Pilnsabiedrība”AUSTRUMU PASAKA”

Pilnsabiedrība
“AUSTRUMU PASAKA”
Biznesa plāns

Bauska
2007
Satura rādītājs
Kopsavilkums 3-4
Vispārēja nozares analīze 5-6
Uzņēmuma apraksts 7
Uzņēmuma koncepcija 8
Preces un pakalpojumi 9-11
Sortiments 9
Cenas atbilstība pakalpojumam 10
Apkalpošana 11
Tirgus un tirgus izpēte 12-14
Mērķtirgus un tirgus potenciāls 12
Konkurences analīze 13
Tirgus pētījumi 14
Mārketings 15-16
Reklāma 16
Uzņēmuma funkcionēšana 17
Uzņēmuma vadība 18-19
Riski, problēmas un pasākumi to mazināšanai 20
Finansu plāns 21-23
Plānotais līdzekļu izlietojums darbības uzsākšanai 21
Kopējās tējnīcas darbības izmaksas 22
Kopējie tējnīcas darbības ieņēmumi 23

Kopsavilkums
Veicot Bauskas pilsētas pakalpojumu tirgus pašreizējās situācijas un attīstības virzienu izpēti, šajā darbā tika izstrādāts mūsdienīga, uz dažādas mērķauditorijas vajadzību apmierināšanu orientētas tējnīcas “Austrumu Pasaka” izveides projekts. Šī projekta ietvaros veikta tējnīcas potenciālās iekšējās un ārējās vides faktoru izpēte, kuras rezultātā noteiktas uzņēmuma priekšrocības un ārējie faktori, kā arī iespējamie riski un neveiksmes. Pamatojoties uz to izstrādāta tirgus iekarošanas un noieta veicināšanas stratēģija, kuru papildina uzņēmuma finansu plāns. Šī plāna mērķis atspoguļot restorāna pirmo piecu darbības gadu rezultātu prognozi, sekmēt mērķtiecīgu resursu izlietošanu, samazināt uzņēmējdarbības risku faktoru ietekmi un nodrošināt plānotās attīstības īstenošanos.
Šis biznesa plāns ir izveidots, lai prezentētu uzņēmumu “Austrumu Pasaka”. Tā būs tējnīca. Uzņēmums piederēs divām personām. Kapitālu uzņēmumā ieguldīs pašas īpašnieces. Tējnīca atradīsies Bauskā, neapbūvētajā laukumā pie lielveikala “Rimi”. Biznesa plāna sastādīšanas mērķis ir pilnsabiedrības “Austrumu Pasaka” vadības lietošanai un vajadzības gadījumā, lai to varētu pārstrādāt un izveidot kredīta pieteikumu.
Kā jau iepriekš tika minēts, uzņēmums atradīsies pagaidām neapbūvētajā laukumā pie lielveikala “Rimi” – tā ir transporta un cilvēku plūsmas ziņā nozīmīga vieta. Tējnīcas īpašnieces plāno īstenot būvniecības, ainavas uzlabošanas darbus. Pilnsabiedrības “Austrumu Pasaka” īpašnieces par saviem līdzekļiem un līdzekļiem, ko iegūs, veicot kredīta aizņēmumu, būvniecības darbus un telpu iekārtojumu uzticēs profesionāļiem – uzticamām būvniecības firmām un atzinību guvušajiem interjera dizaineriem.
Uzņēmumā tiks organizēts pilns ražošanas cikls – sākot no produktu pirmapstrādes, lai uzņēmums varētu piedāvāt vairāk darba vietu un nodarbināt vairāk cilvēku, tādējādi samazinot bezdarbu Bauskā, jo tiks radītas jaunas darba vietas.
Uzņēmums būs atvērts no 9.00 – 24.00 visas septiņas dienas nedēļā.
Galvenā mērķauditorija, kas apmeklēs šo ēdināšanas uzņēmumu būs ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī iebraucēji. Bez tam vieta, kur atrodas uzņēmums ir ļoti izdevīga, tur dienas laikā apgrozās ļoti daudz cilvēku, piekļūšana ļoti ērta gan ar mašīnu, jo turpat blakus ir iekārtota autostāvvieta, gan arī cilvēkiem bez mašīnas.
Doma par tējnīcas “Austrumu Pasaka” izveidošanu radās, ieklausoties vietējo iedzīvotāju pārdomās, ka Bauskā nav tādu vietu, kuras būtu vēlme apmeklēt patīkamās gaisotnes un apkalpošanas dēļ. Bauska ir viena no valsts prezentācijas un transporta plūsmas ziņā nozīmīgākajām Latvijas pilsētām, kurā norit aktīva uzņēmējdarbības, mazāk gan kultūras dzīve. Arī šeit dzīvojošiem cilvēkiem ir izvēles brīvība – dzīvot citādāk, dzīvot labāk un kvalitatīvāk. Tējnīcas mērķis būs kļūt par kaut ko īpašu, radikāli atšķirīgu, dodot cilvēkiem iespēju patīkami atpūsties, relaksēties.
Balstoties tieši uz šīs pilsētas iedzīvotāju vēlmju un vajadzību izzināšanu un to apmierināšanu, tējnīcas “Austrumu Pasaka” projekta īstenošanā un savas darbības organizēšanā par galveno izvirzīts:
 patīkama, mājīga gaisotne, kuru radīs pārdomāts telpu dizains atbilstoši tējnīcas nosaukumam – ar eksotikas pieskaņu, kas būtu piemērota brīvā laika apmeklējumam, iespējams, arī kā darījumu norises vieta;
 personāls, kurš tiks rūpīgi atlasīts, pārbaudīts un apmācīts, lai spētu profesionāli apmierināt klientu vēlmes un prezentēt pašu uzņēmumu, tā kultūru;
 apmierināt klientu vēlmes un vajadzības, kas nodrošinātu augstu servisa līmeni un piedāvātu produktu par konkurētspējīgām cenām, salīdzinot ar pilsētā esošajiem ēdināšanas uzņēmumiem;
 Iegūt augstas kvalitātes produkciju, kura ražota galvenokārt no Latvijā ievāktām ekoloģiski tīrām izejvielām;
 5 gadu laikā kļūt par uzņēmumu, kurš iekarojis vietējo tirgu ar kvalitāti, apkalpošanas ātrumu, daudzveidīgāko un interesantāko produktu klāsta piedāvājumu, viesmīlīgu atmosfēru un profesionālu personālu.

