personvārdi

BĒRZPILS VIDUSKOLAS
11.KLASES SKOLĒNA
GATA KAĻVAS
REFERĀTS PAR TĒMU

PERSONVĀRDI MANĀ CIEMĀ

DARBAU VADĪJA:
SKOLOTĀJA LOLITA KOKOREVIČA

BĒRZPILĪ 2007
SATURS

Ievads …………………………………………………..3.lpp.
Solas ciems un tā iedzīvotāji……………………………4.lpp.
Solas ciemā satopamo personvārdu raksturojums……5-8.lpp.
Pielikums ……………………………………………….9.lpp.
Izmantotā literatūra ……………………………………10.lpp

IEVADS

Tēma par personvārdiem ir aktuāla, jo, manuprāt, ikvienam cilvēkam bieži vien ir interese par sava vārda vēsturiskumu, nozīmi un popularitāti. Arī es vēlējos uzzināt ko vairāk par personvārdu savā ģimenē un ciemā, kur dzīvoju. Šī referāta mērķis ir uzzināt Solas ciemā sastopamo personvārdu nozīmi un izplatību Latvijā. Manuprāt, cilvēka vārds satur unikālu informāciju par viņa raksturu. Reizēm var novēreot, ka cilvēkiem ar vienādiem vārdiem ir līdzīgi raksturi, ieradumi un spējas.
Vārds ir personas uzticīgs līdzgaitnieks, jo atšķirībā no uzvārda, ko stājoties laulībā viens no laulātajiem mēdz mainīt, vārdu savā dzīves laikā mēs parasti nemainām. Vārds ir mūsu identitāte un simbols. Personvārdi pilda gan saziņas, gan arī sabiedrisko funkciju. Tieši personvārda rakstveida forma (pasē, dzimšanas, laulības apliecībā, dažādu veidu reģistros, īpašuma un mantisko tiesību dokumentos, autovadītāja apliecībā u.c.) kalpo par pamatu personas identifikācijai. Neprecīzi atveidots personvārds visos vai kādā no šiem dokumentiem var radīt visai nepatīkamas sekas.

SOLAS CIEMS UN TĀ IEDZĪVOTĀJI

Solas ciems atrodas Bērzpils pagastā Ičas upes kreisajā krastā. Vēsturiski tas veidojies, kā Salas zemnieku – zvejnieku sētu grupa. Senāk ciems bija blīvi apdzīvots. Vecākie ciema iedzīvotāji vēl atceras laikus, kad ciemā bija apdzīvotas vairāk, kā 35 mājas un katrā dzīvoja kupla ģimene. Tagad ciemā apdzīvotas ir tikai 5 mājas un kopējais iedzīvotāju skaits ir 20, no tiem 9 ir vīrieši un 11 sievietes. Ciemā vēl aizvien dzīvo dažāda vecuma iedzīvotāji.

