedarbojas ar koncentrētu skābi.
3.Sāļi reaģē ar sārmiem. Šīs reakcijas noris ūdens šķīdumos, un tās izmanto praktiski nešķīstošu sāļu iegūšanai
CuSO4 + NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 Šādas reakcijas norisinās ūdens šķīdumos, un tās izmanto prakstiski nešķīstošobāzu iegūšanai.
4. Sāļi reaģē ar sāļiem. Šīs reakcijas noris ūdens šķīdumos, un tās izmanto prakstiski nešķīstošo sāļu iegūšanai .
Na2SO4 +BaCl2  BaSO4 + 2NaCl
5.Daži sāļi paaugstinātā temperatūrā sadalās par attiecīgajiem oksīdiem. Šāda reakcija norisinās, piemēram , apdedzinot kaļķi.
CaCO3 CaO + CO2

Sāļu izmantošana.
1. Sālsskābes sāļi. Visplašāk izmanto nātrija hlorīdu NaCl un kālija hlorīdu KCl. Nātrija hlorīdu jeb vārāmo sāli iegūst no ezera un jūru ūdens, kā arī akmeņsāls raktuvēs. Visbagātākie sālsezeri ir Eltons un Baskunčaks. Akmeņsāli iegūst Donbasā, Urālos un citur. Vārāmo sāli lieto uzturā. Gaišā krāsā . Rūpniecībā nātrija hlorīdu visvairāk izmanto hlora Cl2, nātrija hidroksīda NaOH un nātrija karbonāta (sodas) Na2CO3 ražošanai. Kālija hlorīdu ļoti plaši lieto lauksaimniecībā augsnes mēslošanai.
2.Sērskābes sāļi. Nātrija sulfāta kristālhidrātu Na2SO4 • 10H2O lieto medicīnā. Celtniecībā plaši izmanto dedzinātu ģipsi, kas ir kalcija sulfāta kristālhidrāts CaSO4 • 0,5H2O Ģipsi CaSO4 • 10H2O dažkārt izmanto arī augsnes ģipšošanai, lai palielinātu kalcija jonu Ca2+ jonu, lieto magnija sulfātu MgSO4 . Visbiežāk Mg2+ joni ātri izskalojas no smilšainām un kūdrainām augsnēm. Vara(II) sulfāta kristālhidrātu CuSO4 • 5H2O lieto koksnes konservēšanai un lauksaimniecības augu slimību un kaitēkļu apkarošanai. Dzelzs(II) sulfāta kristālhidrātu FeSO4 • 7 H2O izmanto lauksaimniecības augu slimību un kaitēkļu apkarošanai, dažu minerālkrāsu ražošanai un citur.
3. Slāpekļskābes sāļi. Galvenokārt izmanto lauksaimniecībā par minerālmēsliem. Tos sauc par nitrātiem, bet ikdienas dzīvē – par salpetriem. Nozīmīgākie no tiem ir nātrija nitrāts NaNO3 , kālija nitrāts KNO3 , kalcija nitrāts Ca(NO3)2 un amonija nitrāts NH4NO3 .
4.Ortofosforskābes sāļi. No šiem šāļiem svarīgākais ir kalcija ortofofāts Ca(NO3)2 , kas ir minerālu fosforītu un apatītu galvenā sastāvdaļa. No fosforītiem un apatītiem ražo vienu no izplatītākajiem fosforu saturošajiem minerālmēsliem- dubulto superfosfātu Ca(H2PO4)2 • H2O
5.Oģļskābes sāļi. Šie sāli dabā sastopami kā kaļķakmens, marmora un krīta veidā, kas sastāv galvenokārt no CaCO3 (kalcīta). Kaļķakmeni izmanto kaļķu ražošanā. Marmoru un krītu plaši izmanto celtniecībā. Nātrija karbonātu jeb sodu Na2CO3 plaši lieto stikla un ziepju ražošanā.
Sāļu iegūšanas paņēmieni.
I. Sāļus var iegūt, ar skābēm iedarbojoties uz metāliem, bāziskajiem oksīdiem un bāzēm.
Piemēri sāļu iegūšanai, ja
1) ar skābēm iedarbojas uz metāliem:
2H3PO4 + 3Mg  Mg3( PO4)2 +3H2 
2) ar skābēm iedarbojas uz bāziskajiem oksīdiem:
3H2SO4 + Fe2O3  Fe2(SO4)3 + 3H2O
3) ar skābēm iedarbojas uz bāzēm:
3HNO3 + Cr(OH)3  Cr(NO3)3 + 3H2O
II. Sāļus var iegūt, skābajiem oksīdiem reaģējot ar sārmiem un bāziskajiem oksīdiem.
Piemēri sāļu iegūšanai, ja
4) skābie oksīdi reaģē ar sārmiem:
SO2 + Ca(OH)2  CaSO3 + H2O
5) skābie oksīdi reaģē ar bāziskajiem oksīdiem:
P2O5 + 3CaO  Ca3(PO4)2
III. Sāļus var iegūt, vienus sāļus pārvēršot citos sāļos.
Piemēri sāļu iegūšanai, ja
6) sāļi reaģē ar skābēm
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  3CaSO4 + 2H3PO4
7) sāļu šķīdumi reaģē ar sārmiem:
Fe2(SO4)3 + 6NaOH  2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
8) sāļi reaģē ar sārmiem:
Fe2(SO4)3 + 6NaOH  2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
9) sāļi reaģē ar metāliem:
CuSO4 + Fe  FeSO4 + Cu 
10) sāļi reaģē ar negaistošajiem skābajiem oksīdiem:
MgCO3 + SiO2 MgSiO3 + CO2
IV. Sāļi veidojas, metāliem reaģējot ar nemetāliem:
Piemēri sāļu iegūšanai, ja
11) metāli reaģē ar nemetāliem:
2Fe + 3Cl2 2FeCl3