Vispārēja nozares analīze
Attīstoties un mainoties ekonomiskajām, politiskajām un zinātniskajām sfērām ne vien Latvijā, bet arī visā pasaulē, līdzi tām mainījās arī paši cilvēki, apgūstot jaunu dzīves līmeni, darba apstākļus un atpūtas iespējas. Cilvēki kļuva atvērtāki jaunām idejām, un tā pamazām vienkāršo ēdnīcu vietās radās daudz jaunu sabiedriskās ēdināšanas paveidu, kā kafejnīcas, bāri, picērijas, bistro, arī tējnīcas, kuras ne tikai orientējas uz apmeklētāju izsalkuma remdināšanu, bet arī, meklējot jaunas piesaistes iespējas, papildina to ar visdažādākā veida izklaidi. Līdz ar to ēdināšanas nozare attīstījās un to dara vēl pat šodien, paplašinoties aizvien jaunos virzienos.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs, izpildot kādas ārzemju firmas pasūtījumu, veica ēdināšanas biznesa izpēti Latvijā šodien. No iegūtajiem pētījumu rezultātiem bija iespējams secināt, ka sabiedriskajai ēdināšanai Latvijā ir lielas attīstības iespējas, taču tās var īstenoties tikai palielinoties iedzīvotāju ienākumiem un pieaugot tūristu apmeklējumu skaitam. Pagaidām cilvēki joprojām biežāk izvēlas ēst mājās, jo tiek uzskatīts, ka tā ir gan lētāk, gan drošāk – pārtikas produktu dēļ. Šāda attieksme radusies vēl padomju laikos, tāpēc tieši jaunieši, kurus šī pagātnes daļa nav spējusi ietekmēt, ir tie, kas maina šo tradīciju un kā savas atpūtas galvenās vietas izvēlas kafejnīcas un bārus.
Statistika rāda, ka no visiem pārtikas iegādei tērētajiem līdzekļiem Latvijā tikai 13% tiek iztērēti sabiedriskās ēdināšanas iestādēs. Būtiskas izmaiņas sabiedriskās ēdināšanas tirgus apgrozījumā nav notikušas, nav mainījies arī sabiedriskās ēdināšanas vietu skaits darbavietās. Taču kopumā ir uzlabojusies piedāvāto ēdienu kvalitāte un arī sortiments.
Tiek atzīts, ka vislabāk sabiedriskās ēdināšanas iestādes ir attīstītas tieši Rīgas centrā. Savukārt attālākajos Rīgas rajonos vai citās Latvijas pilsētās labu ēdnīcu, restorānu un bāru skaits strauji sarūk. Bet, kas attiecas uz nākotnes perspektīvām, tad tiek prognozēts, ka vislabāk turpmākajos gados varētu attīstīties ātrās ēdināšanas vietas, kā arī pieaugt tādu iestāžu skaits, kas izcelsies ar savu unikalitāti.
Runājot konkrēti par Bauskas sabiedriskās ēdināšanas sfēras attīstību, jāatzīst, ka to visai būtiski ietekmē attālums no Rīgas, ģeogrāfiskais stāvoklis, kas nodrošina šīs nozares pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un attīstības tempu pieaugumu. Bauskas pilsēta ir investīciju un speciālistu piesaistoša. Palielinoties pilsētas kā uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides lomai, pieaug iedzīvotāju labklājība, mainās attieksme pret visu jauno.
Neskatoties uz visiem iespējamiem uzņēmējdarbību kavējošajiem faktoriem, ēdināšanas bizness Bauskā attīstās, nomainot veco ēdināšanas sistēmu ar jaunu – kvalitatīvāku un daudzpusīgāku, gūstot lielāku klientu atsaucību. Šobrīd pilsētā darbojas daļa no iespējamām sabiedriskā ēdināšanas iestādēm, kā restorāns, kafejnīcas, picērija. Tējnīcas “AP” izveides galvenais mērķis ir padarīt šo sfēru daudzveidīgāku, ļaujot patērētājiem pašiem izvēlēties, kurp doties, nevis piespiedu kārtā liekot izvēlēties starp dažiem ierastajiem variantiem.

