Pieteikuma vēstule

VAS “Līdosta ‘Rīga”
Personāla daļai
Līdosta “Rīga”
Rīga, LV – 1053

____________ (vārds, uzvārds)

Rīga, 2002. gada 24. jūlijā
pieteikuma vēstule.

Rakstu Jums sakarā ar manu interesi strādāt VAS “Līdosta “Rīga” informācijas tehnoloģiju vai ekonomikas sfērā. Šī interese nav nejauša, jo, šajā gadā saņemot Latvijas Universitātes sociālo zinātņu maģistra diplomu vadībzinātnē, es meklēju darbu manai specialitātei atbilstošā jomā.
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes (apakšprogramma: Vadības informācijas sistēmas) studiju laikā es esmu apguvusi sekojošus pamatkursus: ekonomika, statistika, ekonomiskā informātika (Windows, MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, MS Access, Internet Explorer, Outlook Express, Netscape, Visio, Grade), vadības teorija, optimizācijas teorija, tirgvedība, finansu pamati, tiesību pamati, starptautiskās ekonomiskās attiecības, personālvadība, sistēmu analīze, informācijas sistēmu analīze un projektēšana, sistēmas projektēšanas līdzekļi, uzņēmuma informācijas sistēmas, tīklu tehnoloģijas, datu bāzes projektēšana utt..
Savukārt, pēdējo divu gadu darbs a/s “_______” siltumrealizācijas daļā inženiera-kontroliera amatā ļāva man teorētiskās zināšanas pielietot praksē un attīstīt prasmes informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un pielietošanas jomā, kā arī sistēmas pielāgošanā konkrētā uzņēmuma vajadzībām.
It īpaši bagātā teorētiskā un praktiskā pieredze man ir sakrājusies, veicot pašu informācijas sistēmas projekta izstrādāšanu ______ vidē siltumenerģijas uzskaites realizācijai. Šim jautājumam ir veltīts arī mans maģistra darbs. Projekts ietvēra sākotnējās informācijas integrāciju, automatizētās datu apstrādes sistēmas izstrādāšanu un izejas dokumentu ģenerāciju, kā arī informācijas atspoguļošanu dažādos griezumos.
Es uzskatu, ka mana profesionālā sagatavotība ir augstā līmenī un kompetences līmenis ir pietiekams, lai darbotos ekonomikas un informācijas tehnoloģiju jomā.
Es augsti vērtēju iespēju strādāt VAS “Līdosta “Rīga” kopā ar profesionālu komandu, jo uzņēmumā ir labvēlīgs darba klimats un sociālās garantijas, kas ļauj droši skatīties nākotnē. Šis darbs arī ļautu man pilnveidot un attīstīt savas prasmes un zināšanas.

Lūdzu izskatīt manu pieteikumu un CV. Ja patreiz Jums nav vakantu vietu atbilstošā jomā, es esmu gatava izskatīt arī citus Jūsu darba priekšlikumus.
Ar cieņu,

Vārds, Uzvārds.