SOLAS CIEMĀ SATOPAMO PERSONVĀRDU RAKSTUROJUMS

Senāk populārākais vārds ciemā bija Jānis, bet nu Solā ir palikuši vairs tikai divi Jāņi, lai gan tikai kādus piecus gadus atpakaļ bija 8 Jāņi. Tomēr, ja paskatās tālāk pagātnē,tad katrā otrajā mājā bija Jānis, tad arī šie populārie latviešu svētki tika svinēti visiem kopā pulcējoties uz aukstākā Solas paugura. Jānis aizvien ir populārs vārds Latvijā – pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 61710 Jāņi. Jānis vārdadienu svin 24.jūnijā. vārdam jānis tiek minētas dažādas izcelsmes, visbiežāk tiek rakstīts, ka tas ir senebreju izcelsmes vārds, kas nozīmē – Dievs ir žēlīgs.
Jānis – vislatviskākais vārds, un tāpēc ir vislielākā tipu dažādība.
Pirmais tips. Vīrišķīgais Jānis. Iejūtīgs kolēģis, pasakains bērnu tēvs, labs laulāts draugs. Tomēr arī šis Jānis bieži izstrādā tādus gājienus, par kuriem grūti spriest – kāpēc? Vīrisķība izpaužas galantumā pret dāmām. Viņš ciena un mīl savu darbu. Nepļēguro un nedauzās pa svešu ģimeņu labirintiem.
Otrais tips. Jūtīgais sapņotājs. Piemīt maigums, iekšējā kautrība, bijība pret sievieti. Arī zināma turēšanās savrup. Vai sapņotājs vienmēr ir spējīgs visus vest uz priekšu? Šis Jānis reizēm nobaidās no vilinājuma, stipras kaislības, nobaidās no sevis. Varbūt tās ir tipiskas Jāņa šaubas – vai vispār iespējama miesas un dvēseles tieksmju saskaņa?
Trešais tips. Baudītājs, pašapzinīgais un triviālais dzīves tramdītājs, dimdinātājs un arī tukšinieks. To pēdējā laikā saradies ļoti daudz, un par tiem atmiņā iegulst rūgtas mieles.
Ceturtais tips. Sarežģītības un daudzplākšņainības paraugs. Šis Jānis iziet garu jo garu nobriešanas ceļu. Viņš iesāk ar diezgan naivu artistiskumu, bravūru, kā arī nereti ir anarhists – runā visiem pretī, lai tikai nezaudētu individualitāti. Pa līkumotiem ceļiem (draud arī slīdēšana lejup) Jānis sasniedz īstu spēku atraisītību. Protams, ja viņa ceļā rodas tāda sieviete, kura saprot šo mētāšanos no vienas galējības otrā.
Piektais tips. Mīkstmiesis un «caplaks», ārišķīgi teatrāls pozētājs, nelaimes čupiņa ikdienā. Un tomēr Jāņiem ir gan intuīcija, gan izpalīdzētspēja, gan praktiskuma gars, gan fantāzija, kas ikdienu pārvērš svētkos. Visīsākās nakts burvība dzīvē bieži vien savijas ar dziļu traģismu.
Ciemā ir arī Genoveva. Mūsdienās šo vārdu parasti vairs bērniem neliek, bet senāk šādu vārdu vecāki deva bieži. Ir pat dziesma par Genovevu. Tagad Latvijā ir reģistrētas 92 Genovevas, kas savu vārdadienu svin 9.augustā.
Genoveva – talantīga, taču savtīga aprēķinātāja. Ar apskaužamām darbaspējam. Pulcē ap sevi enerģiskus domubiedrus. Taču viltība traucē līdz galam noticēt Genovevas patiesīgumam.
Vēl no senāk bieži izmantotajiem personvārdiem Solas ciemā ir arī viens Lucians un viena Lonija. Pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 6 Luciani un 473 Lonijas. Lonijas vārdadienu svin 23.maijā.
Lucians – ar spēcīgu personību apveltīts, kas vienmēr cenšas panāk iecerēto.
Lonija – ar plašu vērienu apveltīta sieviete. Intuitīvi zina, kas briest patlaban un kas būtu darāms labklājības veicināšanai. Nevienai Lonijai nekas nav par grūtu. Viņa prot arī piedot kādreiz nepatiesi teiktu vārdu vai rīcību, ja cilvēks to laika gaitā pats ir sapratis. Lonija varētu būt arī Lilioma karuseļa īpašniece, kas ne tikai ar kliņģeriem un šampanieti ievilina jebkuru – baņķieri, mākslinieku vai Saeimas deputātu. Ir valdzinoša dāma sabiedrībā. Zina lietu patieso nākotnes vērtību. Nedzīvo tikai vienai dienai.
Vēl Solā satopami personvārdi – Mārīte, Sarma, Evita, Kaspars u.c.
Mārītes savu vārdadienu svin 25.martā, Latvijā reģistrētas 4602 Mārītes.