Uzņēmuma apraksts
Uzņēmuma pamatkapitāls un papildus finansu līdzekļi tiks sagādāti ar dibinātāju ieguldījumiem un bankas aizdevumu jeb kredītu. Uzņēmuma darbības veidi – sabiedriskā ēdināšana, ražošana un pakalpojumu sniegšana, viesmīlība, tūrisms.
Būvniecības darbi tiks uzticēti firmai SIA “Merks”, kas ir dibināta 1996. gadā kā Igaunijas būvniecības uzņēmuma “Merko Ehitus” meitas uzņēmums Latvijā. Desmit darbības gadu laikā uzņēmums ir strauji audzis un kļuvis par vienu no vadošajiem būvuzņēmumiem Latvijā. Būvniecības darbus paredzēts sākt no 2007. gada aprīļa. Pēc mēneša galvenajiem būvdarbiem vajadzētu būt pabeigtiem, lai darbu varētu sākt ainavu un interjera dizaineri.
Tējnīcu “Austrumu Pasaka” (turpmāk “AP”) plānots atvērt 2007. gada vasarā.
Uzņēmuma iekšējās darbības vadīšanai, plānošanai un organizēšanai sākotnēji plānots nodarbināt 7 cilvēkus.
Tējnīca “AP” orientēsies uz Bauskas pilsētas un rajona iedzīvotāju, arī iebraucēju vajadzību apmierināšanu attiecībā uz ēdināšanas un apkalpošanas servisu, kā arī uz piemērotas vides radīšanu. Tas tiks atvērts klientiem labi pieejamā vietā. Kaut arī šajā rajonā sabiedriskās ēdināšanas tirgū valda vislielākā konkurence, tomēr tā ir vide, kurā pastāvīgi uzturas tējnīcas “AP” mērķauditorija. Pie tam tā ir iespēja iegūt savlaicīgu un regulāru informāciju par konkurentu darbību, novērot patērētāju rīcību attiecībā uz ēstuves izvēli, kā arī izcelt savas pozitīvās atšķirības, ļaujot klientam salīdzināt tējnīcu ar blakus esošajām kafejnīcām un izdarīt savus secinājumus.
Tējnīcas “AP” darbības mērķi:
 strauja tirgus iekarošana;
 klientu vēlmju un vajadzību izzināšana, to pilnīgāka apmierināšana;
 savu pozīciju nostiprināšana un paplašināšana tirgū;
 konkurētspējas nodrošināšana;
 peļņas gūšana savas darbības rezultātā.

Galvenās tējnīcas “AP” priekšrocības , salīdzinot ar konkurentiem:
 regulāra tirgus un kopējās ārējās vides situācijas izpēte;
 daudzpusīgākas un interesantākas produkcijas izstrādāšana;
 profesionāla klientu apkalpošana;
 pārdomāta, savdabīga telpas atmosfēra.
Uzņēmuma koncepcija
Uzņēmuma galvenais mērķis ir atvērt konkurētspējīgu, unikālu ēdināšanas iestādi, kurā katrs pilsētas iedzīvotājs, kā arī viesis, kas apmeklē Bausku, varētu rēķināties ar vienreizēju piedāvājumu, profesionālu apkalpošanu un kurā varētu justies īpašs, gaidīts.
Latvijā sabiedriskās vietās plašākas tējas baudīšanas iespējas radās līdz ar jaunā gadsimta atnākšanu. Tas sasaucas ar laiku, kad cilvēki aizvien vairāk pievēršas dzīves kvalitātes meklējumiem, un veselīgs dzīvesveids daudzos gadījumos nosaka izvēli par labu tējai, kas sevī ietver aromātiskas garšas un smaržas buķeti. Konkrētajā tējas namiņā tiks veidots plašs tējas klāsts, kas būs pārdomāti izmeklēts no dažādām tējas ražotājvalstīm.
Tēju pieņemts baudīt nesteidzīgi, tāpēc ir nepieciešamas vietas, kuru iekārtojums nomierinātu apmeklētājus un kur tējas baudītājs varētu justies harmoniski senlaicīgā tējas valstībā. Fasādes galvenā funkcija ir piesaistīt viesu uzmanību, kas nepārprotami ietekmē uzņēmuma apmeklētību. Uzņēmuma specifika būtu jānorāda jau pie ieejas – izkārtne, kurā norādīts uzņēmuma nosaukums un veids, kā arī ēdienu vai dzērienu kartes piedāvājums, apmeklētāju piesaistīšanai var izmantot arī kādu saukli, kas aicinātu ieiet un iemalkot tasi tējas, baudot uzņēmuma radīto noskaņu.
Tējas nams tiks iekārtots galvenokārt austrumnieciskā stilā, radot īpašu un harēmisku gaisotni. Lai apmeklētājiem nodrošinātu labsajūtu, liela nozīme ir mēbeļu izkārtojumam, gaumīgam krāsu salikumam, pieskaņojot to konkrētam stilam, fona mūzikai un apgaismojumam. Tāpat arī tīrība un labi vēdinātas telpas ir drošs garants, jo šādās telpās noteikti būs patīkamāk baudīt tēju nekā piesmēķētās telpās. Tiks respektēti gan smēķētāji, gan nesmēķētāji, tāpēc izveidos nodalītas telpas. Būs atsevišķas telpas smēķēšanai, piemēram, Chill Out istabas, kur iespējams izbaudīt ūdenspīpes aromātu. Arī vīraka kvēpināšana ne visiem apmeklētājiem var patikt, gluži pretēji – var pat izraisīt alerģiskas reakcijas, tāpēc tas būtu jālieto uzmanīgi.
Telpas tiks veidotas kā buduāri – ar spilveniem un paklājiem. Šāda gaisotne ir daudz mājīgāka un harmoniskāka, apslāpē zāles trokšņus. Arī gaismai ir liela nozīme – tā būs viegli klusināta. Kā svarīgs interjera elements tējnīcā būs tējas pasniegšanas trauki, kas radīs papildu atraktivitāti.
Vēl tiks veikti arī ar ainavu dizainu saistītie darbi nepieciešamās noskaņas radīšanai.

