Peru iedzīvotāji

PERU IEDZĪVOTĀJI

VECUMU STRUKTŪRA

vecums skaits
0 – 14 g. 9423328
15 – 64 g. 15985507
65 – …g. 1215747

1. attēls [2.]

IEDZĪVOTĀJU ETNISKAIS SASTĀVS

Tautība Cilvēku skaits
amerindiāņi 11981062
metisi 9851095
baltie 3993688
melnie, japāņi, ķīnieši un citi 798737

2. attēls [2.]

IEDZĪVOTĀJU RELIĢISKAIS SASTĀVS

Reliģija Ticīgo skaits
kristieši 25293353
pārējās 1331229

3.attēls[5., 1.]

IEDZĪVOTĀJU IZVIETOJUMS

Apvidus Iedzīvotāju skaits
piekraste 8919235
kalni 14111028
selva 3594319

4.attēls[4.]

IEDZĪVOTĀJU DZIMUMU STRUKTŪRA

vecums vīrieši sievietes
0 – 14 4786048 4637280
15 – 64 8045747 7939760
65 – … 557252 658495

6.attēls[2.]

IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN TĀ DINAMIKA

Gads Iedzīvotāju skaits
1793 1077000
1821 1443000
1839 1490000
1850 1887800
1862 3199000
1876 2469000
1886 2590000
1896 2806000
1900 3000000
1910 4000000
1920 4828000
1930 5651000
1940 6681000
1950 7969000
1960 10022000
1970 13447000
1980 17295000
1990 21550000
2000 26624582

6.attēls[3.]

SECINĀJUMI
1. Peru ir daudz jaunieši no 0 līdz 14 gadiem. Varētu būt, ka daudz bērnu ģimenē viņiem ir tradīcija un ģimenes gods. Varētu būt arī, ka valstī ir salīdzinoši maz pieejama informācija par dzimumattiecībām. Varētu arī secināt, ka tautai ir zems dzīves līmenis, kas bieži vien veicina lielu dzimstību. Tas ir raksturīgi mazattīstītām valstīm.
2. 5% no Peru iedzīvotājiem ir vecumā virs 65 gadiem. No tā es secinu, ka tur ir īss dzīves ilgums, domāju, ka viņiem ir izplatītas daudz dažādas slimības un maz attīstīta madicīniskā aprūpe. To es secinu no 1.attēla datiem.
3. Vecumu struktūras tabulā es redzu, ka 60% Peru iedzīvotāji ir darbaspējīgā vecumā. Līdz ar to var secināt, ka valsts normāli attīstās, ka strādājošie iedzīvotāji var uzturēt bērnus, kā arī vecos cilvēkus.
4. Peru etniskais sastāvs nav sevišķi daudzveidīgs, to apdzīvo amerindiāņi, metisi, baltie un pārējie. Peru valsts teritoriju senāk apdzīvoja indiāņi un tādēļ arī redzu, ka valsts iedzīvotāju vairākumu veido amerindiāņi – 45%.
5. Tā kā Ameriku kolonizēja baltie, tad sajaucoties ar vietējām indiāņu ciltīm veidojās otra lielākā Peru iedzīvotāju grupa – metisi – 37 %. To var redzēt 2. attēlā.
6. 15% no Peru iedzīvotājiem ir baltie, jo, domāju, ka tas tādēļ, ka tad, kad baltie kolonizēja Ameriku, daudzi no viņiem pārvācās uz dzīvi ar visām ģimenēm. Tā līdz pat šim laikam šīs ģimenes nav krustojušās ar vietējiem iedzīvotājiem.
7. Ļoti neliela daļa ir melnie, japāņi, ķīnieši un citi un no tā secinu, ka Peru nav īpaši bagāta valsts, jo cilvēki no šīm valstīm parasti migrē labākas dzīves meklējumos.
8. 3.attēlā var redzēt, ka Peru ir 95% kristieši, jo viņiem tā varētu būt tradīcija.
9. Pārējie 5% nav kristieši, jo iedzīvotāju etnisko sastāvu tabulā var redzēt, ka 3% melnie, japāņi, ķīnieši un citi nāk no citu ticību valstīm.
10. Pēc iedzīvotāju izvietojuma tabulas var redzēt, ka vairāk kā puse no visiem Peru iedzīvotājiem dzīvo kalnos. Tas varētu būt tāpēc, ka lielāko daļu no Peru aizņem Andi.
11. Arī liela daļa iedzīvotāju dzīvo piekrastē, jo, pirmkārt, lielu daļu no Peru aizņem piekrastes zona un, otrkārt, piekrastē atrodas Peru galvaspilsēta Lima, kurā ir koncentrējusies liela daļa iedzīvotāju.
12. Peru vecumā no dzimšanas līdz 64 gadiem vairāk ir vīrieši, bet vecumā no 65 gadiem tas mainās. Es domāju, ka tas tādēļ, ka vīrieši ir fiziski neizturīgāki, bet viņiem nākas visu dzīvi smagi fiziski strādāt.
13. Peru iedzīvotāju skaits pakāpeniski pieaug, jo dzimstība palielinās un arī medicīniskā aprūpe šajos laikos ir daudz labāka nekā, piemēram, 1793.gadā.