Mārīte – pārliecināta par savu talantu. Manta dominē pār miesu. Raksturīga pienākuma apziņa. Grūti atrast īsto un vienīgo partneri, pat ja laulība labi situēta.
Sarmas vārdadienu svin 5.decembrī un Latvijā ir 509 Sarmas.
Sarma – ne reizi dzīvē pa īstam nenobaidās, jo apveltīta ar neatlaidīgu gribu. Enerģiska, interesanta un emocionāla. Tic brīnumam, tāpēc vienmēr ir kā uzlādēta.
Evitas vārdadienas svin 12.septembrī, pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 3618 Evitas. Pēc izcelsmes Evita ir spāņu vārds – dzīvība.
Evita – nebeidz pati sevi pievilt, jo negrib redzēt istenību tādu, kāda tā ir. Spontāna savā dabā. Spārnotā pacilātība ar laiku zūd. Bezbēdīgi izturas pret kolēģiem. Ir kaprīzi neatlaidīga mērķa sasniegšanā. Dusmas dažkārt aizmiglo acis.
Gati savas vārdadienas svin 8.janvarī un Latvijā ir reģistrēti 5029. Cēlies no vācu vārda Gothards – stiprs Dievs.
Gatis – nav ar pliku roku ņemams, taču dzīvē viņam ir paisumi un bēgumi. Dažkārt pietrūkst uzņēmības. Bieži vien Gatis vairāk teoretizē nekā dara. Nekad nenovērtē sevi par zemu. Dažkārt pārcenšas. Viņam derētu piesardzīgāk izvēlēties padomdevējus.
Valentīnas savu vārdadienu svin 30.janvārī, pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 22408 Valentīnas. Cēlies no latīņu vārda un nozīmē veselība un mīlestība.
Valentīna – rafinēta, viltīga, uzstājīga, bet zinoša. Tiecas pēc ārējas spozmes un iekaro pirmās pozīcijas. Vienmēr zina, ka piesardzība sagādās panākumus. Augstu tur savas profesijas godu. Vienīgi mīlestībā viņai var rasties dažādi sarežģījumi. Taču arī tad viņa atrod izeju un dodas kaut vai ceļojumā. Valentīnas plašo vērienu daudzi apskauž, bet viņa tik pasmaida un ir situācijas noteicēja.
Valdas savas vārdadienas svin 4.aprīlī, Latvijā reģitrētas 2601 Valda. Valda ir sens norvēģu vārds ar nozīmi garīgais karavīrs.
Valda – trakā virpulī, jutoņā, aizrautībā Valda nemana, ka paiet mūžība. «Fifīga» un ekstravaganta. Darbīga, viņai patīk spēlēties ar uguni, jo ciena asas izjūtas. Viegli lec pāri citu būvētām barjerām.
Viens no populāriem vārdiem Latvijā, ko vecāki savām meitām vēl arvien dod bieži ir vārds Līga. Lāgas savu vārdadienu svin 23.jūnijā un Latvijā ir reģistrētas 10485 Līgas.
Līga – tiek izdalīti divi tipi.
Pirmais tips. Meklē dzīvē dinamiku, ir grēcīga, bet laimīga. Alkst ārkārtēju situāciju, kur sevi apliecināt. Var meklēt saskaņu ar vīrieti gadiem ilgi un to neatrast. Līgas fantāziju spēj aizraut vienīgi garīgi bagāta personība. Līga nemēdz pakļauties kategoriskiem pieprasījumiem. Ar pretīgumu noraugās gļēvos vīriešos. Tāpēc krietna daļa Līgu var būt arī visu mūžu nesaprastas.
Otrais tips. Apskaužams dzīvības sulīgums viņai plūst pa dzīslām. Viņa ienirst dzelmē, tad uzpeld un ap sevi veido līksmības garu. Šī Līga ļauj vaļu kaislībām, slīpēti apved ap stūri pat neatvairāmas vīrišķības pretendentus. Jāņu nakts burvība Līgai piešķir spēju neļauties skumjām vai melanholiskām pārdomām.
Arvīdi savu vārdadienu svin 10,oktobrī un pēc reģistrācijas datiem Latvijā šāds vārds ir 3445 vīriešiem. Poļu izcelsmes vārds ar nozīmi ērgļu koks.
Arvīds – darba dēļ izdarīs visu, bet savā labā – neko. Labsirdīgs kā eņģelis. Māk izraisīt apbrīnu profesionālo īpašību dēļ. Pārspīlēts jūtīgums pret visu, ko dzīve mums piesola. Izmanīgs un tālredzīgs dzīves politiķis. Ar visu aptveroša vanaga skatienu fascinē dāmas. Mērķtiecīgs. Kaut arī dažkārt svārstās.
Ilutas savu vārdadienu svin 1.septembrī, pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 888 Ilutas.
Iluta – jautra un nemākslota iedaba. Iluta atzīst mirkļa skaistumu.
Solā sastopams arī personvārds Marta, ko senāk latvieši bieži deva savām meitām. Arī Solā dzīvojošajai Martai vecāki vārdu deva par godu vecvecmamai. Martas vārdadienu svin 27.jūlijā, pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 3966 Martas. Arābu vārds, ar nozīmi lēdija.