Preces un pakalpojumi
Sortiments
Tējnīcā piedāvātā sortimenta ceļvedis būs tējas dzērienu karte, kas pieskaņota interjera stilam, nezaudējot būtisko – pārskatāmību un saprotamību. Tās būs pieejamas ikvienam tējnīcas apmeklētājam individuāli. Plānojot tējas dzērienu kartes, kā viens no galvenajiem nosacījumiem būs tēju grupēšana, ar to saprotot tēju sakārtošanu pēc dominējošās tējas klātbūtnes tējas sastāvā, piemēram, pie melnām tējām būtu jāraksta tējas, kuru sastāvā dominējošā ir melnā tēja. Līdzīgi par svarīgu kartes daļu jāuzskata tējas sastāva detalizēts izklāsts, izcelsmes vieta, cena un – pēc ieskatiem – neliels tās vēsturisks apraksts.
Kā plašāk pazīstamās un izplatītās tējas ir melnā, zaļā, dzeltenā, baltā un sarkanā tēja, kuras atšķiras lielākoties pēc tējas krūma Camellia sinensis lapu vai pumpuru sagatavošanas un fermentācijas procesa posmu ilguma. Zaļā tēja tiek apstrādāta vienas vai divu dienu laikā pēc tās ievākšanas. Melnās tēja ir ieguvusi lielu popularitāti tieši rietumvalstīs. Dzeltenā tēja, kas agrāk tika dēvēta par augstākās kvalitātes tēju, senāk tika pasniegta tikai impēriju valdniekiem. Baltās tējas augstā cena attaisnojama ar tās ražošanu nelielā daudzumā.
Tējas pasniegšanas māka ir viena no svarīgākajām, kas sevī ietver pareizu tējas sagatavošanu un pasniegšanu piemērotos traukos, kam savukārt jāiekļaujas interjera kopējā stilā, kas piešķirtu tējai senlaicīgi harmonisku noskaņu. Pasniegšanā ievērojot tējas dzēriena pagatavošanas tehnoloģiju un austrumnieciskos rituālus, pilnībā būs izbaudāma svešzemju tējas garša un aromāts.

Cenas atbilstība pakalpojumam
Rūpīgi izmeklētu un interjeram pieskaņotu trauku, izsmalcinātu tējas šķirņu, harmoniskas vides un kompetentu darbinieku materiālais atspulgs nepārprotami ir cena. Tāpēc aptuvenās tējas izmaksas svārstās no Ls 0,50 līdz pat Ls 5,00. Tas skaidrojams ar tēju piedāvājuma dažādību un to dzeršanas ekskluzivitāti.
Kvalitāte nosaka cenu, jo jāmaksā ne tikai par tēju, bet arī tās baudīšanas laikā radīto gaisotni, ar to saprotot izmeklētus traukus, tējas gatavošanas tehnoloģijas zināšanas un komunikācijas prasmi. Lai apmeklētājs, izvēloties sev tīkamāko tēju, maksimāli novērtētu dzēriena baudīšanas rituālu, apkalpojošais personāls dos būtiskus norādījumus par tējas sastāvu, izcelsmes vietu, tās funkcionalitāti (relaksējoša, tonizējoša utt.), pasniegšanu un lietošanu, lai izbaudītu tās patieso garšu un aromātu.