Marta – viņas asā uztvere un aizvainojošā atklātība sanikno ne vienu vien. Iedabā kontrasti – skarbums un negaidīts maigums. Vēlēšanās krāt un tikpat viegli iztērēt. Neatkarību prot savienot ar cieņu. Ir laba stila izjūta. Vēlas, lai viņas darbs tiktu atzīts. Prot radīt sev patīkamu dzīves filozofiju.
Diānas savas vārdadienas svin 24.februārī, pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 8669 Diānas. Izcelsme no latīņu valodas, nozīmē – mēness dieviete, dievišķā.
Diāna – apbrīnojami viegli satiekas ar partneriem. Bez sāpēm risina vissarežģītākos jautājumus, viņai ir pārliecība par savas izvēles pareizību, profesijā Diāna gūst vērā ņemamus panākumus. Ja kaut ko ļoti grib, tas arī piepildās. Ir apbrīnojami precīza.
Sergeji savas vārdadienas svin 28.septembrī, Latvijā reģistrēti 26290 Sergeji.
Sergejs – var izdalīt divus tipus.
Pirmais tips. Izdarīgs, sirsnīgs, kulturāls; pazīst grūtības. Ārkārtīgi smagi pārdzīvo neveiksmes. Ir augstas prasības pret sevi. Neatzīst nekādas sentimentālas “čiepstēšanas un siekalošanās”. Profesijā sasniedz augstu varēšanas pakāpi.
Otrais tips. Untumains, nepacietīgs, ātri aizsvilstas un tikpat ātri aizmirst dusmas. Tāpat kā bērns mēdz zaudēt mēra sajūtu.
Gunāri savas vārdadienas svin 8.decembrī, Latvijā reģistrēti 6768 Gunāri. Vācu izcelsmes vārds – cīņa, karaspēks.
Gunārs – arī Gunārus var iedalīt divos tipos.
Pirmais tips. Savrups, prāts apvienojas ar lietišķumu, spītību un stūrgalvību. Slēpj emocijas. Raksturīgs godīgums, aristokrātisks taisnīgums, nespēj cilvēku pazemot un prot to uzklausīt. Ietur pauzi pirms sprieduma. Atturība nenozīmē iedomību.
Otrais tips. Komunikabls, un dzīvi atrisina vienīgi Viņa Majestāte Gadījums, kas viņu no vienas galējības met otrā. Gunārs dzīvo vienam mirklim. Mūžā daudz raibu epizožu, taču visas ritinās it kā uz labu. īsti neprot nevienam atteikt, un tas ir šā Gunāra trūkums. Vienmēr labā omā, uzskata, ka nav tiesīgs otram uztiept savus kreņķus. Mūža beigās var būt pavisam vientuļš. Arī par to Gunārs pasmīn.
Armandi savas vārdadienas svin 22.aprīlī, pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 4708 Armandi. Fraņču izcelsmes vārds, kas cēlies no vārda armija.
Armands – var izdalīt trīs tipus.
Pirmais tips. Slavas alkstošs vientuļnieks. Bez liekas piepūles atrod kopīgu valodu ar sievietēm. Ir karjerists. Prasmīgs kombinators.
Otrais tips. Talantīgs, prot panākt iecerēto, viņam piemīt milzīgas darbaspējas. Ir respektabls, pieklājīgs un godīgs. Ja ko dara, iegrimst tajā pilnīgi.
Trešais tips. Pagļēvs, sajūsma dažkārt lielāka par spēju iesākto paveikt līdz galam.
Kaspari savas vārdadienas svin 9.janvārī, pēc pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvijā ir 8709 Kaspari. Persiešu vārds, nozīme – augstu vērtēts noslēpums. Kaspars ir viens no leģendārajiem Austrumu Gudro vārdiem.
Kaspars – enerģisks, dzīvespriecīgs, ar oriģinālu raksturu. Dzīvi tver radoši un savdabīgi. Atzīst strauju virzību uz priekšu un skrien pat ar pieri sienā. Kasparam zvaigznes sola kompensāciju par reiz zaudēto. Nonāk konfliktā ar vispāratzītām autoritātēm. Elastīgi pielāgojas situācijām. Un tomēr laime grasās iet cieši gar Kaspara namdurvīm, un tad viņam jābūt mājās, lai sistu viņa gaišā stunda. Kasparam bieži uznāk tieksme aizmirst pašdisciplīnu, viņu pārņem gaisīga vēlēšanās brist purvā ar baltām zeķēm kājās. Ļai cik draiski mirkšķina malduguns, tomēr Kaspars pēdējā brīdī attopas. Prot atteikties arī no laiskās dzīves tīkojumiem. Ļoti mainās apstākļu ietekmē. Seksu uzskata par tukšu joku, kaut arī zemapziņā labprāt priecājas par to, ko viņam sniedz izdevība.

PIELIKUMS

Intervija ar Solas iedzīvotājiem, par viņu vārdu:
Kā jūs ieguvāt savu vārdu?
Marta- man šādu vārdu ielika par godu vecmammai.
Mārīte- šāds vārds man ir, jo mana mamma to bija dzirdējusi un viņai tas ļoti patika.
Evita- mans vārds mammai vienkārši “ iešāvās’’ prātā, tāpēc man viņu ielika.
Gatis- manu vārdu mamma izvēlējās šķirstot kalendāru.
Līga- manu vārdu izvēlējās mammas brālis, jo gribēja, lai varētu svinēt gan Jāņus, gan Līgo.
Valda- manu vārdu izvēlējās krustmāte.
Lucians- man šo vārdu iedeva, jo tajā laikā šis vārds bija ļoti populārs.

Jums sakrīt raksturojums ar jūsu vārda aprakstu?
Marta- daļēji piekrītu, bet ir arī pretēji fakti.
Mārīte- šiem aprakstiem neticu, jo tā nemaz nav, man ar ģimeni vis ir kartībā un man manta nav galvenā.
Evita- varētu teikt, ka gandrīz precīzs apraksts.
Gatis- šajā aprakstā es piekrītu par to, ka man trūkst uzmanības.
Līga- es vairāk piekrītu pirmajam aprakstam.
Valda- es neesmu tik strauja, kā šajā aprakstā, bet man patīk straujas un asas izjūtas.
Lucians- es nesalīdzinu sevi ar to, kā es esmu aprakstīts grāmatās.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA

http://www.pmlp.gov.lv/?_p=664&menu__id=173
http://www.svetdienskola.lv/BernuVarduNozimes_Zenu_K.htm
http://www.svetdienskola.lv/BernuVarduNozimes_Meitenju_alfabets.htm
http://gym.ventspils.lv/gym/faili/zind/zd0401/zd0401.doc