Apkalpošana
Viesu sagaidīšana vai nesagaidīšana norāda uz uzņēmuma attieksmi pret klientu, tāpēc jau sākotnēji patīkamu gaisotni nodrošinās laipns viesmīļa smaids un uzaicinājums ienākt, turpretī nevērīgums var būt par pamatu sliktai uzņēmuma reputācijai. To pašu var attiecināt uz personāla higiēnu – darba formām un personīgo higiēnu.
Viesmīļu tērpiem labi jāiederas salona interjerā, lai tiktu uzturēta harmoniskā noskaņa. Galvenā prasība pret strādāt gribošajiem būtu labas komunikācijas prasmes, jo viesiem jādala nedalīta uzmanība visu laiku, jau kopš ieiešanas tējnīcā, lai viesiem nerastos sajūta, ka viņi atrodas kādā pašapkalpošanās uzņēmumā.

Tirgus un tirgus izpēte
Mērķtirgus un tirgus potenciāls
Galvenā mērķauditorija, kas apmeklēs šo ēdināšanas uzņēmumu būs vietējie iedzīvotāji un iebraucēji. Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas potenciālajiem klientiem raisītu vēlmi apmeklēt šo uzņēmumu, ir tā unikalitāte un tur valdošā eksotiskā atmosfēra. Cilvēki bieži vien ilgojas tieši pēc nesteidzīgas relaksācijas, kuru mēs spētu sniegt.
Bez tam vieta, kur atrodas uzņēmums ir ļoti izdevīga, jo tur dienas laikā apgrozās ļoti daudz cilvēku, piekļūšana ļoti ērta, gan ar mašīnu, jo blakus, lielveikala “Rimi” teritorijā ir iekārtota autostāvvieta, gan cilvēkiem bez mašīnas. Kaut arī šajā rajonā sabiedriskās ēdināšanas tirgū valda vislielākā konkurence, tomēr tā ir vide, kurā pastāvīgi uzturas tējnīcas “AP” mērķauditorija. Taču tam ir arī savas priekšrocības – savlaicīga un regulāra informācijas ieguve par konkurentu darbību, iespēja novērot patērētāju rīcību attiecībā uz ēstuves izvēli, kā arī izcelt savas pozitīvās atšķirības, ļaujot klientam salīdzināt tējnīcu ar blakus esošajām kafejnīcām un izdarīt savus secinājumus.

Konkurences analīze
Nav noslēpums, ka Bauska, salīdzinot ar Rīgu, ir maza pilsēta, tāpēc jo vairāk šķiet, ka sabiedrisko ēdināšanas iestāžu pilsētas centra tuvumā ir par daudz un tējnīcai “AP” nebūtu jēgas tajā iespiesties, iegūstot tikai nelielu tirgus daļu, bet tas, ka konkrētais uzņēmums kardināli atšķiras no pārējā piedāvājuma, varētu sekmēt tā attīstību un popularitāti.
Bauskā ir vairāki citi ēdināšanas uzņēmumi – kafejnīcas “Tornis”, “Strīķeri”, “Vi&Ka”, “Rātslaukums”, picērija “Sunny Pizza”. Šie uzņēmumi visi ir diezgan līdzīgi, piedāvā vienu un to pašu produkcijas klāstu. Apkalpošana ir diezgan neprofesionāla, var teikt pat nelaipna, apkalpojošais personāls nepārzina galvenos viesmīlības pamatus, ēdiens jāgaida ļoti ilgi, un ne vienmēr klients ir apmierināts ar ēdiena garšu un piedāvājuma klāstu. Jāatzīmē, ka šoreiz ir svarīgi ievērot faktu, ka visas ēstuves piedāvā ēdienu. Tā kā mūsu piedāvātā produkcija nav specializējusies šajā jomā, uzņēmums tikai iegūst no tā.
Pilsētā jau gadiem trūkst kā unikāla, kaut kā, kas radikāli atšķirtos no šo sfēru pārstāvošiem uzņēmumiem. Mūsu galvenais mērķis ir radīt klientam to sajūtu, ka viņš vēlētos tējnīcā atgriezties vēl un vēl, jo sajustu, ka viņu tur gaida un ka personāls sniedz profesionālu un ātru apkalpošanu, kas mūsdienās ir īpaši svarīgi.

Tirgus pētījumi
Patērētāja pieprasījums Tējnīcas piedāvājums
Kvalitāte Tējas namiņā tiks veidots plašs tējas klāsts, kas būs pārdomāti izmeklēts no dažādām tējas ražotājvalstīm, arī pašmāju ievāktie labumi.
Cena Konkurētspējīgas cenas (aptuvenās tējas izmaksas svārstās no Ls 0,50 līdz pat Ls 5,00), tās noteiktas pētot tirgus segmentus un mērķauditorijas pirktspēju.
Sortiments Noteikts, pētot cilvēku vēlmes un vajadzības, tēju dažādība (plašāk pazīstamākās un izplatītākās tējas ir melnā, zaļā, baltā).
Kvalitatīva apkalpošana Profesionāls, zinošs personāls ar atbilstošu izglītību, ļoti labām komunikācijas spējām; pārzina viesmīlības apkalpošanas īpatnības un likumus.
Atrašanās vieta Bauskā, blakus lielveikalam “Rimi” – kā paši iedzīvotāji dēvē – “pilsētas centrā”. Viegla piekļūšana, autostāvvieta bez maksas.
Ātrums Uzņēmuma devīze – “Baudiet tēju nesteidzoties!” – neattiecas uz personālu. Tā galvenais uzdevums – apkalpot ātri un ar augstu servisa līmeni.

Mārketings
Tējnīcas “AP” mārketinga politikas īstenošanai tiks piesaistīts mārketinga jautājumos specializēts darbinieks. Tā galvenais mērķis būs nodrošināt vadību un pārējo struktūrvienību darbiniekus ar regulāru, patiesu un viņiem saistošu informāciju par tirgus situāciju – konkurentiem, to darbību un stratēģijām, potenciālajiem klientiem, to vēlmēm un vajadzībām, kā arī uzņēmuma spējām tās apmierināt pilnīgāk un kvalitatīvāk. Līdz ar to mārketinga darbībai būtiska nozīme būs gan vēl tikai plānojot tējas namiņa darbību, gan to īstenojot, sekojot līdzi klientu atsaucībai un konkurentu pretdarbībai. Šī faktora esamība un darbība restorānā nodrošinās papildus spēku un ārējās iespējas tirgus iekarošanā un savu pozīciju nostiprināšanā.

Reklāma
Uz¬ņē¬mums ir jaun¬ie¬nā¬cējs tir¬gū, tāpēc ir sva¬rī¬gi, lai tas jau dar¬bī¬bas sā¬ku¬mā pie¬sais¬tī¬tu klien¬tus un ie¬gū¬tu vi¬ņu lab¬vē¬lī¬bu, un tā¬dēļ no¬zī¬mī¬ga lo¬ma ir rek¬lā¬mai.
Pie¬tie¬ko¬ša klientu skai¬ta no¬dro¬ši¬nā¬ša¬nai, kā arī jaun¬u klien¬tu pie¬sais¬tī¬ša¬nai ir pa¬re¬dzē¬ts veikt dažādus ar uzņēmuma reklamēšanu saistītus pasākumus – reklāmas ievietošana dažādos laikrakstos, žurnālos, izkārtņu lietošana pamanāmās vietās, iebraucot Bauskā, mājas lapas izveidošana internetā.
Rek¬lā¬mas pa¬sā¬ku¬mi dos ie¬spē¬ju pilnsabiedrībai “AP” veik¬smī¬gāk ie¬ka¬rot tir¬gu dar¬bī¬bas uz¬sāk¬ša¬nas pos¬mā.

Uzņēmuma funkcionēšana
Pilnsabiedrības “Austrumu Pasaka” īpašnieces par saviem līdzekļiem un līdzekļiem, ko iegūs, veicot kredīta aizņēmumu, būvniecības darbus un telpu iekārtojumu uzticēs profesionāļiem – uzticamām būvniecības firmām un atzinību guvušajiem interjera dizaineriem.
Tējas namiņā tiks veidots plašs tējas klāsts, kas būs pārdomāti izmeklēts no dažādām tējas ražotājvalstīm.
Uzņēmumā tiks organizēts pilns ražošanas cikls – sākot no produktu pirmapstrādes, lai uzņēmums varētu piedāvāt vairāk darba vietu un nodarbināt vairāk cilvēku, tādējādi samazinot bezdarbu Bauskā, jo tiks radītas jaunas darba vietas.
Uzņēmums būs atvērts no 9.00 – 24.00 visas septiņas dienas nedēļā. Katru dienu uzņēmums strādās 15 stundas. Darbiniekiem būs maiņu darbs, būs dienas un vakara maiņas. Katru nedēļu, ņemot vērā darbinieku vēlmes, tiks sastādīts attiecīgajai nedēļai darba grafiks katram uzņēmumā strādājošajam cilvēkam.

Uzņēmuma vadība
Personāls, tāpat kā materiālie un finansu resursi, ir tas, bez kura nav iespējams izveidot sekmīgi darbojošos uzņēmumu un kas ienes radošus lēmumus tā darbībā. Tas izgudro un ražo preces, sniedz pakalpojumus, kontrolē kvalitāti, izvieto finansu resursus, nosaka vadības mērķus un stratēģiju to sasniegšanai.
Darbinieki ir uzņēmuma potenciālais spēks, jo to radošā darbība ir pamats uzņēmuma attīstībai. Tāpēc šodien efektīvi ar peļņu var strādāt tikai tie uzņēmumi, kuros nodarbinātas ieinteresētas un radošas personības. Lai darbinieks izpelnītos darba devēju uzticību, viņam tiek uzstādītas noteiktas prasības uzņēmuma lielās atbildības dēļ pret saviem klientiem, investoriem, pārējiem sadarbības partneriem un arī citiem uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem.
Vislabāk personāla politiku raksturo tās mērķi un to sasniegšanai izvirzītie uzdevumiem:
 darbinieku izvēle un ievadīšana darbā – nodrošinot uzņēmumu ar nepieciešamajiem darbiniekiem, kā arī veicinot viņu ātrāku adaptēšanos jaunajā vidē;
 darba vietas uzdevumu veidošana – informējot darbinieku par viņa pienākumiem, radot iespēju kontrolēt to izpildi un pārliecināties par izvēles pareizību jeb darbinieka piemērotību attiecīgajam amatam, kā arī novēršot vai mazinot nelaimes gadījumu rašanās iespējas darba vietā;
 personāla organizācija – izstrādājot darbinieku plānveida koordinēšanu, lai nodrošinātu efektīvāku darba izpildi un racionālāku resursu izmantošanu;
 darbinieku motivācija – radot iespēju apmierināt darbinieku aktuālākās vēlmes un vajadzības, kas palielinātu darbinieku darba atdevi un uzticamību uzņēmumam;
 samaksas sistēmas veidošana – novērtējot darbinieka ieguldījumu firmas darbībā un gūtajos panākumos, sniedzot atbilstošu atalgojumu un piešķirot prēmijas;
 personāla attīstība – dodot iespēju karjeras veidošanai un jaunu spēju attīstībai.
Cilvēki un viņu rīcība, viņu darbs un darba stils ietekmēs arī tējnīcas “AP” panākumus tirgū, nosakot konkurētspēju, klientu piesaisti un viņu vajadzību apmierināšanas kvalitāti. Tāpēc uzņēmuma mērķis ir piesaistīt pēc iespējas profesionālākus, radošus un strādāt gribošus cilvēkus, ņemot vērā viņu profesionālās spējas, iepriekšējo darba pieredzi, personiskās intereses un vajadzības, vērtību uztveri.
Tā kā visi piesaistītie darbinieki uzsāks savu darbu vienlaicīgi ar tējas namiņa atvēršanu, tad uzņēmuma vadībai būs jau iepriekš jāpanāk vismaz daļēja darbinieku adaptēšanās jaunajā vidē, lai jau savlaicīgi novērstu pirmās atvēršanas dienas iespējamās kļūdas. To būs iespējams panākt ar iepriekšēju darbinieku savstarpēju iepazīstināšanu, kopēju uzņēmuma darbības stratēģijas pārrunāšanu, darbinieku individuālo pienākumu izstrādāšanu un rīcības variantu apspriešanu. Tāpat ļaujot darbiniekiem iepazīties ar tējnīcas telpām.
Pats galvenais ir panākt darbinieku savstarpēju saliedētību, radot vēlmi palīdzēt viens otram un darboties kā komandai, neņemot vērā atsevišķu indivīdu vecumu, dzimumu, vai ieņemamo amatu. Viņu kopējais spēks, prasmes, centība un personiskās īpašības, spēs panākt, lai uzņēmums kļūtu par kaut ko īpašu gan pašiem darbiniekiem, gan klientiem.
Svarīgi ir arī, lai uzņēmuma vadība un padotie spētu rast kontaktu, savstarpēji vienoties un strādāt vienota mērķa labā. Vadībai jāuzņemas atbildība un rūpes par darbinieku drošību, labsajūtu, interešu ievērošanu un vajadzību apmierināšanu. Jācenšas pēc iespējas labāk iepazīt katru savu darbinieku atsevišķi, lai prognozētu tā rīcību sarežģītās situācijās, izstrādātu individuālas motivācijas iespējas un savlaicīgi novērstu jebkādu negatīvu ietekmi uz tējnīcas darbību no personāla puses.
Savukārt visiem darbiniekiem jāuzņemas atbildība par klienta labsajūtu tējas namiņā. Viņiem jābūt gataviem iepazīt katru klientu no jauna, uzklausīt un pat paredzēt ikvienu viņu vēlmi un iespēju robežās to arī apmierināt. Darbiniekiem jāizturas pārliecināti, jāpieņem patstāvīgi lēmumi neparedzamās situācijās un vienmēr jāizrāda patiesa interese par klientu.
Būtisks jautājums ir arī darba samaksa un tās aprēķināšanas sistēma. Šodien cilvēkiem ir ļoti svarīgs katrs algā saņemtais lats, tāpēc bieži vien šī tēma var kļūt par iemeslu nesaskaņām darbinieku starpā. Lai to novērstu, vadībai jau savlaicīgi ir jāvienojas ar katru darbinieku par viņa algu un tās aprēķināšanas principiem, kā arī nosakot vienotu piemaksas jeb prēmiju sistēmu. Darbiniekiem vismaz virspusēji ir jāizskaidro arī uzņēmuma finansiālā situācija, tās iespējamās izmaiņas un attiecīgās sekas. Vienmēr ir jābūt iespējai pateikt to, kas nomāc vai satrauc, un kopīgi meklēt risinājumu.
Motivācijas iespējas restorānā tiks izstrādātas vadoties no darbinieku individuālajām interesēm, kā arī no to atdeves un personiskās ieinteresētības darba izpildē. Sākotnēji gan ir grūti sākt plānot motivāciju, kad visa uzmanība jāvelta veiksmīgai uzņēmuma ievadīšanai tirgū. Bet vadības interese par darbiniekiem, sapratne, pozitīva attieksme, pateicība un uzslava par paveikto, kā arī iespēja aprunāties par grūtībām pienākumu izpildē tiks sniegta jebkurā laikā. Pie tam tiks padomāts par speciālu darbinieku telpu izveidi, apģērbu iegādi. Tālāko rādīs tējnīcas panākumi tirgū.

Riski, problēmas un pasākumi to mazināšanai
Iz¬strā¬dā¬jot biz¬ne¬sa plā¬nu, nevar ignorēt faktu, ka uz¬ņē¬mēj¬dar¬bī¬bu ik die¬nu ie¬tek¬mē dažā¬di ris¬ki. Uz¬ņē¬mu¬mam ie¬priekš jā¬pa¬redz un jā¬nod¬ro¬ši¬na aiz¬sar¬dzī¬ba no noti¬ku¬miem, ku¬ru re¬zul¬tā¬tā tas var ne¬sa¬sniegt plā¬no¬tos re¬zul¬tā¬tus vai pat ciest ie¬vē¬ro¬ja¬mus zaudē¬ju¬mus.
Riska mazināšanas pasākumi:
 Sadzīves riska faktori (ugunsgrēki, plūdi) – īpašuma apdrošināšana;
 Tirgus risks (neprognozējams cenu pieaugums vai samazināšanās) – maz iespējams novērst, jo nav noteikts tirgus līderis;
 Darbinieki (nepietiekama viņu novērtēšana) – pie peļņas var izsniegt arī prēmijas.

Finansu plāns
Plānotais līdzekļu izlietojums darbības uzsākšanai
Izdevumu avots Kopējā summa (Ls)
Tējas namiņa būve un iekšdarbi (arī interjera izveide) 60000,00
Ainavas dizains 10000,00
Zeme 7000,00
Pamatlīdzekļu iegāde 5000,00
Mazvērtīgā inventāra iegāde 1000,00
Saimnieciskās darbības izdevumi 200,00
Kopā: 83200,00

Plānotie līdzekļu avoti:
 Pilnsabiedrības “Austrumu Pasaka” dibinātāju kopējās iemaksas – 5000 latu apmērā;
 Bankas aizdevums – 80000 latu apmērā ar 5% likmi (jāatdod 84000 lati) uz 20 gadiem (gadā jāatdod 4200 lati, mēnesī 350 lati).
Ja prognozētie izdevumi nepārsniegtu norādīto summu un tiktu saņemti plānotie finansu līdzekļi, tad būtu iespējams nodrošināt tējnīcas telpas ar visu nepieciešamo darbības uzsākšanai un atliktu līdzekļi pirmo darbības mēnešu apgrozāmajam kapitālam.

Kopējās tējnīcas “AP” darbības izmaksas
Ražošanas izmaksas:
 Pastāvīgās izmaksas (mēn.):
Izejvielas un materiāli – iegādes cena, sagādes izdevumi 480,00
Strādnieku darba algas 800,00
Sociālie maksājumi 50,00
Mazvērtīgā inventāra nolietojums 10,00
Elektroenerģijas izlietojums 10,00
Kopā: 1350,00

 Mainīgās izmaksas (mēn):
Administrācijas izdevumi (algas) 500,00
Pamatlīdzekļu nolietojums 30,00
Telpu uzturēšanas, apkures, elektroenerģijas, komunikāciju u.c. maksājumi, kas nav tieši saistīti ar ražošanas procesu 200,00
Apdrošināšanas maksājumi 30,00
Kredītprocenti 350,00
Kopā: 1110,00

Kopējās mēneša izmaksas = pastāvīgās izmaksas (1350,00) + mainīgās izmaksas (1110,00) = 2460,00 Ls

Kopējie tējnīcas “AP” darbības ieņēmumi
Plānotie ieņēmumi:
Tēja Cena (Ls) Daudzums (gb./dienā) Ieņēmumi dienā (Ls) Ieņēmumi mēnesī (Ls)
Baltā 1,00 20 20,00 600,00
Melnā 0,50 60 30,00 900,00
Melnā aromatizētā 0,70 40 28,00 840,00
Zaļā 1,00 25 25,00 750,00
Augļu 2,50 4 10,00 300,00
Zāļu 3,00 3 9,00 270,00
Rooibos 5,00 2 10,00 300,00
Kopā: 154 132,00 3960,00
Uzņēmuma peļņa mēnesī (1500 lati) = kopējie ieņēmumi (3960) – kopējās ražošanas izmaksas (2460)